Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10839/L

Obchodné meno: 
GEL s.r.o.
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
Sídlo: 
Robotnícka 820/36
Turčianske Teplice 039 01
  (od: 27.10.2006 do: 15.10.2008)
Robotnícka 841/20
Turčianske Teplice 039 01
  (od: 12.12.1997 do: 26.10.2006)
IČO: 
36 377 091
  (od: 12.12.1997)
Deň zápisu: 
12.12.1997
  (od: 12.12.1997)
Spoločnosť zrušená od: 
25.9.2008
  (od: 16.10.2008)
Deň výmazu: 
16.10.2008
  (od: 16.10.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 16.10.2008)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 12.12.1997)
Predmet činnosti: 
vykonávanie chemických fyzikálno - chemických, fyzikálno - mechanických a iných laboratórnych rozborov a látok kontaminu júcich životné prostredie anorganického a organického pôvodu, materiálov fyto a zoogénneho pôvodu, potravín a odpadov
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
komplexné riešenie úloh, súvisiacich s analýzou, vyhodnocovaním a monitorovaním jednotlivých zložiek životného prostredia
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
servisné laboratórne práce
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
spracovanie nerastných surovín
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
organizovanie kurzov a školení súvisiacich s predmetom činnosti
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
výroba jednoúčelových laboratórnych prístrojov, resp. súčastí analytickej prístrojovej techniky
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
automatizované spracovanie dát
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
prenájom nehnuteľností a investičného majetku
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod a maloobchod
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
konzultačné, poradenské a sprostredkova teľské služby, súvisiace s predmetom činnosti
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
šírenie reklamy
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
prieskum trhu
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
vykonávanie laboratórnych a technologických prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 15.12.2003 do: 15.10.2008)
Spoločníci: 
ENVIGEO, s.r.o. IČO: 31 600 891
Kynceľová 2
Banská Bystrica
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.1998 do: 03.02.2003)
ENVIGEO, s.r.o. IČO: 31 600 891
Kynceľová 10
Banská Bystrica
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
Továrenská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2006 do: 31.05.2008)
ENVIGEO, a. s. IČO: 31 600 891
Kynceľová 2
Banská Bystrica
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2003 do: 26.10.2006)
RNDr. Anton Hrnčár
Lúčna 72
Nemce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.1998 do: 26.10.2006)
RNDr. Anton Hrnčár
Magurská 69
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
Ing. Ján Kohút
Slobody 308/33
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.1998 do: 31.05.2008)
Ing. Ján Kohút
Horné Rakovce 1396/26
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
Ing. Jozef Ondrejovič
100
Sklené
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2006 do: 31.05.2008)
Ing. Jozef Ondrejovič
Slobody 330/14
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.1998 do: 26.10.2006)
Ing. Jozef Ondrejovič
Slobody 330/14
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 14
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.1998 do: 31.05.2008)
Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 14
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
Továrenská 14
Bratislava 811 09
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2008 do: 15.10.2008)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Jaroslav Valko
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
Ing. Ján Kohút
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
Ing. Jozef Ondrejovič
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
RNDr. Anton Hrnčár
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
ENVIGEO, s.r.o.
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
Ing. Jaroslav Valko
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 27.08.1998 do: 31.05.2008)
Ing. Ján Kohút
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 27.08.1998 do: 31.05.2008)
Ing. Jozef Ondrejovič
  (od: 27.08.1998 do: 26.10.2006)
Ing. Jozef Ondrejovič
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 27.10.2006 do: 31.05.2008)
RNDr. Anton Hrnčár
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 27.08.1998 do: 26.10.2006)
ENVIGEO, s.r.o.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 27.08.1998 do: 03.02.2003)
ENVIGEO, a. s.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 04.02.2003 do: 26.10.2006)
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
Vklad: 110 000 Sk Splatené: 110 000 Sk
  (od: 27.10.2006 do: 31.05.2008)
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 01.06.2008 do: 15.10.2008)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 14
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.12.1997 do: 03.02.2003)
Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 14
Martin
Vznik funkcie: 12.12.1997
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2003 do: 26.10.2006)
Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 14
Martin
Vznik funkcie: 12.12.1997
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2006 do: 15.10.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
Základné imanie: 
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 04.02.2003 do: 15.10.2008)
200 000 Sk
  (od: 27.08.1998 do: 03.02.2003)
100 000 Sk
  (od: 12.12.1997 do: 26.08.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti GEL s.r.o., zo dňa 25.09.2008, ktorý prijal rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 25.09.2008 a zlúčení so spoločnosťou BEL/NOVAMANN International s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 31 329 209, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť GEL s.r.o. so sídlom Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 377 091 dňom 16.10.2008 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline vymazáva.
  (od: 16.10.2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.1997 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 12.12.1997 do: 15.10.2008)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7. 1998 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 27.08.1998 do: 15.10.2008)
Na valnom zhromaždení dňa 29.5.2002 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zákona č. 500/2001.
  (od: 03.07.2002 do: 15.10.2008)
Na valnom zhromaždení dňa 9.12.2002 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 04.02.2003 do: 15.10.2008)
Registruje sa úplné znenia spoločenskej zmluvy schválenej na valnom zhromaždení dňa 12.11.2003.
  (od: 15.12.2003 do: 15.10.2008)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 16.10.2008)
Právny nástupca: 
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
Továrenská 14
Bratislava 811 09
  (od: 16.10.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)