Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  127679/B

Business name: 
ÁTRIUM REAL s.r.o.
  (from: 03/02/2007)
Registered seat: 
Komárnická 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 811 03
  (from: 03/27/2018)
Okružná 178
Továrniky 955 01
  (from: 02/27/2016 until: 03/26/2018)
Komárnická 11
Bratislava 821 03
  (from: 11/03/2009 until: 02/26/2016)
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 03/02/2007 until: 11/02/2009)
Identification number (IČO): 
36 746 771
  (from: 03/02/2007)
Date of entry: 
03/02/2007
  (from: 03/02/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/02/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 03/02/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 03/02/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 03/02/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb – obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 03/02/2007)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/02/2007)
činnosť organizačného a ekonomického poradenstva
  (from: 03/02/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/02/2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 03/02/2007)
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007)
organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí
  (from: 03/02/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007)
administratívne práce
  (from: 03/02/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 03/02/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/02/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007)
Partners: 
FERAM PLUS s.r.o. IČO: 45 884 897
Komárnická 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 09/21/2022)
FERAM PLUS s.r.o.
Okružná 178
Tovarníky 955 01
Slovak Republic
  (from: 04/22/2011 until: 09/20/2022)
Občianske združenie SLOVAK PRINTER
Ožvoldíkova 8
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 03/02/2007 until: 07/23/2009)
Michal Mikuláš
Urxová 214/5
Práznovce 955 01
Slovak Republic
  (from: 07/24/2009 until: 04/21/2011)
Contribution of each member: 
FERAM PLUS s.r.o.
Amount of investment: 359 639 EUR Paid up: 359 639 EUR
Lien: Záložné právo: Na obchodný podiel spoločníka je zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01 za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikne alebo vznikla na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úvere č. 11/2016 zo dňa 14.7.2016. Na obchodný podiel spoločníka je zriadené ďalšie (druhé v poradí) záložné právo v prospech Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01, za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikne alebo vznikla na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úvere č. 12/2017 zo dňa 29.03.2017.
  (from: 09/21/2022)
Občianske združenie SLOVAK PRINTER
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/02/2007 until: 07/23/2009)
Michal Mikuláš
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/24/2009 until: 04/21/2011)
FERAM PLUS s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/22/2011 until: 04/16/2012)
FERAM PLUS s.r.o.
Amount of investment: 631 639 EUR Paid up: 631 639 EUR
  (from: 04/17/2012 until: 11/18/2016)
FERAM PLUS s.r.o.
Amount of investment: 631 639 EUR Paid up: 631 639 EUR
Lien: Záložné právo: Na obchodný podiel spoločníka je zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01 za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikne alebo vznikla na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úvere č. 11/2016 zo dňa 14.7.2016.
  (from: 11/19/2016 until: 04/06/2017)
FERAM PLUS s.r.o.
Amount of investment: 631 639 EUR Paid up: 631 639 EUR
  (from: 04/07/2017 until: 09/20/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/02/2007)
Marcel Koťka
Komenského 45
Žilina 010 01
From: 04/05/2011
  (from: 04/22/2011 until: 04/16/2012)
Marcel Koťka
Komenského 45
Žilina 010 01
From: 04/05/2011 Until: 04/12/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
PhDr. Alojz Luknár
Karpatské námestie 28
Bratislava 831 06
From: 03/02/2007
  (from: 03/02/2007 until: 01/04/2008)
PhDr. Alojz Luknár
Karpatské námestie 28
Bratislava 831 06
From: 03/02/2007 Until: 12/21/2007
  (from: 01/05/2008 until: 01/04/2008)
Michal Mikuláš
Urxova 214/5
Práznovce 955 01
From: 10/21/2009
  (from: 11/03/2009 until: 04/21/2011)
Michal Mikuláš
Urxova 214/5
Práznovce 955 01
From: 10/21/2009 Until: 04/05/2011
  (from: 04/22/2011 until: 04/21/2011)
Ing. Ján Šuchaň
Hadia cesta 8
Bratislava 841 10
From: 12/21/2007
  (from: 01/05/2008 until: 11/02/2009)
Ing. Ján Šuchaň
Hadia cesta 8
Bratislava 841 10
From: 12/21/2007 Until: 10/21/2009
  (from: 11/03/2009 until: 11/02/2009)
Ing. Ján Minarovjech
Tallerova 10/9
Bratislava 811 03
From: 04/12/2012 Until: 05/02/2023
  (from: 11/24/2023 until: 11/23/2023)
Ing. Ján Minarovjech
Tallerova 10/9
Bratislava 811 03
From: 04/12/2012
  (from: 04/17/2012 until: 11/23/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konateľ koná samostatne; konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 03/02/2007)
Capital: 
359 639 EUR Paid up: 359 639 EUR
  (from: 09/21/2022)
631 639 EUR Paid up: 631 639 EUR
  (from: 04/17/2012 until: 09/20/2022)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/24/2009 until: 04/16/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/02/2007 until: 07/23/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.1.2007 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 23.2.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/02/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.7.2009.
  (from: 07/24/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2009.
  (from: 11/03/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2011.
  (from: 04/22/2011)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.2.2016 o zmene sídla z Komárnická 11, Bratislava do Okružná 178, Továrniky.
  (from: 02/27/2016)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person