Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1954/V

Business name: 
VSŽ MART s.r.o. Košice-Šaca
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Registered seat: 
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Identification number (IČO): 
31 658 687
  (from: 09/21/1992)
Date of entry: 
09/21/1992
  (from: 09/21/1992)
Person dissolved from: 
29. 12. 1995
  (from: 12/29/1995)
Date of deletion: 
12/29/1995
  (from: 12/29/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 12/29/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/1992)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
povrchová úprava kovov
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
brúsenie a leštenie, okrem brúsenia nožov, nožníc a jedn. nástrojov
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluv nom základe
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
emná mechanika
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
výroba teplomerov
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
elektroinštalácie
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
oprava domácich elektrospotrebičov
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
výroba a opravy zdrojov žiarenia
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi, dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
ostatné služby
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 06/21/1993 until: 12/28/1995)
výroba ostatných strojov pre všeobecné účely (vážiacich strojov a podobne)
  (from: 06/21/1993 until: 12/28/1995)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 06/21/1993 until: 12/28/1995)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. nízkeho napätia
  (from: 06/21/1993 until: 12/28/1995)
revízia elektrických zariadení
  (from: 06/21/1993 until: 12/28/1995)
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 06/21/1993 until: 12/28/1995)
oprava a predaj televízorov a spotrebnej elektroniky
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
mechanické úpravy na zákazku resp. na zluvnom základe strojných a elektro zariadení
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
revízia elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov triedy A
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
výroba malých vodných elektrární
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
výroba, montáž a predaj nábytku
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
obchodno-predajná činnosť v oblasti elektronických súčiastok, kancelárskej techniky, výpočtovej techniky
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
veľkoobchod a maloobchod s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, nábytkom a svietidlami, motocyklami, elektronickým tovarom, saponátmi, skloporcelánom
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími telesami
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
veľkoobcho s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
veľkoobchod s kozmetickým tovarom
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
sprostredkovacia činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/09/1994 until: 12/28/1995)
výroba a opravy zdravotníckych potrieb
  (from: 07/14/1994 until: 12/28/1995)
Partners: 
VSŽ a.s. Košice, Šaca
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Contribution of each member: 
VSŽ a.s. Košice, Šaca
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Ing. Igor Ďurčanský - finančno-ekonomický námestník
Južná tr. 41
Košice
  (from: 06/16/1994 until: 12/28/1995)
Ing. Karol Gallo - riadi-teľ závodu Servis
r. SNP 15
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 06/15/1994)
Ing. Pavol Hrehor - riaditeľspoločnosti
42
Chrástne
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Ing. Ján Hricko - riadi-teľ závodu Výroba
Dénešova 49
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Ing. Pavol Chovanec - riaditeľ závodu Inžiniering
Bielocerkevská 5
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 06/20/1993)
Ing. Valentín Kováč - námestník pre financov. a ekonomiku
Drábova 20
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje riaditeľ spoločnosti a námestník pre financovanie a ekonomiku samostatne v plnom rozsahu, riaditelia závodov vždy aspoň dvaja spoločne ato tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Supervisory board: 
JUDr. Milan Jurko
Obchodná 10
Košice
  (from: 06/16/1994 until: 06/19/1995)
Ing. Pavol Petričko
Petzvalova 35
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 06/19/1995)
Ing. František Pollák
Idanská 11
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 06/19/1995)
Ing. Marián Siegfried
Petzvalova 39
Košice
  (from: 09/21/1992 until: 06/15/1994)
PhDr. Michal Haňdiak
Tr. SNP 59
Košice
  (from: 06/20/1995 until: 12/28/1995)
JUDr. Vladimír Janočko
Idanská 5
Košice
  (from: 06/20/1995 until: 12/28/1995)
Ján Sedláček
Tr. SNP 18
Košice
  (from: 06/20/1995 until: 12/28/1995)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sro vo vložke č. 1954/V pod: Obchodné meno: VSŽ MART s. r. o. Košice-Šaca Sídlo: Košice-Šaca IČO: 31 658 687 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie, zlučením podľa § 69 Obchodného zákonníka s prechodom všetkých práv a záväzkov na obchodnú spoločnosť: VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ku dňu 1. januára 1996.
  (from: 12/29/1995)
Zmeny zo dňa 17.12.1992 a zo dňa 9.2.1994 zakladateľskej listiny.
  (from: 06/16/1994 until: 12/28/1995)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice napísanej na ŠN Košice-mesto dňa 25.8.1992 pod číslom N 561/92, Nz 529/92 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 42/94, NZ 42/94 zo dňa 9.2. 1994, napísanej JUDr. M. Košovou, notárkou v Košiciach.
  (from: 05/09/1994 until: 06/15/1994)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person