Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10643/R

Obchodné meno: 
Profi - NETWORK, s.r.o.
  (od: 03.11.1997)
Sídlo: 
Súvoz 738/1
Trenčín 911 01
  (od: 14.01.2020)
Bratislavská 117/48
Trenčín 911 05
  (od: 08.11.2006 do: 13.01.2020)
Vodárenská 6
Trenčín 911 01
  (od: 17.04.2003 do: 07.11.2006)
Olbrachtova 6/900
Trenčín 911 01
  (od: 03.11.1997 do: 16.04.2003)
IČO: 
36 299 448
  (od: 03.11.1997)
Deň zápisu: 
03.11.1997
  (od: 03.11.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 03.11.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 03.11.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 03.11.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 03.11.1997)
reklamné činnosti
  (od: 03.11.1997)
leasing spojený s financovaním
  (od: 03.11.1997)
zásielkový predaj
  (od: 03.11.1997)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
  (od: 03.11.1997)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 03.11.1997)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (od: 03.11.1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (od: 03.11.1997)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 03.11.1997)
výuka základov prác na počítači
  (od: 03.11.1997)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 03.11.1997)
ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov a školení
  (od: 03.11.1997)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 03.11.1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 03.11.1997)
automatizované spracovanie dát
  (od: 03.11.1997)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 03.11.1997)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 03.11.1997)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 08.12.2000)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V, bleskozvody a elektrické rozvádzače
  (od: 17.04.2003)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení - objekty s nebezpečenstvo výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V a bleskozvody
  (od: 17.04.2003)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením napätia do 22 kV a elektrické rozvádzače
  (od: 17.04.2003)
výroba elektrických zariadení
  (od: 17.04.2003)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.04.2003)
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok
  (od: 17.04.2003)
výroba počítačov, prístrojov a zariadení na spracovanie údajov
  (od: 17.04.2003)
elektroinštalácie
  (od: 17.04.2003)
výroba elektrických rozvádzačov
  (od: 17.04.2003)
výroba neelektrických zariadení
  (od: 17.04.2003)
výroba kancelárskych strojov
  (od: 17.04.2003)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (od: 17.04.2003)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 17.04.2003)
Sprostredkovanie prístupu do siete internet
  (od: 12.05.2004)
Zabezpečenie a technická realizácia pripájania zákazníkov do siete internet a poskytovanie internetových služieb
  (od: 12.05.2004)
Pripájanie koncových zariadení na jednotnú telekomunikačnú sieť a verejné dátové siete
  (od: 12.05.2004)
Prenájom telekomunikačných zariadení
  (od: 12.05.2004)
Spracovanie webových stránok
  (od: 12.05.2004)
Poskytovanie technických služieb - výroba, predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (od: 12.05.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 12.03.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 07.09.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 07.09.2010)
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 17.05.2014)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 17.05.2014)
Inžinierska činnosť: zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
  (od: 17.05.2014)
Výroba mechanickej a elektromechanickej signalizácie
  (od: 17.05.2014)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V a bleskozvody
  (od: 17.04.2003 do: 11.03.2010)
Spoločníci: 
Ing. Peter Švec
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica 018 51
  (od: 01.08.2007)
Protron s.r.o.
Súvoz 738/1
Trenčín 911 01
  (od: 24.10.2013)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice 913 04
  (od: 01.08.2007 do: 24.07.2019)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice
  (od: 21.12.1998 do: 31.07.2007)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice
  (od: 03.11.1997 do: 20.12.1998)
Ing. Peter Švec
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica
  (od: 21.12.1998 do: 31.07.2007)
Ing. Peter Švec
24
Krásna Ves
  (od: 03.11.1997 do: 20.12.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Peter Švec
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 25.07.2019)
Protron s.r.o.
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 25.07.2019)
Ing. Ján Haláček
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 03.11.1997 do: 20.12.1998)
Ing. Peter Švec
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 03.11.1997 do: 20.12.1998)
Ing. Ján Haláček
( peňažný vklad )
  (od: 21.12.1998 do: 31.07.2007)
Ing. Ján Haláček
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 01.08.2007 do: 09.10.2009)
Ing. Peter Švec
( peňažný vklad )
  (od: 21.12.1998 do: 31.07.2007)
Ing. Peter Švec
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 01.08.2007 do: 09.10.2009)
Ing. Ján Haláček
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 10.10.2009 do: 23.10.2013)
Ing. Peter Švec
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 10.10.2009 do: 23.10.2013)
Ing. Ján Haláček
Vklad: 2 191 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 191 EUR
  (od: 24.10.2013 do: 24.07.2019)
Ing. Peter Švec
Vklad: 2 191 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 191 EUR
  (od: 24.10.2013 do: 24.07.2019)
Protron s.r.o.
Vklad: 2 258 EUR Splatené: 2 258 EUR
  (od: 24.10.2013 do: 24.07.2019)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 24.05.2000)
konateľ
  (od: 03.11.1997 do: 23.05.2000)
Ing. Peter Švec - konateľ
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 03.11.1997
  (od: 12.05.2004)
Ing. Martin Zigo
Pod Brezinou 6348/90
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.09.2013
  (od: 24.10.2013)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice
  (od: 03.11.1997 do: 11.05.2004)
Ing. Ján Haláček - konateľ
407
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 03.11.1997
  (od: 12.05.2004 do: 07.05.2019)
Ing. Ján Haláček - konateľ
407
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 03.11.1997 Skončenie funkcie: 01.03.2019
  (od: 08.05.2019 do: 07.05.2019)
Ing. Peter Švec
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica
  (od: 24.05.2000 do: 11.05.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 24.05.2000)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 03.11.1997 do: 23.05.2000)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 10.10.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 01.08.2007 do: 09.10.2009)
100 000 Sk
  (od: 03.11.1997 do: 20.12.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.09.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (od: 03.11.1997)
Valné zhromaždenie dňa 8.7.1998 schválilo zmenu k spoločenskej zmluve - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998.
  (od: 21.12.1998)
Valné zhromaždenie dňa 5.5.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.5.2000.
  (od: 24.05.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 25.9.2000 rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti, dodatok zo dňa 25.9.2000 k spoločenskej zmluve.
  (od: 08.12.2000)
Valné zhromaždenie dňa 28.11.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy prijatím dodatku k spoločenskej zmluve.
  (od: 17.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)