Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2457/N

Business name: 
RIEKER OBUV s.r.o.
  (from: 08/12/1996)
Registered seat: 
Roľníckej školy 1
Komárno 945 01
  (from: 08/12/1996)
Identification number (IČO): 
31 320 929
  (from: 08/12/1996)
Date of entry: 
04/06/1992
  (from: 08/12/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/12/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/1996)
výroba obuvi
  (from: 08/12/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/12/1996)
Partners: 
RIEKER HOLDING AG
Stockwiesenstrasse 1
Thayngen 8240
Švajčiarsko
Other identification number : CHE-102.181.901
  (from: 08/31/2022)
Contribution of each member: 
RIEKER HOLDING AG
Amount of investment: 10 000 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 000 EUR
  (from: 08/31/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/31/2022)
Markus Heinz Rapp
Ul. B. Němcovej 2632/17
Komárno 945 01
From: 12/23/2005
  (from: 01/13/2010)
Rudolf Keller
Ul. Gy. Alapyho 1709/24
Komárno 945 01
From: 12/23/2005
  (from: 01/13/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú konatelia a prokurista, a to tak, že konajú vždy dvaja spoločne - dvaja konatelia alebo jeden z konateľov a prokurista.
  (from: 01/26/2006)
Procuration: 
Roland Schmelzle
Friedmattstrasse 7
Reiden 6260
Švajčiarska konfederácia
From: 08/09/2011
  (from: 08/31/2022)
Capital: 
10 000 000 EUR Paid up: 10 000 000 EUR
  (from: 01/13/2010)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12. 11. 1993. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 267/94, Nz 261/94 napísaná dňa 9. 12. 1994 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18. 9. 1995 pod č. N 259/95m Nz 253/95. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20. 9. 1995. Notárska zápisnica zo dňa 28. 2. 1996 pod č. N 59/96, Nz 56/96. Stary spis: S.r.o. 6808
  (from: 08/12/1996)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 12.5.2000 (not. záp. č. N 137/00, NZ 123/00).
  (from: 05/18/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17.2.2003 (notárska zápisnica č. N 323/2003, Nz 11344/2003).
  (from: 03/20/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.12.2007 o zrušení spoločnosti VÁH OBUV s.r.o., so sídlom Kukučínova 477, 019 01 Ilava, IČO : 31 628 893 a následnom zlúčením so spoločnosťou RIEKER OBUV s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO : 31 320 929. Zmluva o zlúčení zo dňa 12.12.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 1106/2007, Nz 55949/2007, NCRIs 55593/2007 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou VÁH OBUV s.r.o. a spoločnosťou RIEKER OBUV s.r.o. Spoločnosť RIEKER OBUV s.r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO : 31 320 929 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2457/N sa stáva dňom 21.12.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločností zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel Sro, vložka č. 2457/N a preberá na seba všetky ich práva a záväzky ku dňu 21.12.2007 teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
  (from: 12/21/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/21/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
VÁH OBUV s.r.o.
Kukučínova 477
Ilava 019 01
  (from: 12/21/2007)
Date of updating data in databases:  05/31/2023
Date of extract :  06/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person