Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  263/B

Obchodné meno: 
SPIF, a.s.
  (od: 14.11.1996 do: 10.11.2004)
Slovenský poštový investičný fond, a.s.
  (od: 22.03.1993 do: 13.11.1996)
Slovenský Poštový Investičný Privatizačný Fond, a.s.
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Sídlo: 
Dobrovičova 8
Bratislava 811 09
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Bajkalská 24
Bratislava 820 12
  (od: 13.05.1996 do: 19.07.2000)
Bajkalská 24
Bratislava 821 09
  (od: 05.05.1995 do: 12.05.1996)
Karloveská 34
Bratislava 841 05
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
L. Novomeského 34
Bratislava
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
IČO: 
30 844 444
  (od: 20.12.1991)
Deň zápisu: 
20.12.1991
  (od: 20.12.1991)
Deň výmazu: 
11.11.2004
  (od: 11.11.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.12.1991)
Predmet činnosti: 
Zhromažďovanie a správa investičných kupónov a ich následné investovanie do akciových spoločností v zmysle nariadenia vlády ČSFR číslo 383/1991 Zb., o vydávaní a použití investičných kupónov. Ďalej vydávanie akcií SP IPF majiteľom investičných kupónov výmenou za nimi poskytnuté kupóny.
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Predmetom činnosti fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb vydávaním akcií za účelom ich použitia pri účasti na podnikaní formou: - uloženia do cenných papierov a obchodovania s nimi - uloženia do nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktoré poskytujú záruku bezpečného uloženia - uloženia do priamych podnikateľských aktivít formou tichého spoločníctva - uloženia na osobitný účet v banke
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
kolektívne investovanie v zmysle zák.č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov a zhodnocovanie majetku fondu účelným investovaním do cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktoré poskytujú záruku bezpečného uloženia, do vkladov podľa zmlúv o tichom spoločníctve, prípadne uložením finančných prostriedkov na osobitné účty v banke
  (od: 05.05.1995 do: 13.11.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.11.1996 do: 10.11.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.11.1996 do: 10.11.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.11.1996 do: 10.11.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.05.1995 do: 10.11.2004)
predstavenstvo
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
predstavenstvo
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Mgr. Jana Babiaková - člen
SNP 28
Senec 903 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Alena Dronšovská - členka predstaven-stva
Na záplotí 10
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1997 do: 08.03.1999)
Ing. Pavel Gajdošík - člen predstavenstva
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.1999 do: 19.07.2000)
Ing. Miroslav Javor
Vranovská 63
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Ing. Ján Kollár
Pribišova 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Ing. Miloslav Kóňa - člen predstavenstva
Partizánska 65
Nitra 949 11
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.1999 do: 19.07.2000)
Ing. Marian Kráľovič
Jurigovo nám. 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Ing. Marian Kráľovič - predseda predstavenstva
Jurigovo nám 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1997 do: 08.03.1999)
Ing. Marián Kráľovič
Jurigovo nám. 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1995 do: 12.05.1996)
Ing. Marián Kráľovič - podpredseda predstavenstva
Jurigovo nám. 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.1996 do: 20.01.1997)
Ing. Milan Kulich
Moskovská 23
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Anton Lauko
Bilíkova 26
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1995 do: 12.05.1996)
Anton Lauko - člen predstavenstva
Bilíkova 26
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.1996 do: 20.01.1997)
Anton Lauko - podpredseda predstavenstva
Bilíkova 26
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.1997 do: 08.03.1999)
Anton Lauko - predseda
Bilíkova 26
Bratislava 841 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Anton Lauko - predseda predstavenstva a člen predstavenstva
Bilíkova 26
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.1999 do: 19.07.2000)
Ing. Vladimír Obický
Košická 4
Senec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
HanyMeličkovej 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Ing. Darina Pristachová , CSc.
Klimko-vičova 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1995 do: 12.05.1996)
Ing. Darina Pristachová , CSc. - predsedníčka predstavenstva
Klimkovičova 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.1996 do: 20.01.1997)
Ing. Štefan Repaský
Trávna 18a
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Ing. Milan Šmehýl
Tomášikova 2570
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Ing. Vladimír Ulman
Starhradská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava 851 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Ing. Milan Zeman
Mamateyova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Ricardo Marin Mofa
Prat de Riba 77-78
EI Mas
Španielsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Steve Macfarlene
Ditchigham Dam,Bungay 12
Suffolk NR 35 2JQ
Veľká Británia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. alej sú na konanie oprávnení: a) predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva, b) každý člen predstavenstva samostatne, pokiaľ je na konanie predstavenstvom písomne splnomocnený. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva, spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva, alebo člen predstavenstva splnomocnený na konanie.
  (od: 05.05.1995 do: 10.11.2004)
Podpisovanie za fond sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu fondu pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, ktorí sú pracovníkmi správy fondu, alebo jeden člen predstavenstva, ktorý je pracovníkom správy fondu a ktorýkoľvek iný člen predstavenstva.
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu SP IPF pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne dvaja členovia predstavenstva SP IPF zastupujúci predstavenstvo, písomne predstavenstvom k tomu zmocnení.
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Základné imanie: 
119 476 000 Sk
  (od: 08.10.1993 do: 10.11.2004)
1 000 000 Sk
  (od: 22.03.1993 do: 07.10.1993)
100 000 Sk
  (od: 20.12.1991 do: 21.03.1993)
Akcie: 
Počet: 119476
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.10.1996 do: 10.11.2004)
Počet: 119476
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.10.1993 do: 16.10.1996)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.03.1993 do: 07.10.1993)
Dozorná rada: 
Mgr. Monika Bátoryová - členka
Segnerova 3
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.1996 do: 26.05.1997)
Ing. Pavol Fukatsch - predseda
Príkopova 2
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.1999 do: 19.07.2000)
Lucia Gaštanová - členka
Myslenická 13
Pezinok 902 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.1997 do: 08.03.1999)
JUDr. Daniela Gemerská - členka
Sibírska 37
Bratislava 831 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.1999 do: 19.07.2000)
Anton Hambálek - člen
Riečna 2
Bratislava 811 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.1999 do: 19.07.2000)
Ing. Peter Holubek
Topolčianska 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Ing. Hedviga Kalníková , CSc.
Gregoro-vej
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Dr. Katarína Majerčáková
Prešovská 30
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1995 do: 16.10.1996)
Dr. Katarína Majerčáková - predsedníčka
Prešovská 30
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.1996 do: 26.05.1997)
Jana Moravčíková - podpredsedníčka
Višňová 12
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.1996 do: 26.05.1997)
Jana Moravčíková - predsedníčka
Višňová 12
Bratislava 831 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.1997 do: 08.03.1999)
Ing. Ján Remšík
Bárdošova 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.1993 do: 04.05.1995)
Marta Tkáčová
Gercenova 33
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1995 do: 16.10.1996)
Ing. Ivona Vavrová
V. Clementisa 6449/19
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1995 do: 16.10.1996)
Mgr. Monika Žilinská - členka
Segnerova 3
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.1997 do: 08.03.1999)
Mgr. Marta Tkáčová - predseda
Gercenova 33
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Dagmar Filipová - člen
Holubyho 964/7
Hlohovec - Šulekovo 920 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Soňa Rišková - člen
Šustekova 17
Bratislava 851 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 71/02-154 zo dňa 3.5.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.5.2004, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Uznesenie OS BA I č.k. 36Exre /59/2004 zo dňa 6.10.2004 ktorým súd začal konanie ex offo vo veci výmazu spoločnosti z obchodného registra. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť SPIF a.s., sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 30 844 444 zapísaná v obchodnom registri odd.Sa, vložka č. 263/B v celom rozsahu.
  (od: 11.11.2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 2.12.1991 podľa § 25 zákona č. 104/1990 Zb. o účastinných spoločnostiach. Stary spis: Sa 414
  (od: 20.12.1991 do: 10.11.2004)
. Stanovy v zmysle ust. Zákona č. 513/1991 Zb. a 248/1992 o invest. spoločnostiach a invest. fondoch prijaté Valným zhromaždením 14.11.1992. Stary spis: Sa 414
  (od: 22.03.1993 do: 10.11.2004)
Dňa 8.6.1993 mimoriadne valné zhromaždenie a.s. schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 91/93, Nz 89/93, spísanej notárom JUDr. Stanislavom Bauerom v Bratislave. Ministerstvo financií Slovenskej republiky č. 031/1993/VOCP, zo dňa 31.8.1993 udeľuje povolenie na verejné obchodovanie emisie cenných papierov. Stary spis: Sa 414
  (od: 08.10.1993 do: 10.11.2004)
Zápis č. 1 z rokovania dozornej rady zo dňa 11.4.1995, osvedčenie o priebehu náhradného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.4.1995 po č. Nz 147/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 414
  (od: 05.05.1995 do: 10.11.2004)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7.5.1996. Zápis č.1 z rokovania predstavenstva, konaného dňa 12.4.1995. Stary spis: Sa 414
  (od: 13.05.1996 do: 10.11.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 295/96 napísaná dňa 25.06.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a bola schválená zmena stanov v článku 6, 10, 12. Zápis č. 1 z rokovania dozornej rady zo dňa 25.06.1996. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 729/1996/IF zo dňa 27.09.1996. Stary spis: Sa 414
  (od: 17.10.1996 do: 10.11.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.11.1996 pod č. N 439/96, Nz 437/96, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 414
  (od: 14.11.1996 do: 10.11.2004)
Notárska zápisnica Nz 181/97 spísaná dňa 05.05.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zápis č. 1 z rokovania dozornej rady konaného dňa 05.05.1997. Stary spis: Sa 414
  (od: 27.05.1997 do: 10.11.2004)
Zápisnica z VZ dňa 11.12.1998, Zápisnica z dozornej rady dňa 11.12.1998
  (od: 09.03.1999 do: 10.11.2004)
Na valnom zhromaždení dňa 16.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 308/00, Nz 307/00 napísanej dňa 16.6.2000, notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 16.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 16.6.2000.
  (od: 20.07.2000 do: 10.11.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  15.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)