Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  122620/B

Business name: 
Calyx s.r.o.
  (from: 07/10/2014)
Registered seat: 
Rovníková 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 08/24/2017)
Identification number (IČO): 
31 664 415
  (from: 12/29/1992)
Date of entry: 
12/29/1992
  (from: 12/29/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/29/1992)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/06/1993)
poskytovanie software-predaj hotových programov na zákl.zmluvy s autorom
  (from: 12/06/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s textilom
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s odevami a obuvou
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s kozmetikou, čistiacími prostriedkami okrem jedov a žieravín
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a malobchod so zeleninou, ovocím
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod a alkoholickými nápojmi a tabakovými výrobkami
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod so stavebnými materiálmi a hmotami
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami poľnohospodárskej a lesníckej výroby
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami hutníckeho priemyslu, výrobkami hutníctva
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s neželeznými kovmi, výrobkami gumárenskej výroby
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s drevom a drevárskými výrobkami
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami kožušníckej a kožiarenskej výroby
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami potravinárskeho priemyslu
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s výrbkami polygrafickej výroby
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami zo skla, keramiky a porcelánu
  (from: 12/06/1993)
veľkoobchod a maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 12/06/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/15/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/15/1996)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/15/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/20/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/20/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/20/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/20/2010)
výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckych závodoch so sídlom Rimavská Sobota, Vyšná Pokoradz 95: - samostatný sklad lieh - výrobňa liehovín
  (from: 11/22/2014)
Rafinéria liehu
  (from: 01/15/2016)
Liehovar na destiláty
  (from: 01/15/2016)
Samostatný sklad liehu
  (from: 01/15/2016)
Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia
  (from: 01/15/2016)
Partners: 
László Kerékjártó
Szabó Magda Utca 14
Tiszavasvári 4440
Maďarsko
  (from: 10/25/2020)
Contribution of each member: 
László Kerékjártó
Amount of investment: 664 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 664 640 EUR
  (from: 10/25/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/05/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 11/23/2011)
Capital: 
664 640 EUR Paid up: 664 640 EUR
  (from: 12/12/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.1992 v súlade s ust. § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/29/1992)
Zmeny v zápise boli urobené na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 20.8.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/06/1993)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.1996.
  (from: 03/15/1996)
Doplnok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.6.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/27/1998)
Dodatok č. 6 a 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.3.2000.
  (from: 06/05/2000)
Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 46CbR/17/2021 - 5 zo dňa 19.11.2021 zrušil obchodnú spoločnosť Calyx s.r.o., Rovníková 16, 821 02 Bratislava, IČO: 31 664 415. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2021.
  (from: 04/29/2022)
Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 46CbR/17/2021 - 5 zo dňa 19.11.2021 zrušil obchodnú spoločnosť Calyx s.r.o., Rovníková 16, 821 02 Bratislava, IČO: 31 664 415. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2021.
  (from: 06/23/2022)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person