Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30487/B

Business name: 
BESYN, spol. s r.o.
  (from: 01/21/2004)
Registered seat: 
Vinohradnícka 389
Viničné 900 23
  (from: 01/21/2004)
Identification number (IČO): 
35 873 876
  (from: 01/21/2004)
Date of entry: 
01/21/2004
  (from: 01/21/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/21/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/21/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/21/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/21/2004)
sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 01/21/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/21/2004)
vedenie účtovníctva a zavádzanie a realizácia controlingu
  (from: 01/21/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/21/2004)
zámočníctvo
  (from: 01/21/2004)
kovoobrábanie - aplikácia práškových farieb
  (from: 01/21/2004)
Partners: 
Ing. Martin Synák
Vinohradnícka 389
Viničné 900 23
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Branislav Benko
437
Šoporňa 925 52
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 03/03/2015)
Ing. Martin Synák
Vinohradnícka 389
Viničné 900 23
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Synák
( peňažný vklad )
  (from: 03/04/2015 until: 05/23/2022)
Ing. Martin Synák
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Branislav Benko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 10/19/2010)
Ing. Martin Synák
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 10/19/2010)
Ing. Branislav Benko
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 03/03/2015)
Ing. Martin Synák
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 03/03/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/21/2004)
Ing. Martin Synák
Vinohradnícka 389
Viničné 900 23
From: 01/21/2004
  (from: 05/24/2022)
Ing. Branislav Benko
437
Šoporňa 925 52
From: 01/21/2004
  (from: 01/21/2004 until: 03/03/2015)
Ing. Branislav Benko
437
Šoporňa 925 52
From: 01/21/2004 Until: 01/24/2015
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Martin Synák
Vinohradnícka 389
Viničné 900 23
From: 01/21/2004
  (from: 01/21/2004 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 01/21/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/20/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 10/19/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.1.2004 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/21/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.1.2015.
  (from: 03/04/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.12.2015 č.k. 33Exre/563/2015-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2016.
  (from: 04/07/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 11/19/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2015, sp.zn.: 4R /4/2015-197 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.11.2015, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : BESYN, spol. s r.o. so sídlom Vinohradnícka 389, Viničné, IČO: 35 873 876 a za správcu bol ustanovený: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03, Bratislava, značka správcu: S1697.
  (from: 10/08/2016)
Authorisation of proceedings: 11/19/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2015, sp.zn.: 4R /4/2015-197 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.11.2015, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : BESYN, spol. s r.o. so sídlom Vinohradnícka 389, Viničné, IČO: 35 873 876 a za správcu bol ustanovený: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03, Bratislava, značka správcu: S1697.
  (from: 04/07/2016 until: 10/07/2016)
Restructuring trustee: 
iTRUSTee Recovery, k.s.,
Seberíniho 2
Bratislava 821 03
Mark: S1697
From: 11/19/2015
  (from: 04/07/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/20/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.7.2016 sp. zn. 4R /4/2015-530, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20.7.2016, súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka BESYN, spol. s r.o., Vinohradnícka 389, Viničné, IČO : 35 873 876 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 24.6.2016, ktorý je prílohou tohto uznesenia a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka BESYN, spol. s r.o., Vinohradnícka 389, Viničné, IČO : 35 873 876.
  (from: 10/08/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person