Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  4550/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika
  (od: 01.02.2018)
Sídlo organizačnej zložky: 
Tomášikova 48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 65
  (od: 24.09.2021)
Tomášikova 48
Bratislava 832 65
  (od: 01.02.2018 do: 23.09.2021)
IČO: 
51 410 818
  (od: 01.02.2018)
Deň zápisu: 
01.02.2018
  (od: 01.02.2018)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 24.09.2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.02.2018 do: 23.09.2021)
Predmet podnikania (činnosti): 
Riadenie investičných fondov v zmysle čl. 6 ods. 2 a prílohy II smernice 2009/65/ES, poskytovanie vedľajších služieb úschovy a správy s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania a investičného poradenstva týkajúceho sa finančných nástrojov, ako aj riadenie portfólií pre jednotlivých klientov
  (od: 01.02.2018)
Riadenie alternatívnych investičných fondov v zmysle čl. 6 a prílohy I smernice 2011/61/EÚ a v súlade s § 3 ods. 2 riadok 31 zákona o investičných fondoch (2011)
  (od: 01.02.2018)
Vedúci organizačnej zložky: 
Pavol Vejmelka
Čerešňová 7
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 10.12.2019
  (od: 10.12.2019)
Mgr. Dušan Svitek
SNP 37/2192
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 01.02.2018 do: 09.12.2019)
Mgr. Dušan Svitek
SNP 37/2192
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 30.11.2019
  (od: 10.12.2019 do: 09.12.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky koná v mene organizačnej zložky samostatne.
  (od: 01.02.2018)
Prokúra: 
Ing. Alena Kačeriaková
Istrijská 7183/8B
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Vznik funkcie: 17.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Jaroslav Pilát
Mierová 316/12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 17.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Zlatica Rajčoková
Horná 447/23
Žilina 010 03
Vznik funkcie: 17.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Karin Uličná
Kovácsova 341/86
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 17.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať dvaja prokuristi spoločne.
  (od: 08.08.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 22.12.2017 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka.
  (od: 01.02.2018)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Erste Asset Management GmbH
Sídlo:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Číslo zápisu: FN 102018b
  (od: 30.05.2023)
Obchodné meno: Erste Asset Management GmbH
Sídlo:
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Číslo zápisu: FN 102018b
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Obchodné meno: Erste Asset Management GmbH
Sídlo:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Číslo zápisu: FN 102018b
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Obchodné meno: Erste Asset Management GmbH
Sídlo:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Číslo zápisu: FN 102018b
  (od: 29.12.2018 do: 17.06.2022)
Obchodné meno: Erste Asset Management GmbH
Sídlo:
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Číslo zápisu: FN 102018b
  (od: 29.12.2018 do: 17.06.2022)
Obchodné meno: Erste Asset Management GmbH
Sídlo:
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Číslo zápisu: FN 102018b
  (od: 01.02.2018 do: 28.12.2018)
Obchodné meno: Erste Asset Management GmbH
Sídlo:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Číslo zápisu: FN 102018b
  (od: 01.02.2018 do: 28.12.2018)
Mag. Heinz Bednar
Linzer Strasse 415/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.07.2008
  (od: 30.05.2023)
Mag. Winfried Buchbauer
Ramperstorffergasse 35/2/7-8
Viedeň 1050
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.02.2016
  (od: 30.05.2023)
Mag. iur. Peter Karl
Roseggergasse 40/19
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 30.05.2023)
Mag. Thomas Kraus
Matthias-Hau-Gasse 7/F/28
Viedeň 1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 30.05.2023)
Mag. Heinz Bednar
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.07.2008
  (od: 01.02.2018 do: 28.12.2018)
Mag. Heinz Bednar
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.07.2008
  (od: 29.12.2018 do: 17.06.2022)
Mag. Heinz Bednar
Linzer Strasse 415/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.07.2008
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Mag. Winfried Buchbauer
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.02.2016
  (od: 01.02.2018 do: 28.12.2018)
Mag. Winfried Buchbauer
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.02.2016
  (od: 29.12.2018 do: 17.06.2022)
Mag. Winfried Buchbauer
Ramperstorffergasse 35/2/7-8
Viedeň 1050
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.02.2016
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Peter Karl
Saulengasse 19/21
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 29.12.2018 do: 17.06.2022)
Mag. iur. Peter Karl
Roseggergasse 40/19
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Mag. Thomas Kraus
Matthias-Hau-Gasse 7/F/28
Viedeň 1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Christian Schön
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 01.02.2018 do: 28.12.2018)
Christian Schön
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 29.12.2018 do: 28.12.2018)
Wolfgang Traindl
Amtsgasse 10
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 29.12.2018 do: 17.06.2022)
Wolfgang Traindl
Amtsgasse 10
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Wolfgang Traindl
Amtsgasse 10
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2018 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 30.05.2023 do: 29.05.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (od: 30.05.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (od: 18.06.2022 do: 29.05.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (od: 29.12.2018 do: 17.06.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (od: 01.02.2018 do: 28.12.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.07.2024
Dátum výpisu:  22.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR