Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3363/B

Obchodné meno: 
ProCare, a.s.
  (od: 27.04.2007)
Sídlo: 
Einsteinova 23-25
Bratislava 5 851 01
  (od: 08.10.2009)
IČO: 
35 890 568
  (od: 23.06.2004)
Deň zápisu: 
23.06.2004
  (od: 23.06.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.06.2004)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2004)
marketing a prieskum trhu
  (od: 23.06.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 23.06.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 23.06.2004)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2004)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 06.04.2007)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu poliklinika v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 27.04.2007)
pracovná zdravotná služba
  (od: 11.05.2007)
zubná technika
  (od: 27.06.2007)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie denného a umelého osvetlenia - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie tepelnovlhkostnej mikrolímy
  (od: 10.08.2010)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 07.03.2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 07.03.2017)
Bezpečnostnotechnické služby
  (od: 03.05.2018)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 25.10.2020)
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie vibrácii v pracovnom prostredí - odber a meranie vzoriek prašnosti v pracovnom prostredí
  (od: 25.10.2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 04.11.2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 29.03.2022)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 29.03.2022)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 29.03.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.06.2004)
MUDr. Igor Pramuk , MPH - člen predstavenstva
Kuzmányho 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 18.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2018)
Ing. Tomáš Valaška - člen predstavenstva
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 21.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2020)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Predseda predstavenstva
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 12.07.2006)
Základné imanie: 
23 798 506 EUR Rozsah splatenia: 23 798 506 EUR
  (od: 04.01.2013)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.
  (od: 09.06.2009)
Počet: 249
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 09.06.2009)
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 EUR
  (od: 11.03.2011)
Počet: 13
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 04.01.2013)
Akcionár: 
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Maroš Nesťák
Kráľova pri Senci 890
Kráľova pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 22.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2020)
Martin Krchňavý
Jaseňová 3623/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
MUDr. Václav Jirku
Nobelova 811/1
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11. 5. 2004 vo forme notárskej zápisnice N 315/2004, Nz 40450/2004 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka v súlade s ust. Obchodného zákonníka.
  (od: 23.06.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 550/2004 Nz 66835/2004 dňa 26.08.2004 notárskym kandidátom JUDr. Ludmilou Joanidisovou poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (od: 02.10.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2004.
  (od: 10.12.2004)
Notárska zápisnica N 300/2005, Nz 29693/2005, NCRls 29264/2005 spísaná notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2005 - zmena obchodného mena, pôvodné: VITESA, a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady Mgr. Adely Kubíniovej dňa 28.6.2005.
  (od: 02.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
  (od: 01.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára N 334/2006, Nz 23955/2006, NCRIs 23872/B zo dňa 16.6.2006.
  (od: 12.07.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.12.2006.
  (od: 28.12.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 275/2007, Nz 15141/2007, NCRls 15092/2007 zo dňa 20.04.2007.
  (od: 11.05.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 30/2008, Nz 3512/2008, NCRls 3502/2008 zo dňa 29.01.2008.
  (od: 06.02.2008)
Notárska zápisnica N 316/2008, Nz 15192/2008, NCRls 15052/2008 napísaná dňa 11.4.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.4.2008.
  (od: 24.04.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2008. Rozhodnutie jediného akcionára spísné vo forme notárskej zápisnice N 1113/2008 Nz 45368/2008 zo dňa 27.10.2008.
  (od: 22.11.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.4.2009.
  (od: 09.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2009 a 21.9.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 948/2009, Nz 31663/2009.
  (od: 08.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
  (od: 20.05.2010)
Notárska zápisnica N 454/2010, Nz 27694/2010, NCRls 28138/2010 zo dňa 5.8.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.6.2010.
  (od: 10.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 27/2011, Nz 4675/2011, NCRls 4799/2011 zo dňa 10.02.2011.
  (od: 11.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011 a zo dňa 02.08.2011.
  (od: 12.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.02.2012.
  (od: 14.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 12.09.2012.
  (od: 25.09.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2012.
  (od: 24.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012.
  (od: 04.01.2013)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 398/2014, NZ 57350/2014, NCRls 58204/2014 zo dňa 12.12.2014.
  (od: 17.12.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015.
  (od: 31.03.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015.
  (od: 26.06.2015)
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 21.12.2015.
  (od: 09.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.08.2018.
  (od: 25.10.2018)
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 02.12.2020 o zrušení spoločnosti HARRY HOMER s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, 949 01 Nitra, IČO: 36 847 569 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 890 568.
  (od: 14.01.2021)
Zmluva o zlúčení zo dňa 02.12.2020 vo forme notárskej zápisnice č. N 426/2020, Nz 43903/2020 NCRIs 44478/2019, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou HARRY HOMER s.r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou ProCare, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 890 568 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č. 3363/B, sa stáva dňom 14.01.2021 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti HARRY HOMER s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, 949 01 Nitra, IČO: 36 847 569 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 20854/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 14.01.2021, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.
  (od: 14.01.2021)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 17.12.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
HARRY HOMER, s.r.o.
Biringerova 891/1
Nitra 949 01
  (od: 14.01.2021)
mediworx software solutions, a.s.
Digital Park III, Einteinova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 10.02.2022)
MyCare s.r.o.
Vlčie hrdlo 49
Bratislava 821 07
  (od: 09.01.2016)
O3 Invest, a.s.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 17.12.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)