Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2697/N

Business name: 
PRO - Cargo s.r.o.
  (from: 07/03/2007)
Registered seat: 
Lastovičia 2
Nové Zámky 940 01
  (from: 12/06/1996)
Identification number (IČO): 
34 151 788
  (from: 12/06/1996)
Date of entry: 
12/06/1996
  (from: 12/06/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/06/1996)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 12/06/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 02/19/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/19/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/19/2002)
maloobchod a veľkoobchod s jednostopými a dvojstopými motorovými vozidlami a ich súčiastkami
  (from: 02/19/2002)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb
  (from: 02/19/2002)
Kozmetické služby
  (from: 09/15/2018)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 09/15/2018)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/15/2018)
Administratívne služby
  (from: 09/15/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 09/15/2018)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/15/2018)
Partners: 
Ondrej Polerecký
Nám. P.O.Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
Slovak Republic
  (from: 01/09/2010)
JUDr. Eva Polerecká
Nám. P.O.Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
Slovak Republic
  (from: 09/15/2018)
Contribution of each member: 
Ondrej Polerecký
Amount of investment: 82 984,797 EUR Paid up: 82 984,797 EUR
  (from: 01/09/2010)
JUDr. Eva Polerecká
Amount of investment: 82 984,797 EUR Paid up: 82 984,797 EUR
  (from: 09/15/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/15/2018)
Ondrej Polerecký
Nám. P.O.Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
From: 12/06/1996
  (from: 06/21/2017)
JUDr. Eva Polerecká
Nám. P.O.Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
From: 02/09/2002
  (from: 09/15/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis, tak ako je uvedené v podpisovom vzore.
  (from: 05/14/2004)
Capital: 
165 969,594 EUR Paid up: 165 969,594 EUR
  (from: 01/09/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenksou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 16.11.1996, v zmysle § 24, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 7582
  (from: 12/06/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 29.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 03/01/1999)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.5.2000. Dodatok č. 2 zo dňa 18.5.2000 k spoločenskej zmluve (not. záp. č. N 216/2000, Nz 129/2000).
  (from: 07/13/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 30.08.2001.
  (from: 02/19/2002)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 02.09.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 08/18/2003)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person