Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32433/B

Business name: 
ALLVIT s.r.o.
  (from: 06/10/2004)
EGOL, spol. s r.o.
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Registered seat: 
Račianske mýto 1/A
Bratislava 831 02
  (from: 09/04/2010)
Páričkova 18
Bratislava 821 01
  (from: 06/10/2004 until: 09/03/2010)
241
Považany 916 26
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Identification number (IČO): 
34 140 921
  (from: 05/27/1996)
Date of entry: 
05/27/1996
  (from: 05/27/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živností /maloobchod, veľkoobchod/
  (from: 05/27/1996)
prieskum trhu
  (from: 05/27/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/27/1996)
reklamná činnosť
  (from: 05/27/1996)
sprostredkovanie a obstarávanie nákupu, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 05/27/1996)
výroba farbív a pigmentov
  (from: 08/07/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/07/2009)
Partners: 
Ing. Peter Káčerík
Kostolná 1292/54
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 10/28/2009)
MALÝ KOLEKTÍVNY VEDECKO-VÝROBNÝ PODNIK " INTERALT"
ul. Kunyci č. 3-A
Odesa, Odeská obl. 650 31
Ukrajina
  (from: 10/28/2009)
Ing. Peter Káčerík
Kostolná 1292/54
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 08/07/2009 until: 10/27/2009)
Eugen Végh
241
Považany
Slovak Republic
  (from: 06/10/2004 until: 08/06/2009)
Eugen Végh
241
Považany
Slovak Republic
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Helena Véghová
241
Považany
Slovak Republic
  (from: 06/10/2004 until: 08/06/2009)
Helena Véghová
241
Považany
Slovak Republic
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Káčerík
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 10/28/2009)
MALÝ KOLEKTÍVNY VEDECKO-VÝROBNÝ PODNIK " INTERALT"
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 10/28/2009)
Eugen Végh
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Helena Véghová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Eugen Végh
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/10/2004 until: 08/04/2009)
Helena Véghová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/10/2004 until: 08/04/2009)
Eugen Végh
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 08/06/2009)
Helena Véghová
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 08/06/2009)
Ing. Peter Káčerík
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 10/27/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/2004)
konatelia
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Ing. Peter Káčerik
Kostolná 1292/54
Nitra 949 01
From: 07/29/2009
  (from: 06/30/2017)
Eugen Végh
241
Považany
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Eugen Végh
241
Považany
Until: 01/26/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/09/2004)
Peter Végh
Rezedova 4
Bratislava 821 01
From: 01/26/2004
  (from: 06/10/2004 until: 08/06/2009)
Peter Végh
Rezedova 4
Bratislava 821 01
From: 01/26/2004 Until: 07/29/2009
  (from: 08/07/2009 until: 08/06/2009)
Helena Véghová
241
Považany
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Helena Véghová
241
Považany
Until: 01/26/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/09/2004)
Ing. Peter Káčerík
Kostolná 1292/54
Nitra 949 01
From: 07/29/2009
  (from: 08/07/2009 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 08/07/2009)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 06/10/2004 until: 08/06/2009)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/05/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/10/2004 until: 08/04/2009)
100 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 06/09/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/26/2013
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.10.2013, sp. zn. 3K/ 36/2013-106 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.10.2013, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok ALLVIT s.r.o., Račianske mýto 1/A, Bratislava, IČO: 34 140 921 a ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Michaela Voleková so sídlom kancelárie Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava.
  (from: 12/31/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Michaela Voleková
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
From: 10/26/2013
  (from: 12/31/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.03.1996 a jej dodatkom č.1 zo dňa 06.05.1996 podľa § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 6313
  (from: 05/27/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.07.2009.
  (from: 08/07/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.2009.
  (from: 10/28/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.08.2010.
  (from: 09/04/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.11.2013, č.k.33 Exre/466/2013, právoplatné dňa 9.12.2013.
  (from: 12/31/2013)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person