Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1577/B

Business name: 
Dr. Oetker, spol. s.r.o.
  (from: 10/18/1991)
Registered seat: 
Ľadová 14
Bratislava 811 05
  (from: 01/21/1998)
Identification number (IČO): 
17 331 358
  (from: 10/18/1991)
Date of entry: 
10/18/1991
  (from: 10/18/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/18/1991)
Objects of the company: 
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 01/21/1998)
nákup a predaj potravinárskych výrobkov, surovín, polotovarov a hotových tovarov
  (from: 01/21/1998)
poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 01/21/1998)
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 01/01/2008)
administratívne práce
  (from: 01/01/2008)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/01/2008)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2008)
nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2008)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2008)
administratívne, technicko-organizované práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracúvaním informácií
  (from: 01/01/2008)
podnikateľské poradenstvo v rámci voľnej živnosti
  (from: 01/01/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2008)
Partners: 
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
Lutterstraße 14
Bielefeld 336 17
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 38754
  (from: 06/23/2022)
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
Lutterstraße 14
Bielefeld 336 17
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 37000
  (from: 06/23/2022)
Contribution of each member: 
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
Amount of investment: 2 629 324 EUR Paid up: 2 629 324 EUR
  (from: 06/23/2022)
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
Amount of investment: 2 988 EUR Paid up: 2 988 EUR
  (from: 06/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/30/1999)
Ing. Jozef Debrecký
ul. Petra Pázmáňa 23
Trnava
From: 01/21/1998
  (from: 05/24/2022)
Csaba István Kálmán
Annalaki 19
Telki 2089
Maďarsko
From: 08/26/2008
  (from: 06/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. Pokiaľ nejde o scudzenie alebo zaťaženie nehnuteľného majetku, môžu za spoločnosť konať a podpisovať spoločne dvaja prokuristi.
  (from: 07/14/2021)
Procuration: 
Ing. Zdeněk Kvinta
Antala Staška 1565/30
Praha 140 00
Česká republika
From: 02/07/2015
  (from: 02/07/2015)
Ing. Jana Popluhárová
Stredná 5226/13
Bernolákovo 900 27
From: 02/07/2015
  (from: 02/07/2015)
Čeněk Dolák
Pod Lesem 501
Lány 270 61
Česká republika
From: 07/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Pokiaľ nejde o scudzenie alebo zaťaženie nehnuteľného majetku, môžu za spoločnosť konať a podpisovať spoločne dvaja prokuristi.
  (from: 07/14/2021)
Capital: 
2 632 312 EUR Paid up: 2 632 312 EUR
  (from: 07/07/2009)
Other legal facts: 
Notárskou zápisnicou zo dňa 2.8.1994 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 2903
  (from: 11/29/1994)
Notárska zápisnica zo dňa 3.5.1994 č. N 103/94 Nz 95/94 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Stary spis: S.r.o. 2903
  (from: 07/06/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 70/96, Nz 63/96 zo dňa 1.4.1996. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 30/98, Nz 29/98 zo dňa 21.1.1998 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2903
  (from: 01/21/1998)
Rozhodnutie zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 932/98, Nz 906/98 zo dňa 3.12.1998 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 09/30/1999)
Notárska zápisnica č. N 991/00, Nz 940/00, spísaná dňa 21.12.2000 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca zvýšenie základného imania a prijatie zakladateľskej listiny nahrádzajúcej znenie doterajšej zakladateľskej listiny.
  (from: 01/26/2001)
Notárska zápisnica č. N 850/03, Nz 81374/03 zo dňa 17.9.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania.
  (from: 04/07/2004)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2007 o schválení zlúčenia so spoločnosťou Dr. Oetker Verwaltungsgesellschaft, s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 114, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 33879/B a spoločnosťou Dr. Oetker Food-Service Slovakia s. r. o., so sídlom Ľadová 14, 811 05 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 49554/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o., so sídlom Ľadová 14, 811 05 Bratislava, IČO: 17 331 358, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1577/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1118/2007, Nz 58541/2007, NCRls 58093/2007 zo dňa 17.12.2007, stáva s účinnosťou ku 01.01.2008 právnym nástupcom spoločností Dr. Oetker Verwaltungsgesellschaft, s.r.o. a Dr. Oetker Food-Service Slovakia s. r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 01/01/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.3.2008.
  (from: 09/27/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2008.
  (from: 10/08/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.11.2008 o zlúčení so spoločnosťou GUSEPPE-Slovakia, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 31 644 783, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 3271/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o., so sídlom Ľadová 14, 811 05 Bratislava, IČO: 17 331 358, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1577/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 753/2008, Nz 62474/2008 notárom, JUDr. Danielou Šikutovou zo dňa 18.12.2008, stáva právnym nástupcom spoločnosti GUSEPPE-Slovakia, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/31/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.
  (from: 02/07/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Dr. Oetker Food-Service Slovakia s. r. o. 35913479 ,
Ľadová
14
  (from: 01/01/2008)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Dr. Oetker Verwaltungsgesellschaft, s.r.o. 35908114 ,
Lazaretská
8
  (from: 01/01/2008)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
GUSEPPE-Slovakia, s.r.o. 31644783 ,
Hviezdoslavova
3
  (from: 12/31/2008)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person