Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  31205/B

Business name: 
BETARENT s.r.o.
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
Registered seat: 
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
Identification number (IČO): 
35 880 848
  (from: 04/02/2004)
Date of entry: 
04/02/2004
  (from: 04/02/2004)
Date of deletion: 
01/01/2010
  (from: 01/01/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/02/2004)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
školiaca činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
ekonomické a organizačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
leasingová činnosť
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
Partners: 
ISTRORENT, s.r.o.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
Contribution of each member: 
ISTRORENT, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/02/2004 until: 02/10/2009)
ISTRORENT, s.r.o.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 12/31/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
Ing. Peter Celleri
Baltská 3
Bratislava 821 07
From: 04/01/2009
  (from: 04/02/2009 until: 08/20/2009)
Ing. Peter Celleri
Baltská 3
Bratislava 821 07
From: 04/01/2009 Until: 08/13/2009
  (from: 08/21/2009 until: 08/20/2009)
Ing. Jaroslav Fedák
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
From: 11/15/2007
  (from: 12/11/2007 until: 04/01/2009)
Ing. Jaroslav Fedák
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
From: 11/15/2007 Until: 03/31/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Ľubomír Mráz
Rozvodná 19
Bratislava 831 01
From: 08/14/2009
  (from: 08/21/2009 until: 12/31/2009)
Jozef Foltyn
Jozef Haydengasse 14
Kottingbrunn 2542
Rakúsko
From: 04/02/2004
  (from: 04/02/2004 until: 12/10/2007)
Jozef Foltyn
Jozef Haydengasse 14
Kottingbrunn 2542
Rakúsko
From: 04/02/2004 Until: 11/15/2007
  (from: 12/11/2007 until: 12/10/2007)
Günter Friedl
Wimmergasse 1/18
Viedeň 1050
Rakúsko
From: 04/02/2004
  (from: 04/02/2004 until: 11/13/2005)
Mag. Günter Friedl , MBA
Leebgasse 465
Viedeň-Favoriten 1100
Rakúska republika
From: 04/02/2004
  (from: 11/14/2005 until: 12/10/2007)
Mag. Günter Friedl , MBA
Leebgasse 465
Viedeň-Favoriten 1100
Rakúska republika
From: 04/02/2004 Until: 11/15/2007
  (from: 12/11/2007 until: 12/10/2007)
Acting in the name of the company: 
V prípade, ak je vymenovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak sú vymenovaní viacerí konatelia, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
Procuration: 
Alfred Dämon
Jeneweingasse 32.6
Viedeň 1210
Rakúsko
From: 04/02/2004
  (from: 04/02/2004 until: 12/10/2007)
Alfred Dämon
Jeneweingasse 32.6
Viedeň 1210
Rakúsko
From: 04/02/2004 Until: 11/15/2007
  (from: 12/11/2007 until: 12/10/2007)
Prokurista koná za spoločnosť spoločne s jedným konateľom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/02/2004 until: 12/10/2007)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 12/31/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/02/2004 until: 02/10/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2009 o zrušení spoločnosti BETARENT s.r.o., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 880 848, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 31205/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou ISTROFINANCE, s.r.o., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 911 140, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34116/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 881/2009, Nz 48362/2009, NCRls 48991/2009 dňa 08.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti BETARENT s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2010)
Obchodná spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 6.2.2004 a jej dodatkom z 29.3.2004 v zmysle ust. § § 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.
  (from: 04/02/2004 until: 12/31/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2007.
  (from: 12/11/2007 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.3.2009.
  (from: 04/02/2009 until: 12/31/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2009.
  (from: 08/21/2009 until: 12/31/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Legal successor: 
ISTROFINANCE, s.r.o.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person