Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3228/B

Obchodné meno: 
AB House a.s.
  (od: 28.01.2022)
Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
  (od: 18.08.2017 do: 27.01.2022)
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
  (od: 27.07.2006 do: 17.08.2017)
AFS obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (od: 02.12.2003 do: 26.07.2006)
Sídlo: 
Bottova 2A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (od: 15.12.2023)
Vlárska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (od: 23.06.2021 do: 14.12.2023)
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 63
  (od: 14.08.2012 do: 22.06.2021)
Plynárenská 7/A
Bratislava 26 824 60
  (od: 22.10.2004 do: 13.08.2012)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 02.12.2003 do: 21.10.2004)
IČO: 
35 871 211
  (od: 02.12.2003)
Deň zápisu: 
02.12.2003
  (od: 02.12.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.12.2003)
Predmet činnosti: 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 28.01.2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 28.01.2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 28.01.2022)
1. Hlavné investičné služby:
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
2. Vedľajšie investičné služby:
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s Devízovým zákonom, v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 02.12.2003 do: 11.06.2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 15.03.2006 do: 04.05.2006)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 05.05.2006 do: 11.06.2008)
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 12.06.2008 do: 30.05.2019)
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 12.06.2008 do: 30.05.2019)
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 12.06.2008 do: 22.07.2015)
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 12.06.2008 do: 30.05.2019)
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 12.06.2008 do: 30.05.2019)
6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 12.06.2008 do: 30.05.2019)
7. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (od: 12.06.2008 do: 30.05.2019)
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 12.06.2008 do: 27.01.2022)
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 12.06.2008 do: 27.01.2022)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov
  (od: 22.06.2010 do: 16.11.2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov
  (od: 17.11.2011 do: 19.08.2015)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 4. doplnkového dôchodkového sporenia.
  (od: 20.08.2015 do: 03.09.2015)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 4. doplnkového dôchodkového sporenia, 5.starobného dôchodkového sporenia.
  (od: 04.09.2015 do: 30.05.2019)
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (od: 31.05.2019 do: 27.01.2022)
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (od: 31.05.2019 do: 27.01.2022)
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (od: 31.05.2019 do: 27.01.2022)
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (od: 31.05.2019 do: 27.01.2022)
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (od: 31.05.2019 do: 27.01.2022)
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (od: 31.05.2019 do: 27.01.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.12.2003)
Ing. Pavol Krúpa - Predseda predstavenstva
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 29.12.2021
  (od: 28.01.2022)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 10.06.2010
  (od: 21.05.2011 do: 22.07.2015)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 10.06.2010 Skončenie funkcie: 10.06.2015
  (od: 23.07.2015 do: 22.07.2015)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 23.07.2015 do: 03.02.2016)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 21.12.2015
  (od: 04.02.2016 do: 03.02.2016)
Ing. Robert Blaho - predseda predstavenstva
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 20.08.2005
  (od: 23.01.2010 do: 20.05.2011)
Ing. Robert Blaho - predseda predstavenstva
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 20.08.2005 Skončenie funkcie: 10.06.2010
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Ing. Robert Blaho - predseda predstavenstva
Mierová 56
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 20.08.2005
  (od: 06.09.2005 do: 22.01.2010)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 02.12.2003 do: 13.07.2004)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 14.07.2004 do: 20.05.2011)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2003 Skončenie funkcie: 10.06.2010
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 10.06.2010
  (od: 21.05.2011 do: 22.07.2015)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 10.06.2010 Skončenie funkcie: 10.06.2015
  (od: 23.07.2015 do: 22.07.2015)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 23.07.2015 do: 12.05.2016)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 26.04.2016
  (od: 13.05.2016 do: 12.05.2016)
Ing. Peter Krištofovič - Predseda predstavenstva
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 08.07.2021
  (od: 23.07.2021 do: 27.01.2022)
Ing. Peter Krištofovič - Predseda predstavenstva
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 08.07.2021 Skončenie funkcie: 29.12.2021
  (od: 28.01.2022 do: 27.01.2022)
Ing. Miloš Krššák - predseda
Palackého 20
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 21.12.2015
  (od: 04.02.2016 do: 19.02.2021)
Ing. Miloš Krššák - predseda
Palackého 20
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 21.12.2015 Skončenie funkcie: 08.02.2021
  (od: 20.02.2021 do: 19.02.2021)
Ing. Alexandra Olasová - člen
Saratovská 6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 26.04.2016
  (od: 13.05.2016 do: 22.06.2021)
Ing. Alexandra Olasová - člen
Saratovská 6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 26.04.2016 Skončenie funkcie: 03.05.2021
  (od: 23.06.2021 do: 22.06.2021)
Ing. Alexandra Olasová - Člen predstavenstva
Saratovská 3424/6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 03.05.2021
  (od: 23.06.2021 do: 27.01.2022)
Ing. Alexandra Olasová - Člen predstavenstva
Saratovská 3424/6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 03.05.2021 Skončenie funkcie: 29.12.2021
  (od: 28.01.2022 do: 27.01.2022)
Mgr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 12.02.2014
  (od: 28.02.2014 do: 30.05.2019)
Mgr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 12.02.2014 Skončenie funkcie: 12.02.2019
  (od: 31.05.2019 do: 30.05.2019)
PhDr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 18.04.2019
  (od: 31.05.2019 do: 24.06.2021)
PhDr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 18.04.2019 Skončenie funkcie: 11.06.2021
  (od: 25.06.2021 do: 24.06.2021)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 02.12.2003 do: 13.07.2004)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 14.07.2004 do: 20.05.2011)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 02.12.2003 Skončenie funkcie: 10.06.2010
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 10.06.2010
  (od: 21.05.2011 do: 27.02.2014)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 10.06.2010 Skončenie funkcie: 11.02.2014
  (od: 28.02.2014 do: 27.02.2014)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 02.12.2003 do: 13.07.2004)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 14.07.2004 do: 05.09.2005)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2003 Skončenie funkcie: 19.08.2005
  (od: 06.09.2005 do: 05.09.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný svoj podpis.
  (od: 28.01.2022)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný podpis.
  (od: 23.06.2021 do: 27.01.2022)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný podpis.
  (od: 02.12.2003 do: 22.06.2021)
Základné imanie: 
1 494 000 EUR Rozsah splatenia: 1 494 000 EUR
  (od: 05.06.2009)
45 000 000 Sk Rozsah splatenia: 45 000 000 Sk
  (od: 27.07.2006 do: 04.06.2009)
45 000 000 Sk Rozsah splatenia: 38 000 000 Sk
  (od: 31.08.2005 do: 26.07.2006)
35 000 000 Sk Rozsah splatenia: 35 000 000 Sk
  (od: 02.12.2003 do: 30.08.2005)
Akcie: 
Počet: 450
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 05.06.2009)
Počet: 450
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 31.08.2005 do: 04.06.2009)
Počet: 350
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 02.12.2003 do: 30.08.2005)
Akcionár: 
EFIT, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (od: 28.01.2022)
All Finance Services a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 08.07.2004 do: 30.08.2005)
EFIT, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 31.08.2005 do: 04.05.2006)
EFIT, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (od: 05.05.2006 do: 27.01.2022)
Dozorná rada: 
Juraj Krúpa - predseda dozornej rady
Trstínska 7369/11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 08.02.2021
  (od: 20.02.2021)
Mgr. Vladimír Trnka
Dobšinského 14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 08.02.2021
  (od: 20.02.2021)
Ing. Miroslav Kykloš
Benkova 698/15
Kysucké Nové Mesto 024 04
Vznik funkcie: 08.02.2021
  (od: 20.02.2021)
Roman Čunderlík
Vrútocká 40
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 24.12.2009
  (od: 23.01.2010 do: 22.01.2015)
Roman Čunderlík
Vrútocká 40
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 24.12.2009 Skončenie funkcie: 18.12.2014
  (od: 23.01.2015 do: 22.01.2015)
Ing. Róbert Gaboš
Ústredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
Vznik funkcie: 10.03.2006
  (od: 05.05.2006 do: 11.06.2008)
Ing. Róbert Gaboš
Ústredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
Vznik funkcie: 10.03.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2008
  (od: 12.06.2008 do: 11.06.2008)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 30.04.2008
  (od: 12.06.2008 do: 22.01.2010)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 30.04.2008 Skončenie funkcie: 23.12.2009
  (od: 23.01.2010 do: 22.01.2010)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 03.06.2014
  (od: 20.06.2014 do: 19.08.2019)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 03.06.2014 Skončenie funkcie: 01.07.2019
  (od: 20.08.2019 do: 19.08.2019)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Bullova 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 02.12.2003 do: 13.07.2004)
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.12.2009
  (od: 21.05.2011 do: 22.04.2013)
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.12.2009 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 22.04.2013)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Bullova 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 14.07.2004 do: 22.01.2010)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 23.01.2010 do: 20.05.2011)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.12.2003 Skončenie funkcie: 23.12.2009
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 02.12.2003 do: 13.07.2004)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 19.12.2014
  (od: 23.01.2015 do: 06.04.2018)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 19.12.2014 Skončenie funkcie: 21.03.2018
  (od: 07.04.2018 do: 06.04.2018)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.12.2009
  (od: 21.05.2011 do: 22.01.2015)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.12.2009 Skončenie funkcie: 18.12.2014
  (od: 23.01.2015 do: 22.01.2015)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 14.07.2004 do: 22.01.2010)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Vajanského nábrežie 19
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 23.01.2010 do: 20.05.2011)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Vajanského nábrežie 19
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 02.12.2003 Skončenie funkcie: 23.12.2009
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Silvia Petrušková - člen
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 02.12.2003 do: 13.07.2004)
Silvia Petrušková - člen
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 02.12.2003
  (od: 14.07.2004 do: 04.05.2006)
Silvia Petrušková - člen
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 02.12.2003 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 05.05.2006 do: 04.05.2006)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 19.12.2014
  (od: 23.01.2015 do: 06.03.2020)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 19.12.2014 Skončenie funkcie: 19.12.2019
  (od: 07.03.2020 do: 06.03.2020)
Ing. Peter Brožek
Lékařska 291/4
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.03.2018 Skončenie funkcie: 08.02.2021
  (od: 20.02.2021 do: 19.02.2021)
Ing. Peter Brožek
Lékařska 291/4
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 21.03.2018
  (od: 07.04.2018 do: 19.02.2021)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.07.2019 Skončenie funkcie: 08.02.2021
  (od: 20.02.2021 do: 19.02.2021)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.07.2019
  (od: 20.08.2019 do: 19.02.2021)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 19.12.2019 Skončenie funkcie: 08.02.2021
  (od: 20.02.2021 do: 19.02.2021)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 19.12.2019
  (od: 07.03.2020 do: 19.02.2021)
William Matthew Pienias
Wandsworth Dr. 11929
Tampa, Florida 33 626
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 12.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 27.02.2014)
William Matthew Pienias
Wandsworth Dr. 11929
Tampa, Florida 33 626
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 12.03.2013 Skončenie funkcie: 11.02.2014
  (od: 28.02.2014 do: 27.02.2014)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 12.02.2014
  (od: 28.02.2014 do: 19.06.2014)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
Vznik funkcie: 12.02.2014 Skončenie funkcie: 19.05.2014
  (od: 20.06.2014 do: 19.06.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou dňa 18.3.2003 v zmysle § § 56 - 75 a § § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 02.12.2003)
Notárska zápisnica č. N 402/2004, Nz 63628/204 zo dňa 10.08.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
  (od: 22.10.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 115/2005, Nz 34017/2005, NCRls 33661/2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou - zvýšenie základného imania.
  (od: 31.08.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2005. Ing. Martin Wiedermann - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 02.12.2003 do 19.08.2005.
  (od: 06.09.2005)
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.
  (od: 15.03.2006)
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.
  (od: 01.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára N 268/2006, Nz 24955/2006, NCRIs 24941/2006 zo dňa 19.6.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: AFS obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (od: 27.07.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 166/2008 a Nz 17845/2008 zo dňa 29.04.2008
  (od: 12.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.12.2009.
  (od: 23.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 179/2010, Nz 20897/2010, NCRIs 21220/2010 zo dňa 10.06.2010.
  (od: 22.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2011, Nz 37118/2011, NCRls 38114/2011 zo dňa 05.10.2011.
  (od: 17.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 542/2012 Nz 27202/2012 zo dňa 30.07.2012.
  (od: 14.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2014.
  (od: 28.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2014.
  (od: 20.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
  (od: 23.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
  (od: 23.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 631/2015, Nz 27590/2015, NCRls 28194/2015 z 10.08.2015.
  (od: 20.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.12.2015.
  (od: 04.02.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2016
  (od: 13.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 547/2017, Nz 26518/2017, NCRls 27065/2017 o zmene obchodného mena spoločnosti zo SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. na Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
  (od: 18.08.2017)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2021, uzatvorenej medzi spoločnosťou Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom: Vlárska 6, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 871 211, ako predávajúcim a spoločnosťou RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 35 799 072, ako kupujúcim.
  (od: 08.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  26.02.2024
Dátum výpisu:  28.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR