Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  235/B

Business name: 
PALMA - TUMYS a. s. Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 06/30/2008)
Registered seat: 
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 02/18/1993 until: 06/30/2008)
Račianska 76
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
Identification number (IČO): 
30 777 062
  (from: 12/27/1991)
Date of entry: 
12/27/1991
  (from: 12/27/1991)
Date of deletion: 
07/01/2008
  (from: 07/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/27/1991)
Objects of the company: 
a/ výroba, odbyt, výskum a vývoj, sprostredkovateľské činnosti v tuzemsku a v zahraničí v oblasti:
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
mastných alkoholov
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
mydiel
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
kŕmnych zmesí a ich komponentov
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
sviečok
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
oleochémie
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
kozmetiky
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
tepelnej energie
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
b/ služby súvisiace priamo i nepriamo s výrobou a odbytovou činnosťou
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
c/ zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
d/ veľko i maloobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
e/ ubytovacie a stravovacie služby.
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
výroba kŕmnych zmesí a ich komponentov
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
výroba sviečok
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
výroba mydla
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
výroba kozmetiky
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
prevádzkovanie maloobchodnej predajne s vlastnými výrobkami
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba krmných zmesí a ich komponentov
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba sviečok
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba mydla
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba kozmetiky
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
prevádzkovanie maloobchodnej siete s vlastnými výrobkami
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba kŕmnych šrotov a ich predaj
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť pri pestovaní a nákupe olejnatých semien
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba a predaj glycerínu
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
verejná cestná hromadná nepravideľná doprava osôb
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
výroba, predaj, nákup, výskum a vývoj v oblasti:
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
a) prípravkov polievkových a pokrmových
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
b) koncentrátov potravinárskych
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
c) majonéz a krémov
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
d) bionafty a biomazacích olejov
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
e) polotovarov nápojov nealkoholických
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
nákup a predaj osív olejnín
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
nákup, predaj, sprostredkovateľská činnosť s agrochemickými prostriedkami a hnojivami
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych - vlečková doprava
  (from: 06/06/1995 until: 10/12/1997)
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba kŕmnych zmesí a ich komponentov
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba sviečok
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba mydla
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba saponátových, čistiacich a leštia- cich výrobkov
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba kozmetiky
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
prevádzkovanie maloobchodnej siete s vlastnými výrobkami
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba kŕmnych šrotov a ich predaj
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť pri pestovaní a nákupe olejnatých semien
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba a predaj glycerínu
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba, predaj, nákup, výskum a vývoj v oblasti:
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
a) prípravkov polievkových a pokrmových
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
b) koncentrátov potravinárskych
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
c) majonéz a krémov
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
d) bionafty a biomazacích olejov
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
e) polotovarov nápojov nealkoholických
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
nákup a predaj osív olejnín
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
nákup, predaj, sprostredkovateľská činnosť s agrochemickými prostriedkami a hnojivami
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych - vlečková doprava
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
výroba a predaj kŕmnych výliskov
  (from: 02/05/1998 until: 06/30/2008)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 03/22/2000 until: 06/30/2008)
výroba a predaj minerálných olejov
  (from: 09/25/2001 until: 06/30/2008)
metylester repkového oleja /MERO/
  (from: 09/25/2001 until: 06/30/2008)
čerpanie, balenie, predaj a distribúcia stolovej vody
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2008)
balenie a skladovanie potravinárskych výrobkov
  (from: 09/25/2003 until: 06/30/2008)
vykonávanie laboratórnych rozborov potravinárskych výrobkov
  (from: 09/25/2003 until: 06/30/2008)
vývoj, výroba a predaj nemrznúcich chladiacich zmesí do odstrekovačov a autokozmetiky
  (from: 09/25/2003 until: 06/30/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2008)
Managing board
  (from: 10/13/1997 until: 08/04/2002)
Managing board
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
Managing board
  (from: 12/27/1991 until: 08/16/1994)
Jozef Bachratý
Fraštacká 5
Hlohovec
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Jozef Bachratý
Fraštacká 5
Hlohovec
  (from: 01/12/1996 until: 09/24/2001)
Jozef Bachratý
Slnečná 3376/2
Hlohovec 920 01
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Ivan Beblavý
Krásnohorská 8
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 01/11/1996)
Ing. Ivan Beblavý
Krásnohorská 8
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 05/12/1999)
Ing. Ivan Beblavý - podpredseda predstavenstva
Magurská 3488/5A
Bratislava
  (from: 05/13/1999 until: 01/28/2001)
Ing. Ivan Beblavý - podpredseda predstavenstva
Magurská 3488/5A
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 08/30/2004)
Ing. Ivan Beblavý - podpredseda predstavenstva
Magurská 3488/5A
Bratislava 831 01
From: 07/01/2002 Until: 08/16/2004
  (from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)
Ing. Ivan Beblavý - predseda predstavenstva
Magurská 3488/5A
Bratislava 831 01
From: 08/17/2004
  (from: 08/31/2004 until: 01/28/2008)
Ing. Ivan Beblavý - predseda predstavenstva
Magurská 3488/5A
Bratislava 831 01
From: 08/17/2004 Until: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Pius Biely
Sekurisova 19
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 01/11/1996)
Ing. Pius Biely
Za kasárňou 342/54
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 01/28/2001)
Ing. Peter Bojnanský
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Peter Bojnanský - podpredseda predstavenstva
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 08/17/2004
  (from: 08/31/2004 until: 01/28/2008)
Ing. Peter Bojnanský - podpredseda predstavenstva
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 08/17/2004 Until: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Štefan Buzinkai - člen
Bazovského 12
Bratislava
From: 11/25/2000
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Štefan Buzinkai - predseda predstavenstva
Bazovského 12
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 08/30/2004)
Ing. Štefan Buzinkai - predseda predstavenstva
Bazovského 12
Bratislava 841 01
From: 07/01/2002 Until: 08/16/2004
  (from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)
Ing. Katarína Džubáková - člen
Svätoplukova 2634/29
Pezinok
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 11/21/2006)
Ing. Katarína Džubáková - člen
Svätoplukova 2634/29
Pezinok
From: 07/01/2002 Until: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Ing. Katarína Džubáková - člen
Svätoplukova 2634/29
Pezinok 902 01
From: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 01/28/2008)
Ing. Katarína Džubáková - člen
Svätoplukova 2634/29
Pezinok 902 01
From: 09/19/2006 Until: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Oto Fabiankovič - člen
Vištuk č. 19
Vištuk
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 06/07/2004)
Oto Fabiankovič - člen
Vištuk č. 19
Vištuk
From: 07/01/2002 Until: 01/15/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/07/2004)
Ing. Vladimír Florovič
Hergolttova 1
Svätý Jur
  (from: 12/27/1991 until: 01/11/1996)
Ing. Vladimír Florovič
Hergolttova 1
Svätý Jur
  (from: 01/12/1996 until: 08/04/2002)
Ing. Roman Gabriška - člen
Tomášovská 1
Nová Dedinka
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 11/21/2006)
Ing. Roman Gabriška - člen
Tomášovská 1
Nová Dedinka
From: 07/01/2002 Until: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Ing. Roman Gabriška - člen
Tomášovská 1
Nová Dedinka 900 29
From: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 01/28/2008)
Ing. Roman Gabriška - člen
Tomášovská 1
Nová Dedinka 900 29
From: 09/19/2006 Until: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Ivan Ivanič
Chrobákova 17
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 01/11/1996)
Ing. Ivan Ivanič
Chrobákova 17
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 05/12/1999)
Ing. Ivan Ivanič - predseda predstavenstva
Lovinského 5668/29A
Bratislava
  (from: 05/13/1999 until: 08/04/2002)
Ing. Dušan Krkoška
Jašíkova 8
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Ing. Dušan Krkoška
Jašíkova 8
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 08/27/2000)
Ing. Vladimír Lang - člen
Halašova č. 34
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 11/21/2006)
Ing. Vladimír Lang - člen
Halašova č. 34
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Ing. Vladimír Lang - člen
Rusovská cesta 13
Bratislava 851 01
From: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 01/28/2008)
Ing. Vladimír Lang - člen
Rusovská cesta 13
Bratislava 851 01
From: 09/19/2006 Until: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Viktor Levkanič - člen
Arménska 13827/10
Bratislava 821 06
From: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. František Liška - člen
Častkovce č. 60
Častkovce
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 11/21/2006)
Ing. František Liška - člen
Častkovce č. 60
Častkovce
From: 07/01/2002 Until: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Ing. František Líška - člen
Častkovce 60
Častkovce 916 27
From: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 01/28/2008)
Ing. František Líška - člen
Častkovce 60
Častkovce 916 27
From: 09/19/2006 Until: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Ivan Lohynský
Muškátová 54
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Ing. Ivan Lohynský
Muškátová 54
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 01/28/2001)
Ing. Ivan Lohynský - podpredseda
Muškátová 54
Bratislava
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Ján Majerčák - člen
Žitná 3/a
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 11/21/2006)
Ing. Ján Majerčák - člen
Žitná 3/a
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Ing. Ján Majerčák - člen
Žitná 3/a
Bratislava 831 06
From: 09/19/2006
  (from: 11/22/2006 until: 01/28/2008)
Ing. Ján Majerčák - člen
Žitná 3/a
Bratislava 831 06
From: 09/19/2006 Until: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Ján Majerčák - člen
Žitná 3/A
Bratislava 831 06
From: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Ján Mrázik
Vysoká 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 12/27/1991 until: 01/11/1996)
Ing. Ján Mrázik
Vysoká 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/12/1996 until: 08/04/2002)
Ing. Jaroslav Okienka - člen
Žitná 3
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 06/15/2004)
Ing. Jaroslav Okienka - člen
Žitná 3
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 03/31/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Igor Plevčík
Záhradná 10
Pezinok
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Igor Plevčík
Záhradná 10
Pezinok
  (from: 01/12/1996 until: 12/16/2001)
Ing. Jaroslav Sládek
Levočská 7/A
Bratislava
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Štefan Soták - člen
Na hrebienku 14
Bratislava 811 02
From: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Miloš Škoda
Ľ. Fullu 7
Bratislava
  (from: 08/28/2000 until: 01/28/2001)
Ing. Matěj Valtr - podpredseda
Evropská 613/81
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Petr Žejdlík - predseda
Tyršova 108
Příbram 1 261 01
Česká republika
From: 01/21/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnený aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve spoločnosti pripojí svoj podpis vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti a jeden z členov predstavenstva.
  (from: 08/05/2002 until: 01/28/2008)
1) Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden z členov predsta- venstva. 2) Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísané- mu názvu spoločnosti pripojí svoj podpis. Rozsah prokúry je daný ustanovením § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/13/1997 until: 08/04/2002)
Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja svoje podpisy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/17/1994 until: 10/12/1997)
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva Ing. Ivan Ivanič a Ing. Ivan Beblavý tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 12/27/1991 until: 08/16/1994)
Procuration: 
Ing. Ivan Ivanič
Lovinského 5668/29A
Bratislava
  (from: 10/13/1997 until: 08/04/2002)
Capital: 
620 574 000 Sk Paid up: 620 574 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2008)
620 574 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2002)
604 254 000 Sk
  (from: 09/03/1998 until: 09/24/2001)
302 127 000 Sk
  (from: 10/13/1997 until: 09/02/1998)
294 883 000 Sk
  (from: 11/21/1996 until: 10/12/1997)
286 191 000 Sk
  (from: 01/12/1996 until: 11/20/1996)
282 650 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 01/11/1996)
134 953 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 06/05/1995)
1 483 000 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 08/16/1994)
160 000 Sk
  (from: 12/27/1991 until: 02/17/1993)
Shares: 
Number of shares: 13347
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 12/13/2006 until: 06/30/2008)
Number of shares: 485827
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 12/13/2006 until: 06/30/2008)
Number of shares: 1277
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 12/13/2006 until: 06/30/2008)
Number of shares: 13347
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 12/12/2006)
Number of shares: 485827
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 12/12/2006)
Number of shares: 1277
Druh: prioritné (zakladateľské) na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 12/12/2006)
Number of shares: 13347
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2002)
Number of shares: 484550
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2002)
Number of shares: 1277
Druh: prioritné /zakladateľské / na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2002)
Number of shares: 1277
Druh: zamestnanecké na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2002)
Number of shares: 13347
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 09/24/2001)
Number of shares: 468230
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 09/24/2001)
Number of shares: 1277
Druh: prioritné /zakladateľské/ na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 09/24/2001)
Number of shares: 1277
Druh: zamestnanecké na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 09/24/2001)
Number of shares: 1277
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 03/21/2000)
Number of shares: 1277
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 03/21/2000)
Number of shares: 13347
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 03/21/2000)
Number of shares: 468230
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1998 until: 03/21/2000)
Number of shares: 166103
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/13/1997 until: 09/02/1998)
Number of shares: 158859
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/21/1996 until: 10/12/1997)
Number of shares: 150167
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/12/1996 until: 11/20/1996)
Number of shares: 146626
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 01/11/1996)
Number of shares: 1277
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 06/05/1995)
Number of shares: 206
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 06/05/1995)
Number of shares: 13347
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 06/05/1995)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Beblavý
Magurská 3488/5/A
Bratislava
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Peter Bojňanský
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Ing. Peter Bojňanský
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 01/28/2001)
Otto Fabiankovič
19
Vištuk
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Otto Fabiankovič
19
Vištuk
  (from: 01/12/1996 until: 08/04/2002)
Ján Hrehora
Weisseho 6
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Ján Hrehora
Weisseho 6
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/12/1996 until: 01/28/2001)
Viera Karlíková
Družstevná 11
Šenkvice
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Viera Karlíková - člen
Družstevná 11
Šenkvice
From: 11/25/2000
  (from: 08/05/2002 until: 04/24/2006)
Viera Karlíková - člen
Družstevná 11
Šenkvice
From: 11/25/2000 Until: 02/22/2006
  (from: 04/25/2006 until: 04/24/2006)
Ing. Anna Kováčiková
Vígľašská 6
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Ing. Anna Kováčiková
Vígľašská 6
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 08/04/2002)
František Loj
Svidnícka 9
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 01/28/2001)
Ing. Jaroslav Sládek
Levočská 2104/7
Bratislava
  (from: 01/12/1996 until: 08/04/2002)
Ing. Jaroslav Sládek
Púpavova 24
Bratislava
  (from: 08/17/1994 until: 01/11/1996)
Ing. Jaroslav Sládek , Csc. - člen
Levočská 2104/7
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 09/29/2005)
Ing. Jaroslav Sládek , Csc. - člen
Levočská 2104/7
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 09/04/2005
  (from: 09/30/2005 until: 09/29/2005)
Ing. Mária Šikulová
Partizánska 30
Modra
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Mária Šikulová - člen
Partizánska 30
Modra
From: 11/25/2000
  (from: 08/05/2002 until: 04/24/2006)
Ing. Mária Šikulová - člen
Partizánska 30
Modra
From: 11/25/2000 Until: 02/22/2006
  (from: 04/25/2006 until: 04/24/2006)
Ing. Miloš Škoda
Ľ. Fullu 7
Bratislava
  (from: 01/29/2001 until: 08/04/2002)
Igor Žilinský
Zapotok 46
Šenkvice
  (from: 01/12/1996 until: 01/28/2001)
Ing. Ivan Ivanič - predseda
Lovinského 5668/29A
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Ivan Lohynský - podpredseda
Muškátová 54
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Ján Mrázik - člen
Vysoká 2
Nové Mesto nad Váhom
From: 07/01/2002 Until: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Jozef Bachratý - člen
Slnečná 3376/2
Hlohovec 920 01
From: 07/01/2002 Until: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Ján Kocun
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 01
From: 02/23/2006
  (from: 04/25/2006 until: 06/30/2008)
Katarína Zemanová
Dorastenecká 27
Bratislava 831 07
From: 02/23/2006
  (from: 04/25/2006 until: 06/30/2008)
Ing. Vladimír Florovič
Hergottova 149/1
Svätý Jur 900 21
From: 03/11/2006 Until: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2008)
Ing. Ivan Ivanič - predseda
Lovinského 5668/29A
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 01/28/2008)
Ing. Ivan Lohynský - podpredseda
Muškátová 54
Bratislava
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 01/28/2008)
Ing. Ján Mrázik - člen
Vysoká 2
Nové Mesto nad Váhom
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 01/28/2008)
Jozef Bachratý - člen
Slnečná 3376/2
Hlohovec 920 01
From: 07/01/2002
  (from: 08/05/2002 until: 01/28/2008)
Ing. Vladimír Florovič
Hergottova 149/1
Svätý Jur 900 21
From: 03/11/2006
  (from: 04/25/2006 until: 01/28/2008)
Mgr. Martin Kvietik - predseda
Holubyho 1
Bratislava 811 03
From: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Peter Gabalec - podpredseda
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Aleš Cincibus - člen
Malinová 1669
Čáslav 286 01
Česká republika
From: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Mgr. Miriam Stowasserová - člen
Prvosienková 5
Bratislava 811 02
From: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Viera Plavčanová - člen
Pifflova 7
Bratislava 851 01
From: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Ivan Beblavý - člen
Magurská 3488/5A
Bratislava 831 01
From: 01/18/2008
  (from: 01/29/2008 until: 06/30/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008 o zrušení spoločnosti PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 30 777 062, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 235/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou PALMA Group, a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 4072/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 23.06.2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2008, NZ 26774/2008 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, stáva právnym nástupcom PALMA – TUMYS a.s. Bratislava a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6. 12. 1991 podľa § 17 a 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 376
  (from: 12/27/1991 until: 06/30/2008)
Zmena stanov a.s. zo dňa 1. 1. 1992, schvále- ná valným zhromaždením dňa 27. 11. 1992 Stary spis: Sa 376
  (from: 02/18/1993 until: 06/30/2008)
Stanovy akciovej spoločnosti v súlade so Zák. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 30. 4. 1994.
  (from: 08/17/1994 until: 06/30/2008)
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaž- denia vo forme notárske zápisnice zo dňa 22.4.1995 pod č. Nz 163/95 na ktorom sa schválil dodatok k stanovám.
  (from: 06/06/1995 until: 06/30/2008)
Na valnom zhromaždení dňa 02.12.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 525/95 napísanej dňa 02.12.1995 napísanej JUDr. Kováčom bola schválená zmena stnov, záznam z priebehu volieb členov dozornej rady konaných dňa 26.08.1994.
  (from: 01/12/1996 until: 06/30/2008)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.5.1996 a zo dňa 26.8.1996.
  (from: 11/21/1996 until: 06/30/2008)
Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 5.4.1997, ktorého priebeh bol osvedčený no- társkou zápisnicou Nz 132/97.
  (from: 10/13/1997 until: 06/30/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania a zmene stanov, zo dňa 25,4,1998 osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 191/98.
  (from: 09/03/1998 until: 06/30/2008)
Protokol o mimoriadnom rokovaní predstavenstva zo dňa 4.5.1996.
  (from: 05/13/1999 until: 06/30/2008)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 372/99
  (from: 03/22/2000 until: 06/30/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2000.
  (from: 08/28/2000 until: 06/30/2008)
Notárska zápisnica Nz 346/00 zo dňa 25.11.2000 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.2000. protokol z ustanovujúceho zasadnutia a predstavenstva konaného dňa 25.11.2000
  (from: 01/29/2001 until: 06/30/2008)
Notárska zápisnica č. Nz 194/01 zo dňa 5.5.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 09/25/2001 until: 06/30/2008)
Oznámenie o úmrtí vydané Okresným úradom Bratislava 2 dňa 16.7.2001.
  (from: 12/17/2001 until: 06/30/2008)
Notárska zápisnica č. Nz 299/02 zo dňa 27. 4. 2002 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov. Protokol zo schôdze dozornej rady zo dňa 1. 7. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 439/02 zo dňa 1. 7. 2002 osvedčujúca priebeh časti zasadnutia dozornej rady. Ing. Ján Mrázik, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Jozef Bachratý, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Ivan Ivanič, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Vladimír Florovič, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Peter Bojnanský, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Jaroslav Sládek, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Ivan Lohynský, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Anna Kováčiková, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Jaroslav Sládek, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Otto Fabiankovič, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Miloš Škoda, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Ivan Beblavý, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002.
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2008)
Notárska zápisnica č. N 232/2003, Nz 31300/2003 zo dňa 26.4.2003.
  (from: 09/25/2003 until: 06/30/2008)
Výpis zo zápisnice 01/04 Dozornej rady zo dňa 15.01.2004. Protokol z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.01.2004.
  (from: 06/08/2004 until: 06/30/2008)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.3.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Okienku sa končí dňom 31.3.2004.
  (from: 06/16/2004 until: 06/30/2008)
Výpis zo zápisnice č. 08/04 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.8.2004. Ing. Štefan Buzinkai, funkcia člena pradstavenstva od 01.07.2002 do 16.08.2004.
  (from: 08/31/2004 until: 06/30/2008)
Protokol o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 13.-17.02.2006. Notárska zápisnica č. N 113/2006, Nz 9572/2006, NCRls 9505/2006 zo dňa 13.03.2006 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 11.03.2006.
  (from: 04/25/2006 until: 06/30/2008)
Notárska zápisnica č. N 617/2006, Nz 52655/2006, NCRls 52576/2006 zo dňa 11.12.2006 osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2006, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 12/13/2006 until: 06/30/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2008)
Legal successor: 
PALMA Group, a.s.
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 07/01/2008)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person