Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  31594/B

Business name: 
Streaming, s r.o.
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
Registered seat: 
Kopčianska 15
Bratislava 851 01
  (from: 08/20/2011 until: 10/10/2011)
Identification number (IČO): 
35 884 576
  (from: 04/29/2004)
Date of entry: 
04/29/2004
  (from: 04/29/2004)
Person dissolved from: 
19.9.2011
  (from: 10/11/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím jediného spoločníka o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení
  (from: 10/11/2011)
Date of deletion: 
10/11/2011
  (from: 10/11/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/11/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 10/10/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2011 o zrušení spoločnosti Streaming, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 884 576, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31594/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou SIX SENSE, s.r.o. so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 700 533, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73020/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 19.09.2011 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 344/2011, notárom Mgr. Mariánom Kováčom, stáva právnym nástupcom spoločnosti Streaming, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Streaming, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO : 35 884 576, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 31594/B.
  (from: 10/11/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/11/2011)
Legal successor: 
SIX SENSE, s.r.o.
Kopčianska 15
Bratislava 851 01
  (from: 10/11/2011)
Date of updating data in databases:  10/26/2021
Date of extract :  10/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person