Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10794/R

Obchodné meno: 
EMS KOMPLET, s.r.o.
  (od: 02.01.1998)
Sídlo: 
Mojmírova 12
Prievidza 971 01
  (od: 02.01.1998)
IČO: 
36 301 132
  (od: 02.01.1998)
Deň zápisu: 
02.01.1998
  (od: 02.01.1998)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 02.01.1998)
Predmet podnikania (činnosti): 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 02.01.1998)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 02.01.1998)
kopírovanie a rozmnožovanie písomností
  (od: 02.01.1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rosahu voľných živností
  (od: 02.01.1998)
reklamná činnosť a marketing
  (od: 02.01.1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 02.01.1998)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu :
  (od: 02.01.1998)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 02.01.1998)
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 02.01.1998)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 02.01.1998)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy "A"
  (od: 02.01.1998)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu :
  (od: 02.01.1998)
Ag - plynovody z nekovových materiálov podľa STN 38 6415
  (od: 02.01.1998)
Ah - zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s celkovým výkonom nad 0,5 MW podľa STN 07 0703 a STN 38 6441
  (od: 02.01.1998)
Bg - rozvody plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa podľa STN 38 6413, STN 38 6420, STN 38 6441 a prípojky z nekovových materiálov podľa STN 38 6415
  (od: 02.01.1998)
Bh - zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s celkovým výkonom do 0,5 MW podľa STN 07 0703 a STN 38 6441 médium : m e t á n
  (od: 02.01.1998)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení vrátane bleskozvodov
  (od: 02.01.1998)
montáž, dodávka a servis chladiacich a klimatizačných zariadení
  (od: 02.01.1998)
montáž, údržba, oprava elektrických zariadení do 22 kV vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A,B
  (od: 17.07.1998)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
  (od: 29.05.2002)
maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou
  (od: 17.03.2010)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 17.03.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.06.2013)
montáž určených meradiel: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu - merače tepla a ich členy
  (od: 20.04.2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 11.05.2018)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 29.05.2002 do: 16.03.2010)
dodávka, montáž, servis zabezpečovacích zariadení
  (od: 02.01.1998 do: 11.06.2007)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (od: 02.11.1998 do: 06.04.2010)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 02.11.1998 do: 06.04.2010)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 02.11.1998 do: 06.04.2010)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (od: 02.11.1998 do: 06.04.2010)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (od: 02.01.1998 do: 06.04.2010)
činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 02.01.1998 do: 06.04.2010)
činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (od: 02.01.1998 do: 06.04.2010)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického a optického záznamu pre počítače
  (od: 02.01.1998 do: 16.03.2010)
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení v rozsahu :
  (od: 02.01.1998 do: 11.06.2007)
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 02.01.1998 do: 11.06.2007)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 02.01.1998 do: 11.06.2007)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov na priamu konzumáciu
  (od: 02.01.1998 do: 11.06.2007)
predaj zmrzliny na priamu konzumáciu, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 02.01.1998 do: 11.06.2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (od: 02.01.1998 do: 11.06.2007)
montáž, dodávka, servis výpočtovej techniky a počítačových sietí
  (od: 02.01.1998 do: 20.04.2012)
montáž, dodávka, servis elektrických a elektronických zariadení do 1000 V
  (od: 02.01.1998 do: 16.03.2010)
montáž, dodávka, servis vnútorných televíznych okruhov
  (od: 02.01.1998 do: 16.03.2010)
montáž, dodávka, servis elektronických doplnkov pre motorové vozidlá
  (od: 02.01.1998 do: 16.03.2010)
dodávka, inštalácia a zaškolenie programového vybavenia výpočtovej techniky
  (od: 02.01.1998 do: 16.03.2010)
poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky
  (od: 02.01.1998 do: 16.03.2010)
Spoločníci: 
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
  (od: 23.07.2022)
Ján Lacko
Solná 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
  (od: 23.07.2022)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
  (od: 17.07.1998 do: 16.03.2010)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Miroslav Krčmár
Dúbravská 937/19
Prievidza 971 01
  (od: 12.06.2007 do: 16.03.2010)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza 971 01
  (od: 17.07.1998 do: 11.06.2007)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
  (od: 17.03.2010 do: 20.04.2012)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
  (od: 17.07.1998 do: 16.03.2010)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
  (od: 17.07.1998 do: 16.03.2010)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
  (od: 17.03.2010 do: 22.07.2022)
Ján Lacko
Solná 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
  (od: 17.03.2010 do: 22.07.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Jozef Blaho
  (od: 21.04.2012 do: 22.07.2022)
Jozef Blaho
Vklad: 3 450 EUR Splatené: 3 450 EUR
  (od: 23.07.2022)
Ján Lacko
  (od: 21.04.2012 do: 22.07.2022)
Ján Lacko
Vklad: 3 450 EUR Splatené: 3 450 EUR
  (od: 23.07.2022)
Jozef Blaho
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Miloš Kubuš
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Miroslav Krčmár
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Ján Lacko
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Jozef Blaho
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.07.1998 do: 31.07.2009)
Miloš Kubuš
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.07.1998 do: 31.07.2009)
Miroslav Krčmár
( peňažný vklad )
  (od: 17.07.1998 do: 11.06.2007)
Miroslav Krčmár
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.06.2007 do: 31.07.2009)
Ján Lacko
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 17.07.1998 do: 31.07.2009)
Jozef Blaho
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 16.03.2010)
Miloš Kubuš
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 16.03.2010)
Miroslav Krčmár
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 16.03.2010)
Ján Lacko
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 16.03.2010)
Jozef Blaho
Vklad: 2 300 EUR Splatené: 2 300 EUR
  (od: 17.03.2010 do: 20.04.2012)
Miloš Kubuš
Vklad: 2 300 EUR Splatené: 2 300 EUR
  (od: 17.03.2010 do: 20.04.2012)
Ján Lacko
Vklad: 2 300 EUR Splatené: 2 300 EUR
  (od: 17.03.2010 do: 20.04.2012)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 02.01.1998)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 02.01.1998
  (od: 17.05.2022)
Ján Lacko
Solná 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 02.01.1998
  (od: 17.03.2010)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza
  (od: 02.01.1998 do: 10.06.2004)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 02.01.1998
  (od: 11.06.2004 do: 16.05.2022)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza
  (od: 02.01.1998 do: 10.06.2004)
Miroslav Krčmár
Dúbravská 937/19
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 02.01.1998
  (od: 12.06.2007 do: 07.03.2008)
Miroslav Krčmár
Dúbravská 937/19
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 02.01.1998 Skončenie funkcie: 12.02.2008
  (od: 08.03.2008 do: 07.03.2008)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 02.01.1998
  (od: 11.06.2004 do: 11.06.2007)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza
  (od: 02.01.1998 do: 10.06.2004)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 02.01.1998
  (od: 11.06.2004 do: 20.04.2012)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 02.01.1998 Skončenie funkcie: 11.04.2012
  (od: 21.04.2012 do: 20.04.2012)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno
  (od: 02.01.1998 do: 10.06.2004)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 02.01.1998
  (od: 11.06.2004 do: 16.03.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 02.01.1998)
Výška základného imania: 
6 900 EUR Rozsah splatenia: 6 900 EUR
  (od: 17.03.2010)
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 16.03.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 11.06.2004 do: 31.07.2009)
200 000 Sk
  (od: 17.07.1998 do: 10.06.2004)
100 000 Sk
  (od: 02.01.1998 do: 16.07.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (od: 02.01.1998)
Valné zhromaždenie dňa 11.06.1998 prijalo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 17.07.1998)
Valné zhromaždenie dňa 1.7.1998 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 02.11.1998)
Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením konaným dňa 28. marca 2001. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením konaným dňa 26. marca 2002.
  (od: 29.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR