Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3282/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
G4S Secure Solutions (SK), s.r.o.
  (od: 08.08.2018)
Sídlo: 
Višňová 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (od: 08.08.2018)
IČO: 
31 328 059
  (od: 20.02.2004)
Deň zápisu: 
13.07.1992
  (od: 20.02.2004)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 08.08.2018)
Predmet činnosti: 
cestná nákladná doprava
  (od: 08.08.2018)
administratívne služby
  (od: 08.08.2018)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 08.08.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 08.08.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 08.08.2018)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 08.08.2018)
Andreas Paterakis
Promitheos Street 7
Ekali, Atény 145 78
Grécka republika
Vznik funkcie: 08.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 08.08.2018)
Základné imanie: 
831 660 EUR Rozsah splatenia: 831 660 EUR
  (od: 08.08.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.6.1992 podľa ust. § 24, § 57, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1993. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 18.08.1993)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 15.11.1994. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1994. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 16.03.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.8.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.8.1996. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 01.10.1996)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 8.10.1996, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.1996. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 28.10.1996)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.7.1997, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1997. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 23.01.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1998. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 131/98, Nz 129/98 zo dňa 29.4.1998 a dodatok č. 7 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 150/98, Nz 148/98 ktorými spoločnosť prispôsobila spoločenskú zmluvu ust. Zák.č. 11/1998 Zb. Zmena obchodného mena z pôvodného DSW SECURITY spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 6338
  (od: 15.05.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1998.
  (od: 24.08.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.11.1998. Notárska zápisnica N 461/98, Nz 459/98 zo dňa 25.11.1998.
  (od: 12.04.1999)
Odstúpenie konateľa z funkcie doručené spoločnosti dňa 29.2.2000.
  (od: 29.05.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.8.2000. Notárska zápisnica N 244/00, Nz 244/00 zo dňa 17.8.2000. Zmena obchodného mena z pôvodného Seceurop Slovakia Security s.r.o. na nové Group 4 Falck Slovensko, s.r.o.
  (od: 07.09.2000)
Notárska zápisnica č. N 98/2001, Nz 78/2001 zo dňa 26.2.2001.
  (od: 19.04.2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2001, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou Group 4 Falck Technik, s.r.o. uzavretím zmluvy o zlúčení zo dňa 27.6.2001, na základe ktorej sa spoločnosť zlúči so spoločnosťou Group 4 Falck Technik, s.r.o., Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 748 745 v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Obchodná spoločnosť preberá všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti Group 4 Falck Technik, s.r.o., Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 748 745. Zmena spoločenskej zmluvy v znení dodatku č. 10 k spoločenskej zmluve osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 356/2001 spísanej dňa 28.6.2001.
  (od: 20.08.2001)
Zmena zakladateľskej listiny odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.2002. Zmena a úplné nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.11.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 835/2002 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (od: 10.01.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť. Funkcia Ing. V. Lenocha sa končí dňom 20.02.2004.
  (od: 20.02.2004)
Zmluva o predaji časti podniku.
  (od: 07.04.2004)
Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie obchodnej spoločnosti dňa 17.08.2005.
  (od: 22.09.2005)
Notárska zápisnica č.Nz 25818/2006 zo dňa 28.6.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Group 4 Falck Slovensko,a.s. na G4S Security Services (SK), a.s. rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.6.2006.
  (od: 10.08.2006)
Notárska zápisnica č. N 5213/2007, Nz 35912/2007, NCRls 35693/2007 zo dňa 11.09.2007. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 08.08.2007.
  (od: 18.09.2007)
Zápisnica zo zasanutia volebnej komisie zo dňa 21.02.2008.
  (od: 25.04.2008)
Rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Č.p. :Lic - 42-18/2007 zo dňa 31.12.2007, právoplatné dňom 23.1.2008 o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, vydanej dňa 27.6.2007.
  (od: 17.06.2008)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 25410/2008, NCRls 25138/2008 napísaná dňa 13.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 21.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2008.
  (od: 05.09.2008)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie spoločnosti konanej dňa 1.12.2008. Notárska zápisnica N 536/2008, Nz 57475/2008, NCRls 56957/2008 napísaná dňa 10.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 16.12.2008)
Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2009, Nz 22131/2009 zo dňa 30.6.2009.
  (od: 04.08.2009)
Notárska zápisnica N 20/2010, Nz 4203/2010 zo dňa 09.02.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 19.02.2010)
Notárska zápisnica N 3/2010, Nz 11415/2010 zo dňa 01.04.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 16.04.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 108/2010, Nz 28623/2010, NCRls 29076/2010 zo dňa 12.08.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného G4S Security Services (SK), a. s. na nové G4S Secure Solutions (SK), a. s.
  (od: 21.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 16.06.2011 N 87/2011 Nz 22116/2011.
  (od: 10.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2013.
  (od: 28.06.2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 421/2013 zo dňa 15.06.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára N 509/2013 zo dňa 27.07.2013.
  (od: 01.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2016.
  (od: 27.05.2016)
Predaj: 
*
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.02.2004 uzavretá so spoločnosťou Group 4 Falck Services, s.r.o., Višňová 16, Bratislava, IČO: 31 398 979.
  (od: 07.04.2004 do: 07.08.2018)
Predaj časti podniku
Dňa 17.06.2013 bola podpísaná Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorej sa zmluvné strany, G4S Secure Solutions (SK), a.s., IČO: 31328059 ako predávajúci a G4S Cash Solutions (SK), a.s., IČO: 36394238 ako kupujúci dohodli na predaji časti podniku spoločnosti G4S Secure Solutions. Táto zmluva bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti G4S Secure Solutions (Sk), a.s. a spoločnosti G4S Cash Solutions (SK), a.s.
  (od: 28.06.2013 do: 07.08.2018)
Predaj časti podniku
Dňa 29.07.2013 bola podpísaná Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorej sa zmluvné strany, G4S Secure Solutions (SK), a.s. ako predávajúci a G4S Cash Solutions (SK), a.s. ako kupujúci dohodli na predaji časti podniku spoločnosti G4S Secure Solutions. Táto zmluva bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti G4S Secure Solutions (SK), a.s. a spoločnosti G4S Cash Solutions (SK), a.s..
  (od: 01.08.2013 do: 07.08.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  17.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)