Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  151/B

Obchodné meno: 
AMITA, akciová spoločnosť
  (od: 05.08.1991 do: 24.10.2004)
Sídlo: 
Bárdošova 2
Bratislava
  (od: 05.08.1991 do: 24.10.2004)
IČO: 
17 322 197
  (od: 05.08.1991)
Deň zápisu: 
05.08.1991
  (od: 05.08.1991)
Deň výmazu: 
25.10.2004
  (od: 25.10.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.08.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
obchodná činnosť na úseku maloobchodu a veľkoobchodu
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovania
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
investičná výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a údržba
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
dopravná činnosť a aranžérska činnosť vrátane reklamy
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
zahranično-obchodná činnosť ako i zastupovanie zahraničných subjektov na trhu spotrebných družstiev vrátane zastupiteľských zmlúv
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
zriaďovanie vlastných afilácií v zahraničí
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
nákup a predaj strojov, prepravných a manipulačných prostriedkov a technologického zariadenia
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
sprostredkovateľská činnosť, know how, výkona poradenskej činnosti v oblasti managementu
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
ubytovacie služby
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
predstavenstvo
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
JUDr. Dušan Kubovčák - člen
Karpatské nám. 1
Bratislava
  (od: 10.10.1995 do: 24.10.2004)
Ing. Jozef Neborásek - podpredseda
27
Jakubov
  (od: 05.08.1991 do: 09.10.1995)
Magdaléna Papíková - podpredseda
Bilíkova 8
Bratislava
  (od: 10.10.1995 do: 24.10.2004)
JUDr. Peter Siman - člen
Palkovičova 15
Bratislava
  (od: 05.08.1991 do: 09.10.1995)
Ing. Gabriela Valentová - predseda
Budatínska 43
Bratislava
  (od: 10.10.1995 do: 24.10.2004)
Aaron Kedar - predseda
Lamdwerweg 1
Bad Hamburg
Spolková republika Nemecko
  (od: 05.08.1991 do: 09.10.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
Podpisovať môže každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
Dozorná rada: 
Alžbeta Haindreichová
Osadná 7
Bratislava
  (od: 10.10.1995 do: 24.10.2004)
Dr. Tibor Kardoš
Medená 21
Bratislava
  (od: 24.09.1993 do: 09.10.1995)
Jaroslav Kern
ul. SNP 21
Modra
  (od: 24.09.1993 do: 09.10.1995)
JUDr. Albín Kostolanský
523
Jablonové
  (od: 24.09.1993 do: 09.10.1995)
Ing. Václav Pechmann - predseda
Hviezdoslavovo nám. 16
Bratislava
  (od: 10.10.1995 do: 24.10.2004)
JUDr. Kristína Setteyová
Uhrova 1
Bratislava
  (od: 10.10.1995 do: 24.10.2004)
Dr. Milan Snopko
Haanova 26
Bratislava
  (od: 24.09.1993 do: 09.10.1995)
Ing. Gabriela Valentová
Budatínska 43
Bratislava
  (od: 24.09.1993 do: 09.10.1995)
Ivan Velický
Rastislavova
Malacky
  (od: 24.09.1993 do: 09.10.1995)
Výška základného imania: 
1 000 000 Sk
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
100 000 Sk
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
Akcie: 
Počet: 200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
Počet: 80
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.08.1991 do: 23.09.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
v y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť AMITA, akciová spoločnosť, Bárdošova 2, Bratislava, IČO: 17 322 197 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 151/B sa dňom 25.10.2004 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 K 46/98 zo dňa 07.05.2001, právoplatné dňa 18.06.2001 s poukazom na ust. § 68 ods. 1,2,3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 25.10.2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.8.1991 podľa § 25 ods. l a 2 Zák. č. 104//1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 257
  (od: 05.08.1991 do: 24.10.2004)
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 11.8.1993 zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 257
  (od: 24.09.1993 do: 24.10.2004)
Notárska zápisnica č. N 136/94, Nz 127/94 napísaná dňa 21.12.1994 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 14.9.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 79/95 Nz 73/95 napísanou dňa 14.9.1995 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 257
  (od: 10.10.1995 do: 24.10.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.4.1997 pod č. N 55/97, Nz 54/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 257
  (od: 25.04.1997 do: 24.10.2004)
Uznesením KS zo dňa 15.6.1998, č.k. 7K 46/98-71 o vyhlásení konkurzu za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje prof. Ing. Anton Ružička CSc., Ambrova 4, 83101 Bratislava.
  (od: 17.08.1998 do: 24.10.2004)
Uznesením Krajkého súdu v Bratislave č. k .7k 46/98 zo dňa 7.5.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.6.2001 súd zrušil konkurz na majetok dlžníka AMITA, a.s. Bárdošova 2, Bratislava, IČO: 17 322 197. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Prof.Ing. Antona Ružičku, CSc., Ambrova 4, Bratislava.
  (od: 06.02.2002 do: 24.10.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  16.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR