Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10794/R

Business name: 
EMS KOMPLET, s.r.o.
  (from: 01/02/1998)
Registered seat: 
Mojmírova 12
Prievidza 971 01
  (from: 01/02/1998)
Identification number (IČO): 
36 301 132
  (from: 01/02/1998)
Date of entry: 
01/02/1998
  (from: 01/02/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/02/1998)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/02/1998)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/02/1998)
kopírovanie a rozmnožovanie písomností
  (from: 01/02/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rosahu voľných živností
  (from: 01/02/1998)
reklamná činnosť a marketing
  (from: 01/02/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/02/1998)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu :
  (from: 01/02/1998)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/02/1998)
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/02/1998)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/02/1998)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy "A"
  (from: 01/02/1998)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu :
  (from: 01/02/1998)
Ag - plynovody z nekovových materiálov podľa STN 38 6415
  (from: 01/02/1998)
Ah - zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s celkovým výkonom nad 0,5 MW podľa STN 07 0703 a STN 38 6441
  (from: 01/02/1998)
Bg - rozvody plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa podľa STN 38 6413, STN 38 6420, STN 38 6441 a prípojky z nekovových materiálov podľa STN 38 6415
  (from: 01/02/1998)
Bh - zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s celkovým výkonom do 0,5 MW podľa STN 07 0703 a STN 38 6441 médium : m e t á n
  (from: 01/02/1998)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení vrátane bleskozvodov
  (from: 01/02/1998)
montáž, dodávka a servis chladiacich a klimatizačných zariadení
  (from: 01/02/1998)
montáž, údržba, oprava elektrických zariadení do 22 kV vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A,B
  (from: 07/17/1998)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
  (from: 05/29/2002)
maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou
  (from: 03/17/2010)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 03/17/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/05/2013)
montáž určených meradiel: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu - merače tepla a ich členy
  (from: 04/20/2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2018)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 05/29/2002 until: 03/16/2010)
dodávka, montáž, servis zabezpečovacích zariadení
  (from: 01/02/1998 until: 06/11/2007)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 11/02/1998 until: 04/06/2010)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/02/1998 until: 04/06/2010)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/02/1998 until: 04/06/2010)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 11/02/1998 until: 04/06/2010)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 01/02/1998 until: 04/06/2010)
činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 01/02/1998 until: 04/06/2010)
činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 01/02/1998 until: 04/06/2010)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického a optického záznamu pre počítače
  (from: 01/02/1998 until: 03/16/2010)
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení v rozsahu :
  (from: 01/02/1998 until: 06/11/2007)
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/02/1998 until: 06/11/2007)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/02/1998 until: 06/11/2007)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 01/02/1998 until: 06/11/2007)
predaj zmrzliny na priamu konzumáciu, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 01/02/1998 until: 06/11/2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 01/02/1998 until: 06/11/2007)
montáž, dodávka, servis výpočtovej techniky a počítačových sietí
  (from: 01/02/1998 until: 04/20/2012)
montáž, dodávka, servis elektrických a elektronických zariadení do 1000 V
  (from: 01/02/1998 until: 03/16/2010)
montáž, dodávka, servis vnútorných televíznych okruhov
  (from: 01/02/1998 until: 03/16/2010)
montáž, dodávka, servis elektronických doplnkov pre motorové vozidlá
  (from: 01/02/1998 until: 03/16/2010)
dodávka, inštalácia a zaškolenie programového vybavenia výpočtovej techniky
  (from: 01/02/1998 until: 03/16/2010)
poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky
  (from: 01/02/1998 until: 03/16/2010)
Partners: 
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/23/2022)
Ján Lacko
Solná 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 07/23/2022)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 03/16/2010)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Miroslav Krčmár
Dúbravská 937/19
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/12/2007 until: 03/16/2010)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 06/11/2007)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/2010 until: 04/20/2012)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 03/16/2010)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 03/16/2010)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/2010 until: 07/22/2022)
Ján Lacko
Solná 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 03/17/2010 until: 07/22/2022)
Contribution of each member: 
Jozef Blaho
  (from: 04/21/2012 until: 07/22/2022)
Jozef Blaho
Amount of investment: 3 450 EUR Paid up: 3 450 EUR
  (from: 07/23/2022)
Ján Lacko
  (from: 04/21/2012 until: 07/22/2022)
Ján Lacko
Amount of investment: 3 450 EUR Paid up: 3 450 EUR
  (from: 07/23/2022)
Jozef Blaho
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Miloš Kubuš
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Miroslav Krčmár
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Ján Lacko
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Jozef Blaho
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 07/31/2009)
Miloš Kubuš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 07/31/2009)
Miroslav Krčmár
( peňažný vklad )
  (from: 07/17/1998 until: 06/11/2007)
Miroslav Krčmár
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/12/2007 until: 07/31/2009)
Ján Lacko
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 07/31/2009)
Jozef Blaho
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/16/2010)
Miloš Kubuš
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/16/2010)
Miroslav Krčmár
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/16/2010)
Ján Lacko
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/16/2010)
Jozef Blaho
Amount of investment: 2 300 EUR Paid up: 2 300 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 04/20/2012)
Miloš Kubuš
Amount of investment: 2 300 EUR Paid up: 2 300 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 04/20/2012)
Ján Lacko
Amount of investment: 2 300 EUR Paid up: 2 300 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 04/20/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/02/1998)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
From: 01/02/1998
  (from: 05/17/2022)
Ján Lacko
Solná 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
From: 01/02/1998
  (from: 03/17/2010)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza
  (from: 01/02/1998 until: 06/10/2004)
Jozef Blaho
J.Roháča 11/10
Prievidza 971 01
From: 01/02/1998
  (from: 06/11/2004 until: 05/16/2022)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza
  (from: 01/02/1998 until: 06/10/2004)
Miroslav Krčmár
Dúbravská 937/19
Prievidza 971 01
From: 01/02/1998
  (from: 06/12/2007 until: 03/07/2008)
Miroslav Krčmár
Dúbravská 937/19
Prievidza 971 01
From: 01/02/1998 Until: 02/12/2008
  (from: 03/08/2008 until: 03/07/2008)
Miroslav Krčmár
Gorkého 16/11
Prievidza 971 01
From: 01/02/1998
  (from: 06/11/2004 until: 06/11/2007)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza
  (from: 01/02/1998 until: 06/10/2004)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
From: 01/02/1998
  (from: 06/11/2004 until: 04/20/2012)
Miloš Kubuš
A. Žarnova 862/13
Prievidza 971 01
From: 01/02/1998 Until: 04/11/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno
  (from: 01/02/1998 until: 06/10/2004)
Ján Lacko
Solka 739/29
Nitrianske Pravno 972 13
From: 01/02/1998
  (from: 06/11/2004 until: 03/16/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/02/1998)
Capital: 
6 900 EUR Paid up: 6 900 EUR
  (from: 03/17/2010)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/16/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/11/2004 until: 07/31/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 06/10/2004)
100 000 Sk
  (from: 01/02/1998 until: 07/16/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 01/02/1998)
Valné zhromaždenie dňa 11.06.1998 prijalo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/17/1998)
Valné zhromaždenie dňa 1.7.1998 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/02/1998)
Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením konaným dňa 28. marca 2001. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením konaným dňa 26. marca 2002.
  (from: 05/29/2002)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person