Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10773/L

Business name: 
AGRO - RAFAN, s.r.o.
  (from: 03/27/2014)
Registered seat: 
Plavisko 7
Ružomberok 034 01
  (from: 03/27/2014)
Identification number (IČO): 
36 376 388
  (from: 11/25/1997)
Date of entry: 
11/25/1997
  (from: 11/25/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich
  (from: 11/25/1997)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 11/25/1997)
opatrovateľské služby
  (from: 11/25/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/25/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 11/25/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/25/1997)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/25/1997)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 11/25/1997)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/27/2014)
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 03/27/2014)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 03/27/2014)
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 03/27/2014)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieraťá
  (from: 03/27/2014)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 03/27/2014)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 03/27/2014)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 03/27/2014)
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 03/27/2014)
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 03/27/2014)
Výroba nápojov
  (from: 03/27/2014)
Partners: 
Roland Garus
Dolna 5
Gwoździce 47-300
Republic of Poland
  (from: 03/27/2014)
Rafal Wiewióra
72 m.1
Baków
Republic of Poland
  (from: 03/27/2014)
Contribution of each member: 
Roland Garus
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 03/27/2014)
Rafal Wiewióra
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 03/27/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/25/1997)
Roland Bernard Garus
Dolna 5
Gwoździce 47-300
Poľská republika
From: 03/03/2014
  (from: 05/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/27/2014)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/27/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1997,podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/25/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.7. 1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/02/1998)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person