Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32203/B

Business name: 
STAR production, s.r.o.
  (from: 06/24/2004)
Registered seat: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 08/31/2004)
Identification number (IČO): 
35 890 851
  (from: 06/24/2004)
Date of entry: 
06/24/2004
  (from: 06/24/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/24/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/24/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/24/2004)
kúpa a predaj hardware
  (from: 06/24/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/24/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2004)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 06/24/2004)
marketing a management
  (from: 06/24/2004)
činnosť reklamnej a umeleckej agentúry
  (from: 06/24/2004)
prieskum trhu
  (from: 06/24/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
  (from: 06/24/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2004)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2004)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 06/24/2004)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 06/24/2004)
predaj tabakových výrobkov
  (from: 06/24/2004)
prevádzkovanie kín
  (from: 06/24/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/24/2004)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 06/24/2004)
požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 06/24/2004)
výroba audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
  (from: 06/24/2004)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov / zvuk, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie / so súhlasom autora
  (from: 06/24/2004)
producenská činnosť v oblasti videotvorby so súhlasom autora
  (from: 06/24/2004)
zabezpečenie, usporadúvanie, organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
  (from: 06/24/2004)
Partners: 
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Slovak Republic
  (from: 10/28/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Mária Reháková
Amount of investment: 33 195 EUR Paid up: 33 195 EUR
  (from: 10/28/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/24/2004)
Ing. Mária Reháková
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/26/2004
  (from: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí avoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/24/2004)
Capital: 
33 195 EUR Paid up: 33 195 EUR
  (from: 04/14/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola zložená zakladateľskou listinou zo dňa 18.5.2004 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/24/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 232/2007, Nz 12464/2007 dňa 29.03.2007 o zlúčení so spoločnosťou STARPRESS, s.r.o., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 938 072, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 36255/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť STAR production, s.r.o., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 890 851, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32203/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 229/2007, Nz 12349/2007 notárom JUDr. Petrom Kriškom dňa 29.03.2007 stáva právnym nástupcom spoločnosti STARPRESS, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 04/06/2007)
Rozhodnutie štat. orgánu zo dňa 11.2.2010
  (from: 04/14/2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2014
  (from: 09/09/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/06/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
STARPRESS, s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 04/06/2007)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person