Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3368/B

Business name: 
SKY PARK s. r. o.
  (from: 04/01/2017)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 01/28/2010)
Identification number (IČO): 
35 892 170
  (from: 07/07/2004)
Date of entry: 
07/07/2004
  (from: 07/07/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/2017)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/07/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/07/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/07/2004)
marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/07/2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/07/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/01/2013)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 01/01/2013)
údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/01/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/01/2017)
Michal Padych
Vavilovova 1180/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/01/2017
  (from: 04/01/2017)
Ing. Rastislav Valovič , PhD.
Ulica pri Búroši 4709/24
Senec 903 01
From: 04/01/2017
  (from: 04/01/2017)
Ing. arch. Juraj Nevolník
Ponad Ohrady 194
Liptovský Mikuláš - Iľanovo 031 01
From: 04/01/2017
  (from: 04/01/2017)
Ing. Martin Lysek
Oldřichovice 945
Třinec 739 61
Česká republika
From: 04/01/2017
  (from: 04/01/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň dvaja konatelia, a to spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/01/2017)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 04/01/2017)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 322/04, Nz 41246/04 napísanej dňa 13.05.2004 notárom JUDr. Macákom, ktorej neoddeliteľnú súčasť tvoria stanovy, v zmysle ust. § § 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/07/2004)
Notárska zápisnica č. N 289/2005, Nz 29054/2005, NCRls 28678/2005 zo dňa 24.06.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.07.2005.
  (from: 07/19/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 309/2007, Nz 17264/2007, NCRls 17206/2007 zo dňa 04.05.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.05.2007.
  (from: 05/16/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo fome notárskej zápisnice N 243/2008, Nz 13138/2008 zo dňa 31.3.2008 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.3.2008.
  (from: 04/09/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.9.2008.
  (from: 10/02/2008)
Notárska zápisnica N 1005/2008, Nz 62761/2008 zo dňa 19.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 737/2009 Nz 23210/2009 zo dňa 08.07.2009.
  (from: 10/15/2009)
Notárska zápisnica N 56/2010, Nz 1031/2010, NCRls 1127/2010 zo dňa 15.1.2010.
  (from: 01/28/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.05.2011.
  (from: 06/21/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2011.
  (from: 11/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2012, Nz 12118/2012 zo dňa 04.04.2012.
  (from: 05/04/2012)
Notárska zápisnica N 399/2012 Nz 57324/2012 zo dňa 19.12.2012 - Zmluva o zlúčení.
  (from: 01/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.03.2013.
  (from: 05/14/2013)
Notárska zápisnica N 89/2013, Nz 16468/2013, NCRls 16812/2013 spísaná dňa 20.5.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 05/31/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2013, Nz 30200/2013, NCRls 30785/2013 zo dňa 06.09.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.09.2013.
  (from: 09/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2014.
  (from: 02/21/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2014.
  (from: 07/26/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2015.
  (from: 07/16/2015)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.02.2016.
  (from: 03/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2017, Nz 8882/2017, NCRls 9066/2017 zo dňa 16.03.2017 o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zmena obchodného mena z pôvodného CENTRADE, a.s. na nové SKY PARK s. r. o.
  (from: 04/01/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku spoločnosti The Port, a.s., IČO: 36 740 896 zo dňa 20.04.2007, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.07.2007
  (from: 07/27/2007 until: 03/31/2017)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person