Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  254/B

Obchodné meno: 
P.P.F., a.s.
  (od: 18.10.1996 do: 09.04.1997)
PRVÝ PRIVATIZAČNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s.
  (od: 09.08.1993 do: 17.10.1996)
Prvý privatizačný fond a.s.
  (od: 20.12.1991 do: 08.08.1993)
Sídlo: 
Štúrova 5
Bratislava
  (od: 20.12.1991 do: 09.04.1997)
IČO: 
31 999 999
  (od: 20.12.1991)
Deň zápisu: 
20.12.1991
  (od: 20.12.1991)
Deň výmazu: 
10.04.1997
  (od: 08.04.1997)
Dôvod výmazu: 
zrušenie zlúčením
  (od: 08.04.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.12.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len " nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
  (od: 20.12.1991 do: 08.08.1993)
zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/91 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
  (od: 09.08.1993 do: 17.10.1996)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolktívneho investovania
  (od: 09.08.1993 do: 17.10.1996)
kúpa a predaj cenných papierov
  (od: 09.08.1993 do: 17.10.1996)
kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 09.08.1993 do: 17.10.1996)
vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
  (od: 09.08.1993 do: 17.10.1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 18.10.1996 do: 09.04.1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 18.10.1996 do: 09.04.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.11.1995 do: 09.04.1997)
predstavenstvo
  (od: 20.12.1991 do: 14.11.1995)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 09.08.1993 do: 11.12.1994)
Ing. Jozef Draškóczy - 2.člen
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 20.12.1991 do: 08.08.1993)
Ing. Jozef Draškóczy - člen
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 02.03.1997)
Ing. Jozef Draškóczy - člen
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 09.04.1997)
Ing. Miloš Kuka - člen
Hálova 13
Bratislava
  (od: 09.08.1993 do: 11.12.1994)
Ing. Miloš Kuka - člen
Hálova 13
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 02.03.1997)
Ing. Miloš Kuka - člen
Hálova 13
Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 09.04.1997)
Ing. Viliam Kuvík - 1.člen
Tulská 97
Banská Bystrica
  (od: 20.12.1991 do: 08.08.1993)
Ing. Miroslav Mihalus - predseda
Romanova 21
Bratislava
  (od: 09.08.1993 do: 11.12.1994)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Žukovova 5
Bratislava
  (od: 20.12.1991 do: 08.08.1993)
Ing. Stanislav Žiačik - predseda
Rozvodná 19
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 02.03.1997)
Ing. Stanislav Žiačik - predseda
Rozvodná 19
Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 09.04.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžu aj iné fyzické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.
  (od: 15.11.1995 do: 09.04.1997)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľkí členovia predstavenstva, pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (od: 20.12.1991 do: 14.11.1995)
Dozorná rada: 
Mária Harrerová - člen
Bratislava - Jarovce
  (od: 12.12.1994 do: 02.03.1997)
Mária Harrerová - člen
Palmová 21
Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 09.04.1997)
Ing. Juraj Juhász - člen
J. Mazúra 28
Martin
  (od: 12.12.1994 do: 14.11.1995)
Ing. Ondrej Mikula - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 09.08.1993 do: 11.12.1994)
Alžbeta Roštárová - predseda
Ovocná 15
Bratislava
  (od: 09.08.1993 do: 02.03.1997)
Alžbeta Roštárová - predseda
Ovocná 15
Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 09.04.1997)
Ing. Vojtech Schragge - člen
Lermontovova 11
Bratislava
  (od: 09.08.1993 do: 11.12.1994)
Ing. .Peter Vykopal - člen
Prievozská 31
Bratislava
  (od: 03.03.1997 do: 09.04.1997)
Ing. Peter Vykopal - člen
Prievozská 31
Bratislava
  (od: 15.11.1995 do: 02.03.1997)
Výška základného imania: 
1 166 803 000 Sk
  (od: 12.12.1994 do: 09.04.1997)
736 639 000 Sk
  (od: 09.08.1993 do: 11.12.1994)
100 000 Sk
  (od: 20.12.1991 do: 08.08.1993)
Akcie: 
Počet: 1166803
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.12.1994 do: 09.04.1997)
Počet: 736639
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.08.1993 do: 11.12.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť P.P.F., a.s. bola rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1997 zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. a zlúčená so spoločnosťou SLOVCAR, a.s., Prievozská 30, 821 05 Bratislava - nové obchodné meno V - INVEST HOLDING, a.s., Miletičova 1, Bratislava. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti, a to aj tie, ktoré môžu vzniknúť po vykonaní kontroly v zaniknutej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť SLOVCAR, a.s. - nové obchodné meno V - INVEST HOLDING, a.s., so sídlom Miletičova 1, Bratislava. Na základe týchto skutočností sa obchodná spoločnosť P.P.F., a.s. vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A : Obchodná spoločnosť P.P.F., a.s. sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: Sa 397
  (od: 10.04.1997)
Akciová spoločnosť bola založená na základe zakladateľského plánu zo dňa 17.12.1991 podľa § 17, 25 a 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 397
  (od: 20.12.1991 do: 09.04.1997)
Stanový akciovej spoločnosti v súlade so zák. č. 513/91 Zb. a 248/92 Zb. boli schválené valným zhromaždením dňa 18. 5. 1993. Stary spis: Sa 397
  (od: 09.08.1993 do: 09.04.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 9.5.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 57/94, Nz 55/94 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 397
  (od: 12.12.1994 do: 09.04.1997)
- notárska zápisnica Nz 51/95, ktorou bol ososvedčený priebeh konania valného zhromaždenia dňa 11.5.1995 - rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.1992 not. záp. N 262/92, 17.11.1994 č. not.záp. N 30/1993, 10.5.1995 not záp.č. 59/94, 9.5.1995 N 58/94 došlo k zrušeniu bez likvidácie Atlantický fond a.s Eastbrokers fond a.s., Kovo fond a.s., Spoje fond a.s., Novohradský fond a.s., Banícky fond a.s., Podnikateľský investičný fond ZPS a.s., Južný fond a.s., Humanita fond a.s., s tým, že právnym nástupcom sa stal Prvý privatizačný investičný fond a.s. Stary spis: Sa 397
  (od: 15.11.1995 do: 09.04.1997)
Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1992 bol zrušený bez likvidácie COSMEXINVEST a.s. s tým, že právnym nástupcom sa stal Prvý privatizačný investičný fond a.s. Valné zhromaždenie konané dňa 26.6.1995 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 80/95, Nz 79/95 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 397
  (od: 17.05.1996 do: 09.04.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na Mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.10.1996. Zmena obchodného mena - pôvodné: PRVÝ PRIVATIZAČNÝ INVESTIČNÝ FOND, a.s. Stary spis: Sa 397
  (od: 18.10.1996 do: 09.04.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  15.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR