Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  68778/L

Business name: 
ZverPOINT s.r.o.
  (from: 10/21/2017)
Registered seat: 
Chotárna 2001/10
Vrútky 038 61
  (from: 04/24/2021)
Identification number (IČO): 
51 128 501
  (from: 10/21/2017)
Date of entry: 
10/21/2017
  (from: 10/21/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/2017)
Objects of the company: 
Kozmetické úpravy zvierat (čistenie, strihanie...)
  (from: 10/21/2017)
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/21/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
  (from: 10/21/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s drogériovým tovarom, kozmetickými a toaletnými výrobkami
  (from: 10/21/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárskej výroby
  (from: 10/21/2017)
Maloobchod a veľkoobchod s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
  (from: 10/21/2017)
Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om)
  (from: 10/21/2017)
Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 10/21/2017)
Marketingové poradenstvo
  (from: 10/21/2017)
Mediálne poradenstvo
  (from: 10/21/2017)
Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
  (from: 10/21/2017)
Účtovné poradenstvo
  (from: 10/21/2017)
Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov
  (from: 10/21/2017)
Inzertná činnosť
  (from: 10/21/2017)
Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu
  (from: 10/21/2017)
Prenájom reklamných plôch
  (from: 10/21/2017)
Realizácia reklamných kampaní
  (from: 10/21/2017)
Umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany
  (from: 10/21/2017)
Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
  (from: 10/21/2017)
Prenájom prístrojov
  (from: 10/21/2017)
Prenájom strojov a zariadení
  (from: 10/21/2017)
Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov
  (from: 10/21/2017)
Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie
  (from: 10/21/2017)
Kancelárske a sekretárske služby
  (from: 10/21/2017)
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 10/21/2017)
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 10/21/2017)
Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
  (from: 10/21/2017)
Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí
  (from: 10/21/2017)
Organizovanie športových akcií a podujatí
  (from: 10/21/2017)
Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
  (from: 12/03/2021)
Prevádzkovanie hotela a útulku pre zvieratá
  (from: 12/03/2021)
Výcvik psov a mačiek
  (from: 12/03/2021)
Vykonávanie veterinárnej praxe prostredníctvom: MVDr. Róbert Viselka, oprávnený k vykonávaniu veterinárnej činnosti na základe Osvedčenia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky č. 1873
  (from: 12/03/2021)
Vykonávanie veterinárnej praxe prostredníctvom: MVDr. Katarína Viselková, oprávnená k vykonávaniu veterinárnej činnosti na základe Osvedčenia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky č. 2432
  (from: 12/03/2021)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/13/2022)
Partners: 
MVDr. Róbert Viselka
Karvaša a Bláhovca 2013/60
Vrútky 038 61
Slovak Republic
  (from: 04/24/2021)
MVDr. Katarína Viselková
Karvaša a Bláhovca 2013/60
Vrútky 038 61
Slovak Republic
  (from: 04/24/2021)
Contribution of each member: 
MVDr. Róbert Viselka
Amount of investment: 2 550 EUR Paid up: 2 550 EUR
  (from: 04/24/2021)
MVDr. Katarína Viselková
Amount of investment: 2 450 EUR Paid up: 2 450 EUR
  (from: 04/24/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/21/2017)
MVDr. Róbert Viselka
Karvaša a Bláhovca 2013/60
Vrútky 038 61
From: 10/21/2017
  (from: 04/24/2021)
MVDr. Katarína Viselková
Karvaša a Bláhovca 2013/60
Vrútky 038 61
From: 10/21/2017
  (from: 04/24/2021)
Acting in the name of the company: 
Samostatne
  (from: 10/21/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/21/2017)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person