Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  124131/B

Business name: 
ANČETA stavebná doprava s.r.o. v konkurze
  (from: 03/25/2022)
ANČETA stavebná doprava s.r.o.
  (from: 04/07/2018 until: 03/24/2022)
GLANIT s. r. o.
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
Registered seat: 
Ketelec 1
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
  (from: 04/07/2018)
Šalviova 40
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
Identification number (IČO): 
51 204 321
  (from: 11/24/2017)
Date of entry: 
11/24/2017
  (from: 11/24/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/24/2017)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/24/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/24/2017)
administratívne služby
  (from: 11/24/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/24/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/24/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/24/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/24/2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/24/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/24/2017)
verejné obstarávanie
  (from: 11/24/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/07/2018)
nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/07/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/07/2018)
Partners: 
NELL KAPITAL s. r. o.
Dunajská 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
NELL, s. r. o.
Šalviova 40
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Slovak Republic
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
František Ančík
Kresánkova 3580/7A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Slovak Republic
  (from: 04/07/2018 until: 05/11/2020)
Milan Ančík
Slunečná 4554
Zlín 760 05
Česká republika
  (from: 04/07/2018)
Contribution of each member: 
Milan Ančík
Amount of investment: 74 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 74 000 EUR
  (from: 05/12/2020)
NELL, s. r. o.
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
NELL KAPITAL s. r. o.
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
František Ančík
Amount of investment: 55 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 55 500 EUR
  (from: 04/07/2018 until: 05/11/2020)
Milan Ančík
Amount of investment: 18 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 18 500 EUR
  (from: 04/07/2018 until: 05/11/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/24/2017)
František Ančík
Kresánkova 3580/7A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 02/21/2018
  (from: 04/07/2018 until: 05/11/2020)
František Ančík
Kresánkova 3580/7A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 02/21/2018 Until: 01/08/2020
  (from: 05/12/2020 until: 05/11/2020)
Mgr. Martin Kotian
Šalviova 40
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/24/2017
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
Mgr. Martin Kotian
Šalviova 40
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/24/2017 Until: 02/21/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Milan Ančík
Slunečná 4554
Zlín 760 05
Česká republika
From: 04/24/2020
  (from: 05/12/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 11/24/2017)
Procuration: 
Milan Ančík
Slunečná 4554
Zlín 760 05
Česká republika
From: 04/07/2018
  (from: 04/07/2018)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a pri právnych úkonoch v písomnej forme k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 04/07/2018)
Capital: 
74 000 EUR Paid up: 74 000 EUR
  (from: 04/07/2018)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/24/2017 until: 04/06/2018)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/14/2021
  (from: 03/25/2022)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Tuhovčák
Záhradnícka 41
Bratislava 821 08
From: 05/14/2021
  (from: 03/25/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.2017 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/24/2017)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 33K/31/2020 - 70 zo dňa 5.5.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 14.5.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ANČETA stavebná doprava s.r.o., Ketelec 1, 821 06 Bratislava, IČO: 821 06 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 207.
  (from: 03/25/2022)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person