Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30322/B

Business name: 
UNIGRAND spol. s r.o.
  (from: 06/30/2003)
UNIGRAND, spol. s r.o.
  (from: 04/09/1997 until: 06/29/2003)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 17/A/12495
Bratislava 831 04
  (from: 04/05/2013)
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
  (from: 10/13/2003 until: 04/04/2013)
Hlavná 992/47
Galanta 924 00
  (from: 11/25/1997 until: 10/12/2003)
Nová Doba 926/19
Galanta 924 01
  (from: 04/09/1997 until: 11/24/1997)
Identification number (IČO): 
36 219 878
  (from: 04/09/1997)
Date of entry: 
04/10/1997
  (from: 04/09/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/09/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s balenými potravinami, alko-nealko nápojmi v orig. balení, tabakovými výrobkami, bižutériou, hračkami, drogériovým, priemyselným, spotrebným tovarom
  (from: 04/09/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/10/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/10/2000)
Partners: 
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 09/09/2022)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 06/30/2003 until: 09/08/2022)
Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 06/29/2003)
Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta
Slovak Republic
  (from: 04/09/1997 until: 04/18/1999)
Ing. Bay Vu
residence in the Slovak Republic :
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
  (from: 09/09/2022)
Ing. Bay Vu
residence in the Slovak Republic :
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
  (from: 02/18/2009 until: 09/08/2022)
Ing. Bay Vu
Bryksova 946/23
Praha 9 190 00
Česká republika
  (from: 06/30/2003 until: 02/17/2009)
Bay Vu Van
Bryksova 946/23
Praha 9
Česká republika
  (from: 04/19/1999 until: 06/29/2003)
Bay Vu Van
Ovčí Hájek 2158
Praha 5
Česká republika
  (from: 04/09/1997 until: 04/18/1999)
Contribution of each member: 
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
  (from: 02/18/2009 until: 09/08/2022)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 09/09/2022)
Ing. Bay Vu
  (from: 02/18/2009 until: 09/08/2022)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 09/09/2022)
Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/09/1997 until: 04/18/1999)
Bay Vu Van
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/09/1997 until: 04/18/1999)
Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 06/29/2003)
Bay Vu Van
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 06/29/2003)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/30/2003 until: 02/17/2009)
Ing. Bay Vu
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/30/2003 until: 02/17/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/14/2000)
Individual managing director
  (from: 04/09/1997 until: 02/13/2000)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 04/10/1997
  (from: 06/30/2017)
Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta
  (from: 11/25/1997 until: 02/13/2000)
Cuong Nguyen Thanh
Nová Doba 19
Galanta
  (from: 04/09/1997 until: 11/24/1997)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Hlavná 992/47
Galanta 924 00
  (from: 02/14/2000 until: 06/29/2003)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 04/10/1997
  (from: 06/30/2003 until: 02/17/2009)
Mgr. Cuong Nguyen Thanh
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 04/10/1997
  (from: 02/18/2009 until: 06/29/2017)
Ing. Bay Vu
Roľnícka 9384/315
Bratislava 831 07
  (from: 02/14/2000 until: 06/29/2003)
Ing. Bay Vu
residence in the Slovak Republic :
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 02/14/2000
  (from: 02/18/2009)
Ing. Bay Vu
Bryksova 946/23
Praha 9 190 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Roľnícka 9384/315
Bratislava 831 07
From: 02/14/2000
  (from: 06/30/2003 until: 02/17/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 02/18/2009)
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 02/14/2000 until: 02/17/2009)
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 04/09/1997 until: 02/13/2000)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 02/18/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/30/2003 until: 02/17/2009)
200 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 06/29/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/09/1997 until: 04/18/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 27.11.1996 podľa slovenského práva.
  (from: 04/09/1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.10.1997. Zmena sídla spoločnosti z Galanta, Nová Doba č. 926/19 na Galanta, ul. Hlavná č. 992/47.
  (from: 11/25/1997)
Dodatkom č. 3 zo dňa 27.10.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/19/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 4 zo dňa 06.10.2000.
  (from: 10/10/2000)
Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve zo dňa 28.08.2003. Zmena sídla spoločnosti z Hlavná 992/47, 924 00 Galanta na SR, 821 03 Bratislava, Sv. Vincenta 5849/2.
  (from: 10/13/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2009. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.02.2009.
  (from: 02/18/2009)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.03.2013.
  (from: 04/05/2013)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person