Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3289/B

Business name: 
TERRA 2000, a.s.
  (from: 10/23/2000)
Registered seat: 
Pajštúnska 1
Bratislava 851 02
  (from: 03/13/2008)
Radlinského 27
Bratislava 811 07
  (from: 05/20/2005 until: 03/12/2008)
Pribinova 25
Bratislava 810 11
  (from: 01/23/2004 until: 05/19/2005)
Stavebná 2
Banská Bystrica 974 11
  (from: 10/23/2000 until: 01/22/2004)
Identification number (IČO): 
36 044 296
  (from: 10/23/2000)
Date of entry: 
10/23/2000
  (from: 10/23/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/23/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/23/2000)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 10/23/2000)
leasingové služby
  (from: 10/23/2000)
reklamná činnosť
  (from: 10/23/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/23/2000)
Ivana Junasová Maťková - člen
Bagarova 1
Martin 036 01
From: 10/23/2000
  (from: 06/30/2017)
Marián Spišiak - predseda
Sološnícka 57
Bratislava 841 04
From: 03/11/2009
  (from: 06/30/2017)
Pavol Turbek - člen
Kratinova 2350/53
Martin 036 01
From: 03/11/2009
  (from: 06/30/2017)
Ivana Junasová Maťková - člen
Bagarova 1
Martin 036 01
From: 10/23/2000
  (from: 04/16/2009 until: 06/29/2017)
Ivana Maťková - člen
Jánošíkova 55
Turany
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Ivana Maťková - člen
Jánošíkova 55
Turany
From: 10/23/2000
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
Marian Spišiak - člen
Sološnícka 57
Bratislava
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
Marian Spišiak - člen
Sološnícka 57
Bratislava
From: 09/03/2001
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
Marian Spišiak - člen
Sološnícka 57
Bratislava
From: 09/03/2001 Until: 03/11/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Marian Spišiak - predseda
Sološnícka 57
Bratislava 841 04
From: 03/11/2009
  (from: 04/16/2009 until: 06/29/2017)
JUDr. Július Stadtrucker - predseda
Hrabiny 248
Lipovec
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Ing. Peter Stiegler - člen
Rudolfa Viesta 47
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Ing. Peter Stiegler - predseda
Rudolfa Viesta 47
Martin
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
Ing. Peter Stiegler - predseda
Rudolfa Viesta 47
Martin
From: 10/23/2000
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
Ing. Peter Stiegler - predseda
Rudolfa Viesta 47
Martin
From: 10/23/2000 Until: 03/11/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Pavol Turbek - člen
Kratinova 2350/53
Martin 036 01
From: 03/11/2009
  (from: 04/16/2009 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. V mene spoločnosti podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo generálny riaditeľ samostatne.
  (from: 10/23/2000)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 04/16/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 04/16/2009)
Number of shares: 0
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Supervisory board: 
Jana Bochničková - člen
Jesenského 1041/6
Turany 038 53
From: 10/23/2000
  (from: 04/16/2009)
JUDr. Martin Bukovinský - člen
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
From: 09/03/2001
  (from: 04/16/2009)
PhDr. Vladimír Miškovský
Trnavská 51
Pezinok 902 01
From: 03/11/2009
  (from: 04/16/2009)
Mgr. Martin Bukovinský - člen
Pavlovova 8
Bratislava
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
Zuzana Ďurčeková - člen
Košútska 10/70
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Ľubomír Junas - predseda
Čajkovského 14
Martin
  (from: 12/17/2001 until: 06/09/2003)
Peter Junas - predseda - generálny riaditeľ
Čajkovského 1/14
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 12/16/2001)
Jana Ľuptovská - člen
Nálepkova 26/14
Martin
  (from: 10/23/2000 until: 06/09/2003)
Ľubomír Junas - predseda
Čajkovského 14
Martin
From: 10/30/2000 Until: 03/11/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Ľubomír Junas - predseda
Čajkovského 14
Martin
From: 10/30/2000
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
JUDr. Martin Bukovinský - člen
Pavlovova 8
Bratislava
From: 09/03/2001
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
Jana Ľuptovská - člen
Nálepkova 26/14
Martin
From: 10/23/2000
  (from: 06/10/2003 until: 04/15/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.03.2000, napísanej v NÚ v Martine, formou notárskej zápisnice č. NZ 81/00, JUDr. Vladimírom Kostovčákom, notárom, so sídlom v Martine, Severná č. 14, podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., v súlade s ust. §§ 172, 175 Obch. zák.
  (from: 10/23/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2000 a 3.9.2001.
  (from: 12/17/2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.11.2003 schválilo zmenu sídla a zmenu stanov.
  (from: 01/23/2004)
Notárska zápisnica N 17/2005, Nz 15591/2005, NCRls 15372/2005 spísaná notárkou JUDr. Ruženou Bayerovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.4.2005 - zmena sídla.
  (from: 05/20/2005)
Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 818/2008, NCRls 8049/2008 napísaná dňa 27.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.2.2008.
  (from: 03/13/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2009.
  (from: 04/16/2009)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person