Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33786/S

Business name: 
Štandart BPPO s. r. o.
  (from: 07/02/2016)
Registered seat: 
Jelšavská Teplica 1
Gemerské Teplice 049 16
  (from: 07/02/2016)
Identification number (IČO): 
50 256 220
  (from: 03/19/2016)
Date of entry: 
03/19/2016
  (from: 03/19/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/2016)
Objects of the company: 
Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/19/2016)
Textilná výroba
  (from: 07/02/2016)
Odevná výroba
  (from: 07/02/2016)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo
  (from: 07/02/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/02/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/02/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/02/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/02/2016)
Vydavateľská činnosť
  (from: 07/02/2016)
Počítačové služby
  (from: 07/02/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/02/2016)
Činnosť informačných kancelárií
  (from: 07/02/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 07/02/2016)
Služby požičovní
  (from: 07/02/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/02/2016)
Administratívne služby
  (from: 07/02/2016)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/02/2016)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/02/2016)
Technik požiarnej ochrany
  (from: 04/17/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/09/2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/09/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/09/2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/09/2019)
Bezpečnostnotechnické služby
  (from: 12/22/2020)
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 12/22/2020)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 11/09/2021)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 11/09/2021)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 11/09/2021)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 11/09/2021)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy.
  (from: 05/24/2024)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.
  (from: 05/24/2024)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov.
  (from: 05/24/2024)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/11/2024)
Partners: 
Vlasta Pitová
Jelšavská Teplica 1
Gemerské Teplice 049 16
Slovak Republic
  (from: 12/22/2020)
Contribution of each member: 
Vlasta Pitová
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/22/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/17/2018)
Vlasta Pitová - Individual managing director
Jelšavská Teplica 1
Gemerské Teplice 049 16
From: 06/13/2018
  (from: 06/20/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu.
  (from: 03/19/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/02/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.03.2016 v súlade s ust. § 57 ods. 3, §105 – §153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
  (from: 03/19/2016)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person