Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10643/R

Business name: 
Profi - NETWORK, s.r.o.
  (from: 11/03/1997)
Registered seat: 
Súvoz 738/1
Trenčín 911 01
  (from: 01/14/2020)
Bratislavská 117/48
Trenčín 911 05
  (from: 11/08/2006 until: 01/13/2020)
Vodárenská 6
Trenčín 911 01
  (from: 04/17/2003 until: 11/07/2006)
Olbrachtova 6/900
Trenčín 911 01
  (from: 11/03/1997 until: 04/16/2003)
Identification number (IČO): 
36 299 448
  (from: 11/03/1997)
Date of entry: 
11/03/1997
  (from: 11/03/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/03/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/03/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 11/03/1997)
reklamné činnosti
  (from: 11/03/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 11/03/1997)
zásielkový predaj
  (from: 11/03/1997)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
  (from: 11/03/1997)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/03/1997)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 11/03/1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 11/03/1997)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/1997)
výuka základov prác na počítači
  (from: 11/03/1997)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 11/03/1997)
ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov a školení
  (from: 11/03/1997)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 11/03/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 11/03/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/03/1997)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 11/03/1997)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 11/03/1997)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 12/08/2000)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V, bleskozvody a elektrické rozvádzače
  (from: 04/17/2003)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení - objekty s nebezpečenstvo výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V a bleskozvody
  (from: 04/17/2003)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením napätia do 22 kV a elektrické rozvádzače
  (from: 04/17/2003)
výroba elektrických zariadení
  (from: 04/17/2003)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/17/2003)
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok
  (from: 04/17/2003)
výroba počítačov, prístrojov a zariadení na spracovanie údajov
  (from: 04/17/2003)
elektroinštalácie
  (from: 04/17/2003)
výroba elektrických rozvádzačov
  (from: 04/17/2003)
výroba neelektrických zariadení
  (from: 04/17/2003)
výroba kancelárskych strojov
  (from: 04/17/2003)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (from: 04/17/2003)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 04/17/2003)
Sprostredkovanie prístupu do siete internet
  (from: 05/12/2004)
Zabezpečenie a technická realizácia pripájania zákazníkov do siete internet a poskytovanie internetových služieb
  (from: 05/12/2004)
Pripájanie koncových zariadení na jednotnú telekomunikačnú sieť a verejné dátové siete
  (from: 05/12/2004)
Prenájom telekomunikačných zariadení
  (from: 05/12/2004)
Spracovanie webových stránok
  (from: 05/12/2004)
Poskytovanie technických služieb - výroba, predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 05/12/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/12/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/07/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/07/2010)
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/17/2014)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/17/2014)
Inžinierska činnosť: zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
  (from: 05/17/2014)
Výroba mechanickej a elektromechanickej signalizácie
  (from: 05/17/2014)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V a bleskozvody
  (from: 04/17/2003 until: 03/11/2010)
Partners: 
Ing. Peter Švec
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica 018 51
Slovak Republic
  (from: 08/01/2007)
Protron s.r.o.
Súvoz 738/1
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 10/24/2013)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice 913 04
Slovak Republic
  (from: 08/01/2007 until: 07/24/2019)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice
Slovak Republic
  (from: 12/21/1998 until: 07/31/2007)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 12/20/1998)
Ing. Peter Švec
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 12/21/1998 until: 07/31/2007)
Ing. Peter Švec
24
Krásna Ves
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 12/20/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Švec
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 07/25/2019)
Protron s.r.o.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 07/25/2019)
Ing. Ján Haláček
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 12/20/1998)
Ing. Peter Švec
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 12/20/1998)
Ing. Ján Haláček
( peňažný vklad )
  (from: 12/21/1998 until: 07/31/2007)
Ing. Ján Haláček
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 10/09/2009)
Ing. Peter Švec
( peňažný vklad )
  (from: 12/21/1998 until: 07/31/2007)
Ing. Peter Švec
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 10/09/2009)
Ing. Ján Haláček
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/10/2009 until: 10/23/2013)
Ing. Peter Švec
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/10/2009 until: 10/23/2013)
Ing. Ján Haláček
Amount of investment: 2 191 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 191 EUR
  (from: 10/24/2013 until: 07/24/2019)
Ing. Peter Švec
Amount of investment: 2 191 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 191 EUR
  (from: 10/24/2013 until: 07/24/2019)
Protron s.r.o.
Amount of investment: 2 258 EUR Paid up: 2 258 EUR
  (from: 10/24/2013 until: 07/24/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/24/2000)
Individual managing director
  (from: 11/03/1997 until: 05/23/2000)
Ing. Peter Švec - Individual managing director
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica 018 51
From: 11/03/1997
  (from: 05/12/2004)
Ing. Martin Zigo
Pod Brezinou 6348/90
Trenčín 911 01
From: 09/20/2013
  (from: 10/24/2013)
Ing. Ján Haláček
407
Chocholná - Velčice
  (from: 11/03/1997 until: 05/11/2004)
Ing. Ján Haláček - Individual managing director
407
Chocholná - Velčice 913 04
From: 11/03/1997
  (from: 05/12/2004 until: 05/07/2019)
Ing. Ján Haláček - Individual managing director
407
Chocholná - Velčice 913 04
From: 11/03/1997 Until: 03/01/2019
  (from: 05/08/2019 until: 05/07/2019)
Ing. Peter Švec
Gagarinova 210/16
Nová Dubnica
  (from: 05/24/2000 until: 05/11/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/24/2000)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/03/1997 until: 05/23/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/10/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 10/09/2009)
100 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 12/20/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.09.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 11/03/1997)
Valné zhromaždenie dňa 8.7.1998 schválilo zmenu k spoločenskej zmluve - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998.
  (from: 12/21/1998)
Valné zhromaždenie dňa 5.5.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.5.2000.
  (from: 05/24/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 25.9.2000 rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti, dodatok zo dňa 25.9.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/08/2000)
Valné zhromaždenie dňa 28.11.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy prijatím dodatku k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/17/2003)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person