Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3264/B

Business name: 
AGROFERT Slovakia a.s.
  (from: 04/30/1998 until: 06/21/2006)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 09/30/2003 until: 06/21/2006)
Areál Dusla
Šaľa 927 03
  (from: 04/30/1998 until: 09/29/2003)
Identification number (IČO): 
36 527 734
  (from: 04/30/1998)
Date of entry: 
04/30/1998
  (from: 04/30/1998)
Date of deletion: 
06/22/2006
  (from: 06/22/2006)
07/01/2006
  (from: 07/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
  (from: 04/30/1998 until: 06/21/2006)
sprostredkovateľská činnosť v chemickom priemysle a poľnohospodárstve
  (from: 04/30/1998 until: 06/21/2006)
odkupovanie pohľadávok a záväzkov
  (from: 04/30/1998 until: 06/21/2006)
prenájom nehnuteľností, vrátane služieb s tým spojených
  (from: 04/30/1998 until: 06/21/2006)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 04/30/1998 until: 06/21/2006)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych výrobkov, technických chemikálií, priemyselných hnojív a poľnohospodárskych produktov
  (from: 04/06/1999 until: 06/21/2006)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 04/06/1999 until: 06/21/2006)
reklamná činnosť
  (from: 04/06/1999 until: 06/21/2006)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 04/06/1999 until: 06/21/2006)
sprostredkovanie prenájmu športových a telovýchovných zariadení
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
organizovanie športových podujatí
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
inžinierska a investorská činnosť
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
miesto uschovania registratúry nearchívnej povahy
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/2001 until: 06/21/2006)
Managing board
  (from: 04/06/1999 until: 12/06/2001)
Managing board
  (from: 04/30/1998 until: 04/05/1999)
Anna Danišová - člen
Jánošíkova 720
Dunajská Lužná
From: 08/22/2001
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Pavel Hanus - predseda predstavenstva
Lichnerova 35
Senec
  (from: 04/30/1998 until: 12/06/2001)
Ing. Róbert Konopka - člen predstavenstva
Novackého 3
Bratislava
  (from: 04/30/1998 until: 12/06/2001)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava
From: 08/22/2001
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Peter Novanský - člen predstavenstva
J. Stanislava 5
Bratislava
  (from: 04/30/1998 until: 12/06/2001)
Ing. Peter Novanský - podpredseda
J. Stanislava 5
Bratislava
From: 08/22/2001
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Peter Novanský - podpredseda
J. Stanislava 5
Bratislava
From: 08/22/2001 Until: 12/01/2004
  (from: 01/01/2005 until: 12/31/2004)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 08/22/2001
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Anna Danišová - člen
Jánošíkova 720
Dunajská Lužná 900 42
From: 08/22/2001
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Ing. Mária Kolimárová - člen
Trnavská 37
Pezinok 902 01
From: 12/02/2004
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/07/2001 until: 06/21/2006)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva vždy spoločne.
  (from: 04/06/1999 until: 12/06/2001)
Menom spoločnosti koná predstavenstvo, predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/30/1998 until: 04/05/1999)
Capital: 
200 000 000 Sk Paid up: 200 000 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
29 000 000 Sk Paid up: 29 000 000 Sk
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
29 000 000 Sk
  (from: 12/07/2001 until: 09/29/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 04/30/1998 until: 12/06/2001)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/17/2005 until: 06/21/2006)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 05/16/2005)
Number of shares: 29000
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/07/2001 until: 12/31/2004)
Number of shares: 0
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 12/06/2001)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1998 until: 02/26/2001)
Stockholder: 
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1101/89
Praha 3
Česká republika
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
Supervisory board: 
JUDr. Vojtech Agner - člen
Grösslingova 63
Bratislava
  (from: 04/30/1998 until: 02/26/2001)
Ing. Alexander Babiš - člen
Dunajská 38
Bratislava
  (from: 04/06/1999 until: 12/06/2001)
Ing. Anna Danišová - člen
720
Dunajská Lužná
  (from: 04/30/1998 until: 04/05/1999)
Mariana Vavríčková - člen
Hronská 5152/22
Bratislava - Podunajské Biskupice
  (from: 02/27/2001 until: 12/06/2001)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
From: 08/22/2001
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Mariana Vavríčková - člen
Športová 54/4
Blatné 900 82
From: 08/22/2001
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Ing. Mária Kolimárová - člen
From: 08/22/2001 Until: 12/01/2004
  (from: 01/01/2005 until: 12/31/2004)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava
From: 08/22/2001
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
Mariana Vavríčková - člen
Športová 54/4
Blatné
From: 08/22/2001
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Mária Kolimárová - člen
Trnavská 37
Pezinok
From: 08/22/2001
  (from: 09/30/2003 until: 12/31/2004)
Mgr.Ing. Marek Štrpka
74
Janova Lehota 966 24
From: 12/02/2004
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 06. 2006 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 30.06.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 324/2006, Nz 22915/2006, NCRIs 22853/2006 JUDr. Danielou Šikutovou, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 326/2006, Nz 22923/2006, NCRIs 22862/2006 JUDr. Danielou Šikutovou dňa 12. 06. 2006 Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť AGROFERT Slovakia a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 36 527 734, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3264/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou PREFERT a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 404 863, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka č. 946/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.11.1996 bez výzvy na upisovanie akcií premenou zo spoločnosti: AGROFERT Slovakia s.r.o. podľa § 69 ods. 1,2 a §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti: AGROFERT, Slovakia, s.r.o., so sídlom: Šaľa, Areál Dusla, budova PÚ, IČO: 34 096 019, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. S.r.o., vl. č. 1/N.
  (from: 04/30/1998 until: 06/21/2006)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.5.1998, N 144/98, Nz 138/98 (dodatok č. 1). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 15.12.1998 (N 283/98, Nz 280/98 (dodatok č. 2).
  (from: 04/06/1999 until: 06/21/2006)
Valné zhromaždenie dňa 10.12.1999 schválilo zmenu členov dozornej rady.
  (from: 02/27/2001 until: 06/21/2006)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 22.08.2001.
  (from: 12/07/2001 until: 06/21/2006)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.8.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.6.2003 (zmena sídla z: Areál Dusla, Šaľa na: Nobelova 34, Bratislava).
  (from: 09/30/2003 until: 06/21/2006)
Spoločnosť AGROFERT Slovakia a.s. je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti GOLDEX a.s. so sídlom Májová 21, Bratislava, 850 05, IČO: 31 380 964.
  (from: 01/01/2005 until: 06/21/2006)
Spoločnosť AGROFERT Slovakia a.s. preberá všetky práva a povinnosti, majetok, pohľadávky a záväzky, známe i neznáme, vrátane daňových s účinnosťou od 1.1.2005 ako právny nástupca zaniknutej spoločnosti GOLDEX a.s. v dôsledku zlúčenia.
  (from: 01/27/2005 until: 06/21/2006)
Legal successor: 
PREFERT a.s. 31404863 ,
Nobelova
34
  (from: 06/22/2006)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person