Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30317/B

Business name: 
E-M Partners, s.r.o.
  (from: 12/22/2003 until: 07/26/2013)
Registered seat: 
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (from: 12/22/2003 until: 07/26/2013)
Identification number (IČO): 
35 872 420
  (from: 12/22/2003)
Date of entry: 
12/22/2003
  (from: 12/22/2003)
Date of deletion: 
07/27/2013
  (from: 07/27/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/27/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/11/2010 until: 07/26/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2013 o zrušení spoločnosti E-M Partners, s. r. o., so sídlom Hlaváčikova 43, 841 05 Bratislava, IČO: 35 872 420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 30317/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou TADIA, s. r. o., so sídlom Hlaváčikova 43, 841 05 Bratislava, IČO: 35 867 701, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 29851/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 711/2013, Nz 21876/2013, NCRls 22317/2013 dňa 27.06.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti E-M Partners, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/27/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/27/2013)
Legal successor: 
TADIA, s. r. o.
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (from: 07/27/2013)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person