Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3345/B

Obchodné meno: 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  (od: 26.05.2007)
Komunálna poisťovňa a.s.
  (od: 26.11.1993 do: 25.05.2007)
Sídlo: 
Štefánikova 17
Bratislava 811 05
  (od: 31.03.2011)
Štefanikova 8
Bratislava 811 05
  (od: 01.08.2009 do: 30.03.2011)
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 2 821 02
  (od: 12.03.2004 do: 31.07.2009)
Horná 25
Banská Bystrica 974 01
  (od: 04.11.1994 do: 11.03.2004)
Hodžova 9
Žilina 010 01
  (od: 26.11.1993 do: 03.11.1994)
IČO: 
31 595 545
  (od: 26.11.1993)
Deň zápisu: 
01.01.1994
  (od: 26.11.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.11.1993)
Predmet podnikania (činnosti): 
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu: Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 23.02.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 3. starobného dôchodkového sporenia
  (od: 10.10.2023)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 23.02.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 23.02.2016 do: 09.10.2023)
podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky
  (od: 26.11.1993 do: 28.10.2010)
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 29.10.2010 do: 22.02.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 31.03.2011 do: 22.02.2016)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 03.02.2012 do: 22.02.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.09.2001)
predstavenstvo
  (od: 10.03.2000 do: 24.09.2001)
predstavenstvo
  (od: 24.04.1997 do: 09.03.2000)
predstavenstvo
  (od: 26.11.1993 do: 23.04.1997)
Ing. Slávka Miklošová - Predseda predstavenstva
Grösslingová 2453/17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 11.08.2023)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - Člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 21.01.2022)
RNDr. Milan Fleischhacker - Člen predstavenstva
Kapsohradská 8866/1
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 21.01.2022)
Ing. Igor Saxa - Člen predstavenstva
Južná trieda 33
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 21.01.2022)
Mag. Ulrich Prangl - Člen predstavenstva
Am Aignerteich 8b
Guntransdorf 2353
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.05.2023
  (od: 08.06.2023)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 04.02.2008
  (od: 26.02.2008 do: 21.05.2008)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 04.02.2008 Skončenie funkcie: 08.05.2008
  (od: 22.05.2008 do: 21.05.2008)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 08.05.2008
  (od: 22.05.2008 do: 08.10.2009)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 08.05.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Ing. Vladimír Bakeš - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 17.08.2011 do: 31.10.2011)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 16.08.2011)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 01.11.2011 do: 10.01.2012)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2011
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2012)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 11.01.2012 do: 02.02.2012)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 03.02.2012 do: 15.03.2017)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 16.03.2017 do: 29.06.2017)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 30.06.2017 do: 26.07.2017)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 30.06.2017 do: 27.04.2018)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 28.04.2018 do: 27.04.2018)
Ing. Vladmír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 16.03.2017 do: 29.06.2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 16.03.2017 do: 29.06.2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 30.06.2017 do: 19.02.2019)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 28.11.2013 do: 17.01.2014)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2013
  (od: 18.01.2014 do: 17.01.2014)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 18.01.2014 do: 15.03.2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 16.03.2017 do: 29.06.2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 30.06.2017 do: 26.07.2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 20.01.2022)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 21.01.2022 do: 20.01.2022)
Ing. Pavol Butkovský - člen, generálny riaditeľ
Švermova 57
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1999 do: 09.03.2000)
Ing. Pavol Butkovský - generálny riaditeľ
Švermova 57
Banská Bystrica
  (od: 07.08.1996 do: 21.06.1999)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Nová 15
Banská Bystrica
  (od: 10.03.2000 do: 11.06.2002)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Nová 15
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 19.07.1996
  (od: 12.06.2002 do: 31.05.2004)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 811 05
Vznik funkcie: 08.05.2008
  (od: 22.05.2008 do: 31.07.2009)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 811 05
Vznik funkcie: 08.05.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 01.08.2009 do: 31.07.2009)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 19.07.1996
  (od: 10.03.2007 do: 21.05.2008)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 19.07.1996 Skončenie funkcie: 08.05.2008
  (od: 22.05.2008 do: 21.05.2008)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Nová 15
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 19.07.1996
  (od: 01.06.2004 do: 09.03.2007)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 10.01.2012)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2011
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2012)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2013)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 11.01.2013 do: 10.01.2013)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Kapsohradská 8866/1
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 20.01.2022)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Kapsohradská 8866/1
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 21.01.2022 do: 20.01.2022)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Ľubovníková 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 05.05.2018 do: 19.02.2019)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Ľubovníková 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.05.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Ing. Eva Gránska - člen
Krčmárika 4
Bratislava
  (od: 04.11.1994 do: 28.12.1995)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolová 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 28.05.2016 do: 29.06.2017)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolová 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 30.06.2017 do: 19.02.2019)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolová 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolová 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 20.01.2022)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolová 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 21.01.2022 do: 20.01.2022)
Mgr. Blanka Hatalová - Člen predstavenstva
Homolová 8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 21.01.2022 do: 07.06.2023)
Mgr. Blanka Hatalová - Člen predstavenstva
Homolová 8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2022 Skončenie funkcie: 30.04.2023
  (od: 08.06.2023 do: 07.06.2023)
JUDr. Ján Kašiar - člen
Astrova 13
Banská Bystrica
  (od: 26.11.1993 do: 28.12.1995)
JUDr. Ján Kašiar - člen
Astrova 13
Banská Bystrica
  (od: 29.12.1995 do: 06.08.1996)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 24
Bratislava
  (od: 10.03.2000 do: 24.09.2001)
Ing. Miroslav Kolesár - člen
29. augusta 25
Banská Bystrica
  (od: 29.12.1995 do: 04.11.1996)
Ing. Jozef Machalík - člen
Poľná 19
Banská Bystrica
  (od: 05.11.1996 do: 11.06.2002)
Ing. Jozef Machalík - člen
Poľná 19
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 30.09.1996
  (od: 12.06.2002 do: 31.05.2004)
Ing. Jozef Machalík - člen
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 30.09.1996
  (od: 01.06.2004 do: 25.02.2008)
Ing. Jozef Machalík - člen
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 30.09.1996 Skončenie funkcie: 01.02.2008
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7
Žilina
  (od: 26.11.1993 do: 28.12.1995)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7
Žilina
  (od: 29.12.1995 do: 09.03.2000)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Bánová, Do Stošky 590/37
Žilina
  (od: 29.12.1995 do: 21.06.1999)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Mudroňova 90
Bratislava
  (od: 26.11.1993 do: 28.12.1995)
Ing. Jozef Mihalik , PhD. - predseda
Bánová, Do Stošky 590/37
Žilina
  (od: 22.06.1999 do: 09.03.2000)
JUDr. Zuzana Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 11.01.2013 do: 27.11.2013)
Ing. Slávka Miklošová - člen predstavenstva
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 28.05.2016 do: 29.06.2017)
Ing. Slávka Miklošová - člen predstavenstva
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 30.06.2017 do: 11.09.2018)
Ing. Slávka Miklošová - Predseda predstavenstva
Bodrocká 12
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 21.01.2022 do: 10.08.2023)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.04.2016
  (od: 12.09.2018 do: 19.02.2019)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.04.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 20.01.2022)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 21.01.2022 do: 20.01.2022)
Ing. Eugen Mistrík - člen
Ružová 42
Žilina
  (od: 26.11.1993 do: 28.12.1995)
Ing. Eugen Mistrík - člen
Ružová 42
Žilina
  (od: 29.12.1995 do: 09.03.2000)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 25.09.2003
  (od: 30.10.2003 do: 31.05.2004)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 25.09.2003
  (od: 01.06.2004 do: 24.11.2006)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 25.09.2003 Skončenie funkcie: 13.10.2006
  (od: 25.11.2006 do: 24.11.2006)
Ing. Peter Polakovič - člen predstavenstva
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 06.10.2020)
Ing. Peter Polakovič - člen predstavenstva
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.08.2020
  (od: 07.10.2020 do: 06.10.2020)
Ing. Igor Saxa - Člen predstavenstva
Južná trieda 33
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 13.01.2021 do: 20.01.2022)
Ing. Igor Saxa - Člen predstavenstva
Južná trieda 33
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 01.11.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 21.01.2022 do: 20.01.2022)
Mag. Patrick Skyba - člen
Banjicki Venac 28 A
Belehrad 11 000
Srbská republika
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 01.07.2007 do: 23.11.2007)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.05.2008
  (od: 17.10.2008 do: 08.10.2009)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.05.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Mag. Patrik Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.05.2008
  (od: 22.05.2008 do: 16.10.2008)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 16.03.2017 do: 29.06.2017)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 30.06.2017 do: 04.05.2018)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 05.05.2018 do: 04.05.2018)
Ing. Ľubica Uherčíková - člen
Nobelova 1/A
Bratislava
  (od: 26.11.1993 do: 03.11.1994)
Ing. Margita Weissmannová - člen
Čaklovská 479/4
Bratislava - Ružinov
  (od: 25.09.2001 do: 11.06.2002)
Ing. Margita Weissmannová - člen
Čaklovská 479/4
Bratislava - Ružinov
Vznik funkcie: 30.08.2001 Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 12.06.2002 do: 29.10.2003)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 10.01.2012)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2011
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2012)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2013)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 11.01.2013 do: 10.01.2013)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 11.01.2013 do: 17.01.2014)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2013
  (od: 18.01.2014 do: 17.01.2014)
Mag. Hermann Fried - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Eduard-Sueßgasse 10/59
Viedeň 1150
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 28.04.2018 do: 09.08.2018)
Mag. Hermann Fried - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Eduard-Sueßgasse 10/59
Viedeň 1150
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 31.07.2018
  (od: 10.08.2018 do: 09.08.2018)
Dr. Franz Kosyna
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2017 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 05.05.2018 do: 04.05.2018)
Dr. Franz Kosyna
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2017
  (od: 14.10.2017 do: 04.05.2018)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 16.03.2017 do: 26.07.2017)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 09.01.2015 do: 08.01.2015)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 09.01.2015 do: 15.03.2017)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 03.02.2012 do: 08.01.2015)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 11.01.2012 do: 02.02.2012)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 24.11.2007 do: 21.05.2008)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 08.05.2008
  (od: 22.05.2008 do: 21.05.2008)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 16.08.2011)
Mag. Patrick Skyba - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 17.08.2011 do: 31.10.2011)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 01.11.2011 do: 10.01.2012)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2011
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2012)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 30.11.2013 do: 08.01.2015)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 09.01.2015 do: 27.05.2016)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 29.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 27.05.2016)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 09.01.2015 do: 08.01.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (od: 08.06.2023)
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (od: 25.09.2001 do: 07.06.2023)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu: predseda predstavenstva.
  (od: 10.03.2000 do: 24.09.2001)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva a člen vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu: - predseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa
  (od: 24.04.1997 do: 09.03.2000)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok, alebo predseda predstavenstva, podpredseda a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne: - predseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa.
  (od: 26.11.1993 do: 23.04.1997)
Dozorná rada: 
Mgr. Magdaléna Adamová
Zadná 3424/34
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 11.01.2022)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 11.01.2022)
Hartwig Georg Löger
Schießstattgasse 6
Mariazell 8630
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 11.01.2022)
Ing. Zuzana Špačeková
Krajná 32/5
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 07.06.2023
  (od: 27.07.2023)
Mgr. Magdaléna Adamová
Zadná 3424/34
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 10.01.2022)
Mgr. Magdaléna Adamová
Zadná 3424/34
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 17.12.2013
  (od: 30.01.2014 do: 04.10.2018)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 19.02.2019)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 10.01.2022)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 28.11.2013)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 29.11.2013 do: 28.11.2013)
JUDr. Jozef Csáky - predseda
Michalská 23
Bratislava
  (od: 25.09.2001 do: 11.06.2002)
JUDr. Jozef Csáky - predseda
Michalská 23
Bratislava
Vznik funkcie: 30.08.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
  (od: 12.06.2002 do: 11.03.2004)
Ing. Martin Diviš
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 - Liboc 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 27.04.2018)
Ing. Martin Diviš
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 - Liboc 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.03.2016 Skončenie funkcie: 30.03.2018
  (od: 28.04.2018 do: 27.04.2018)
Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc.
Hodžova 403/36
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 18.03.2013
  (od: 23.04.2013 do: 02.08.2013)
Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc.
Hodžova 403/36
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 18.03.2013 Skončenie funkcie: 24.07.2013
  (od: 03.08.2013 do: 02.08.2013)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 09.05.2005
  (od: 19.07.2005 do: 08.10.2009)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 09.05.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik , CSc.
Budatínska 33
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 02.08.2013)
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik , CSc.
Budatínska 33
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 19.03.2012 Skončenie funkcie: 09.07.2013
  (od: 03.08.2013 do: 02.08.2013)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 19.02.2019)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 10.01.2022)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Ing. Peter Gazdík - člen
Borova 10
Žilina
  (od: 05.11.1996 do: 23.04.1997)
Ing. Peter Gazdík - člen
Borova 10
Žilina
  (od: 22.06.1999 do: 09.03.2000)
Ing. Peter Gazdík - predseda
Borova 10
Žilina
  (od: 24.04.1997 do: 21.06.1999)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 28.11.2013)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 29.11.2013 do: 28.11.2013)
Jana Gregorová
301
Kysak 044 81
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 19.02.2019)
Jana Gregorová
301
Kysak 044 81
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Jana Gregorová
Maurerova 20
Košice 040 22
Vznik funkcie: 05.03.2012
  (od: 06.04.2012 do: 27.11.2013)
Jana Gregorová
Maurerova 20
Košice 040 22
Vznik funkcie: 05.03.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 28.11.2013 do: 27.11.2013)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 28.11.2013)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 29.11.2013 do: 28.11.2013)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 28.11.2013)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.03.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 29.11.2013 do: 28.11.2013)
Ing. Vladimír Chalúpka
Ostredková 13
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 18.03.2010
  (od: 28.10.2010 do: 05.04.2012)
Ing. Vladimír Chalúpka
Ostredková 13
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 18.03.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2012
  (od: 06.04.2012 do: 05.04.2012)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.03.2012
  (od: 06.04.2012 do: 27.11.2013)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.03.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 28.11.2013 do: 27.11.2013)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.12.2013
  (od: 30.01.2014 do: 04.10.2018)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26/7
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 17.10.2008 do: 10.01.2012)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26/7
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 06.12.2011
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2012)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.06.2021
  (od: 12.08.2021 do: 10.01.2022)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.06.2021 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 11.01.2022 do: 26.07.2023)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.01.2022 Skončenie funkcie: 12.05.2023
  (od: 27.07.2023 do: 26.07.2023)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 371/24
Bratislava - mestská časť Ružinov
Vznik funkcie: 18.04.2002
  (od: 12.06.2002 do: 31.05.2004)
Ing. Peter Kňaze - predseda
Mierová 24
Bratislava
  (od: 22.06.1999 do: 09.03.2000)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 371/24
Bratislava - mestská časť Ružinov
Vznik funkcie: 18.04.2002
  (od: 01.06.2004 do: 16.10.2008)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 371/24
Bratislava - mestská časť Ružinov
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 17.10.2008 do: 16.10.2008)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.06.2020
  (od: 17.07.2020 do: 11.08.2021)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.06.2020 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Ing. Juraj Lelkes - člen
Obchodná 561/41
Bratislava
  (od: 25.09.2001 do: 11.06.2002)
Ing. Juraj Lelkes - člen
Obchodná 561/41
Bratislava
Vznik funkcie: 30.08.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
  (od: 12.06.2002 do: 11.03.2004)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 29.11.2013 do: 27.05.2016)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 29.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 27.05.2016)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 28.11.2013)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 29.11.2013 do: 28.11.2013)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 30.08.2001
  (od: 22.05.2008 do: 08.10.2009)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 30.08.2001 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Obchodná 561/41
Bratislava
Vznik funkcie: 30.08.2001
  (od: 12.03.2004 do: 21.05.2008)
Mag. Erika Lišková - člen
Šancova 4019/72
Bratislava
  (od: 25.09.2001 do: 11.06.2002)
Mag. Erika Lišková - člen
Šancova 4019/72
Bratislava
Vznik funkcie: 30.08.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
  (od: 12.06.2002 do: 11.03.2004)
Hartwig Georg Löger
Untere Donaustraße 47/13
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.06.2021
  (od: 12.08.2021 do: 10.01.2022)
Hartwig Georg Löger
Untere Donaustraße 47/13
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.06.2021 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7
Žilina
  (od: 10.03.2000 do: 24.09.2001)
Ing. Pavol Medvecký - člen
Hýbeľ 671/9
Trstená
  (od: 26.11.1993 do: 04.11.1996)
Ing. Jozef Mihalik , PhD. - podpredseda
Bánová, Do Stošky 37
Žilina
Skončenie funkcie: 18.04.2002
  (od: 25.09.2001 do: 11.06.2002)
Ing. Jozef Mihalik , PhD. - predseda
Bánová, Do Stošky 590/37
Žilina
  (od: 10.03.2000 do: 24.09.2001)
Ing. Eugen Mistrík - člen
Ružová 42
Žilina
  (od: 10.03.2000 do: 24.09.2001)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.12.2013
  (od: 17.12.2013 do: 04.10.2018)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.12.2013
  (od: 05.10.2018 do: 06.11.2018)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.12.2013 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 07.11.2018 do: 19.02.2019)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 11.08.2021)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 15.06.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Ing. Vasil Popovič - člen
Pod lipami 82
Liptovský Hrádok
  (od: 26.11.1993 do: 04.11.1996)
Ing. Vasil Popovič - člen
Pod lipami 82
Liptovský Hrádok
  (od: 05.11.1996 do: 09.03.2000)
Ing. Roman Remeň
Jasová 295
Jasová pri Nových Zámkoch 941 03
Vznik funkcie: 17.12.2013
  (od: 30.01.2014 do: 04.10.2018)
Ing. Roman Remeň
Jasová 295
Jasová pri Nových Zámkoch 941 03
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Michal Sýkora - 2. podpredseda
ul. SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 27.01.2004
  (od: 12.03.2004 do: 10.01.2007)
Michal Sýkora - 2. podpredseda
ul. SNP 335/37
Štrba
Vznik funkcie: 27.01.2004 Skončenie funkcie: 07.12.2006
  (od: 11.01.2007 do: 10.01.2007)
Francis Jacques Teynier - člen
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
Skončenie funkcie: 18.04.2002
  (od: 25.09.2001 do: 11.06.2002)
JUDr. Ľuboš Tóth
Československej armády 235/8
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 25.06.2012
  (od: 20.07.2012 do: 27.11.2013)
JUDr. Ľuboš Tóth
Československej armády 235/8
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 25.06.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 28.11.2013 do: 27.11.2013)
Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
Vznik funkcie: 18.04.2002
  (od: 12.06.2002 do: 31.05.2004)
Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
Vznik funkcie: 18.04.2002
  (od: 01.06.2004 do: 16.10.2008)
Mgr. Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
Vznik funkcie: 18.04.2002
  (od: 17.10.2008 do: 02.04.2009)
Mgr. Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2009
  (od: 03.04.2009 do: 02.04.2009)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (od: 26.11.1993 do: 23.04.1997)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (od: 24.04.1997 do: 21.06.1999)
Martin Zummer
Ďumbierska 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.08.2009
  (od: 21.10.2009 do: 10.01.2012)
Martin Zummer
Ďumbierska 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.08.2009 Skončenie funkcie: 06.12.2011
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2012)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 11.01.2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 11.01.2022)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.03.2024
  (od: 20.04.2024)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 12.08.2021 do: 10.01.2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 19.02.2019)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 11.08.2021)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 29.11.2013 do: 04.10.2018)
Kurt Ebner
Robert- Foller-Straße 6a
Pottendorf 2486
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2014
  (od: 18.01.2014 do: 15.05.2018)
Gerhard Erns
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 19.10.2010)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 20.10.2010 do: 10.05.2012)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 10.05.2012)
Dr. Rudolf Ertl
Breitenfurterstrasse 396/9
Viedeň 1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 10.05.2012)
Dr. Rudolf Ertl
Breitenfurterstrasse 396/9
Viedeň 1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 10.05.2012)
Dkfm. Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2013 Skončenie funkcie: 28.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 27.05.2016)
Dkfm. Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2013
  (od: 17.12.2013 do: 27.05.2016)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 04.10.2018)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 29.11.2013 do: 24.04.2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 26.03.2014
  (od: 25.04.2014 do: 24.04.2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.03.2016 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 19.02.2019)
Reinhard Gojer
Traunleiten 122
Wels 4600
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.12.2006 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Reinhard Gojer
Traunleiten 122
Wels 4600
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.12.2006
  (od: 11.01.2007 do: 08.10.2009)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 29.11.2013 do: 15.05.2018)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 04.10.2018)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.03.2016 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 19.02.2019)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 10.06.2020
  (od: 17.07.2020 do: 16.07.2020)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 16.07.2020)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 29.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 27.05.2016)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 29.11.2013 do: 27.05.2016)
Dr. Mag. Heinz Jirez - člen
Babenbergerstrasse 1/16
1010 Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004 Skončenie funkcie: 07.12.2006
  (od: 11.01.2007 do: 10.01.2007)
Dr. Mag. Heinz Jirez - člen
Babenbergerstrasse 1/16
1010 Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004
  (od: 12.03.2004 do: 10.01.2007)
Dr. Franz Kosyna - člen
Weimarer Strasse 93/1
Wien
Rakúska republika
  (od: 25.09.2001 do: 11.06.2002)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Weimarer Strasse 93/1
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.08.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
  (od: 12.06.2002 do: 11.03.2004)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Weimarerstrasse 93/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.12.2006
  (od: 11.01.2007 do: 08.10.2009)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 10.05.2012)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Weimarerstrasse 93/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.12.2006 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 19.03.2012
  (od: 11.05.2012 do: 10.05.2012)
Gábor Lehel
Hütteldorfer Straße 130C/3/53
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 09.10.2009 do: 30.03.2011)
Gábor Lehel
Hütteldorfer Straße 130C/3/53
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 31.03.2011 do: 30.03.2011)
Mag. Regina Ovesny-Straka
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 27.03.2014
  (od: 25.04.2014 do: 22.01.2016)
Mag. Regina Ovesny-Straka
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 27.03.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 23.01.2016 do: 22.01.2016)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.03.2018
  (od: 16.05.2018 do: 19.02.2019)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.03.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Dr. Martin Simhandl - 1. podpredseda
Hiessbergerstrasse 27
3002 Purkersdorf
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004 Skončenie funkcie: 07.12.2006
  (od: 11.01.2007 do: 10.01.2007)
Dr. Martin Simhandl - 1. podpredseda
Hiessbergerstrasse 27
3002 Purkersdorf
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004
  (od: 12.03.2004 do: 10.01.2007)
Claudia Stránský - člen
Ameisgasse 38/45
1140 Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004
  (od: 12.03.2004 do: 08.10.2009)
Claudia Stránský - člen
Ameisgasse 38/45
1140 Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.03.2016
  (od: 28.05.2016 do: 04.10.2018)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.03.2016 Skončenie funkcie: 30.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 04.10.2018)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 05.10.2018 do: 19.02.2019)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 20.02.2019 do: 19.02.2019)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 11.08.2021)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 12.08.2021 do: 10.01.2022)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 11.08.2021)
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 12.08.2021 do: 10.01.2022)
Dipl. Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 12.08.2021 do: 10.01.2022)
Dipl. Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 20.02.2019 do: 11.08.2021)
Dipl. Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 11.01.2022 do: 10.01.2022)
Prokúra: 
JUDr. Ľuboš Tóth , LL.M., MBA
Palárikova 3175/27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 28.04.2018
  (od: 03.01.2023)
JUDr. Ľuboš Tóth
Československej armády 235/8
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 28.04.2018
  (od: 28.04.2018 do: 02.01.2023)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (od: 28.04.2018)
Výška základného imania: 
18 532 240 EUR Rozsah splatenia: 18 532 240 EUR
  (od: 09.01.2020)
13 944 000 EUR Rozsah splatenia: 13 944 000 EUR
  (od: 11.02.2009 do: 08.01.2020)
320 000 000 Sk Rozsah splatenia: 320 000 000 Sk
  (od: 03.05.2007 do: 10.02.2009)
280 000 000 Sk Rozsah splatenia: 280 000 000 Sk
  (od: 12.06.2002 do: 02.05.2007)
280 000 000 Sk
  (od: 09.08.2001 do: 11.06.2002)
136 000 000 Sk
  (od: 23.07.1997 do: 08.08.2001)
126 000 000 Sk
  (od: 07.08.1996 do: 22.07.1997)
101 000 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 06.08.1996)
51 000 000 Sk
  (od: 04.11.1994 do: 28.12.1995)
10 000 000 Sk
  (od: 26.11.1993 do: 03.11.1994)
Akcie: 
Počet: 5582
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (od: 09.01.2020)
Počet: 4200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (od: 11.02.2009 do: 08.01.2020)
Počet: 3200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (od: 03.05.2007 do: 10.02.2009)
Počet: 2800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 12.06.2002 do: 02.05.2007)
Počet: 2800
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.08.2001 do: 11.06.2002)
Počet: 1360
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 24.01.2000 do: 08.08.2001)
Počet: 1360
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 23.07.1997 do: 23.01.2000)
Počet: 1260
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.08.1996 do: 22.07.1997)
Počet: 1010
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 06.08.1996)
Počet: 510
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 04.11.1994 do: 28.12.1995)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.11.1993 do: 03.11.1994)
Akcionár: 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (od: 11.01.2022)
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
Bratislava 816 23
  (od: 10.07.2009 do: 26.10.2010)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (od: 24.10.2020 do: 10.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák. Stary spis: Sa 587
  (od: 26.11.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.11.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.12.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.08.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.11.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.04.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.07.1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
  (od: 24.01.2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.03.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.08.2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov.
  (od: 25.09.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 12.06.2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003.
  (od: 30.10.2003)
. Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13.
  (od: 12.03.2004)
Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.07.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006.
  (od: 11.01.2007)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
  (od: 01.07.2007)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008.
  (od: 26.02.2008)
Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008.
  (od: 22.05.2008)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008.
  (od: 17.10.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
  (od: 11.02.2009)
Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009.
  (od: 10.07.2009)
Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 01.08.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
  (od: 09.10.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
  (od: 21.10.2009)
Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 29.10.2010)
Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
  (od: 31.03.2011)
Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009.
  (od: 17.08.2011)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011.
  (od: 11.01.2012)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
  (od: 03.02.2012)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012.
  (od: 06.04.2012)
Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
  (od: 11.05.2012)
Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
  (od: 20.07.2012)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
  (od: 11.01.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
  (od: 23.04.2013)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
  (od: 28.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
  (od: 29.11.2013)
Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
  (od: 30.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013.
  (od: 17.12.2013)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013.
  (od: 30.01.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
  (od: 25.04.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2015, zo dňa 04.04.2018, zo dňa 21.08.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.09.2018 a zo dňa 17.12.2018.
  (od: 20.02.2019)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group IČO: 35 709 600
Rajská 15/A
Bratislava 811 08
  (od: 01.10.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  23.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR