Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10480/R

Business name: 
MIRALEX, s.r.o.
  (from: 09/10/2005)
Registered seat: 
Štefánikova 828
Púchov 020 01
  (from: 03/27/2013)
Identification number (IČO): 
36 016 454
  (from: 12/30/1996)
Date of entry: 
12/30/1996
  (from: 12/30/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/30/1996)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/30/1996)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/30/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/30/1996)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 12/30/1996)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/30/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/30/1996)
správa nehnuteľností
  (from: 12/30/1996)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/10/2005)
zemné a demolačné práce
  (from: 09/10/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 09/10/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (from: 09/10/2005)
práce so stavebnými mechanizmami
  (from: 09/10/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/26/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 07/11/2007)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 08/25/2010)
opracovanie kovov jednoduchým spôsobom
  (from: 08/25/2010)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 08/25/2010)
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 09/19/2012)
skladovanie
  (from: 05/28/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/16/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/16/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/16/2020)
Partners: 
MVDr. Miroslav Uhrina
Pribinova 1639/20
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 12/16/2020)
PharmDr. Andrea Uhrinová
Pribinova 1639/20
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 12/16/2020)
Contribution of each member: 
MVDr. Miroslav Uhrina
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/16/2020)
PharmDr. Andrea Uhrinová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/16/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/19/2000)
MVDr. Miroslav Uhrina
Pribinova 1639/20
Púchov 020 01
From: 12/30/1996
  (from: 12/16/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a koná za ňu konateľ spoločnosti. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo vyznačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 06/19/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/20/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.
  (from: 12/30/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 15.08.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - dodatok č. 1.
  (from: 11/17/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.1.2000 schválilo prevod obchodných podielov. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 20.1.2000. Zakladateľská listina spoločnosti prijatá notárskou zápisnicou N 10/2000, Nz 26/2000 zo dňa 4.2.2000.
  (from: 06/19/2000)
Jediný spoločník, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijal dňa 4.11.2002 Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine spoločnosti.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person