Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2488/V

Business name: 
RP - DREPOS s.r.o.
  (from: 07/18/2008)
RP - DEMOCENTRUM, spol. s r.o.
  (from: 12/31/1992 until: 07/17/2008)
Registered seat: 
Vrátna č. 18
Košice 040 01
  (from: 07/18/2008)
Čajakova č. 5
Košice 040 01
  (from: 04/08/2003 until: 07/17/2008)
Čajakova č. 5
Košice 041 95
  (from: 12/31/1992 until: 04/07/2003)
Identification number (IČO): 
31 664 822
  (from: 12/31/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť - nákup a predaj tovarov: výrobky potravinárskeho, chemického, drevárskeho, textilného, polygrafického, obuvníckeho, strojárenského a kožiarskeho priemyslu, zdravotnícke výrobky, nápoje liehové, tabak a vyrobené tabakové náhradky, kozmetika, výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov, keramické výrobky, sklo a sklenené výrobky, porcelán, pravé perly /prírodné alebo umelo pestované/, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi /doublé/ a výrobky z nich, umelá bižutéria, obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov, potravinárske a poľnohospodárske stroje, prístroje a náradia, tlačiarenské stroje, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístoje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo na tieto prístroje, motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle a iné pozemné vozidlá, ich časti, súčasti a príslušenstvo,nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie, kontrolné alebo presné nástroje a prístroje, lekárske a chirurgické, hodinárske výrobky, hodobné nástroje, časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístojov, bytové zariadenia a doplnky, ľudovo-umelecké výrobky, ovocie, zelenina, výrobky výpočtovej, reprografickej a telekomunikačnej techniky
  (from: 12/31/1992)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovenia programu na zakázku
  (from: 12/31/1992)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 12/31/1992)
marketingová činnosť
  (from: 12/31/1992)
výstavnícka činnosť /mimo výstav výtavarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej tvorivosti/
  (from: 12/31/1992)
realitná kancelária
  (from: 12/31/1992)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/31/1992)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/31/1992)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/31/1992)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/31/1992)
činnosť stavbyvedúceho
  (from: 03/17/1999 until: 03/15/2004)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 03/17/1999 until: 03/15/2004)
Partners: 
Ing. Peter Duditš
Polárna 1451/18
Košice - Nad Jazerom 040 12
Slovak Republic
  (from: 07/18/2008)
RUDNÝ PROJEKT, a.s. IČO: 00 078 298
Festivalové námestie 1
Košice 041 95
Slovak Republic
  (from: 11/13/1996 until: 11/23/1998)
Rudný projekt, a.s. so sídlom v Košiciach, Čajakova 5, zastúpená členmi predstavenstva Ing. Vladimírom Chlebom, CSc. a Ing. Ladislavom Tóthom
  (from: 12/31/1992 until: 11/12/1996)
Ing. Tibor Duchonovič
Maurerova 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/08/2003 until: 07/17/2008)
Ing. Tibor Duchonovič
Maurerova 19
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
MVDr. Lýdia Slosarčíková
Zupkova 11
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 03/16/2004 until: 07/17/2008)
Ing. Ján Smolen
Plzenská 71
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/08/2003 until: 07/17/2008)
Ing. Ján Smolen
Plzenská 71
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
Ing. Ján Smolen
Turgenevova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/24/1998 until: 10/17/2000)
Ing. Ján Smolen
Turgenevova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/13/1996 until: 11/23/1998)
Ing. Mária Zeleňáková
Alžbetina 654/44
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/08/2003 until: 03/15/2004)
Ing. Mária Zeleňáková
Alžbetina 654/44
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Duditš
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 10/03/2017)
Rudný projekt, a.s. so sídlom v Košiciach, Čajakova 5, zastúpená členmi predstavenstva Ing. Vladimírom Chlebom, CSc. a Ing. Ladislavom Tóthom
Amount of investment: 103 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 103 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 11/12/1996)
RUDNÝ PROJEKT, a.s.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 11/23/1998)
Ing. Ján Smolen
Amount of investment: 83 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 83 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 11/23/1998)
Ing. Ján Smolen
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/24/1998 until: 10/17/2000)
Ing. Ján Smolen
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
Ing. Tibor Duchonovič
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
Ing. Mária Zeleňáková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
Ing. Ján Smolen
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 07/17/2008)
Ing. Tibor Duchonovič
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 07/17/2008)
Ing. Mária Zeleňáková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 03/15/2004)
MVDr. Lýdia Slosarčíková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 03/16/2004 until: 07/17/2008)
Ing. Peter Duditš
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 07/18/2008 until: 01/05/2011)
Ing. Peter Duditš
Amount of investment: 6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 01/06/2011 until: 10/02/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/31/1992)
Ing. Peter Duditš
Polárna 1451/18
Košice 040 12
From: 06/19/2008
  (from: 07/18/2008)
Ing. Ján Smolen
Plzenská 71
Košice
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
Ing. Ján Smolen - riaditeľ
Turgenevova 12
Košice
  (from: 12/31/1992 until: 11/12/1996)
Ing. Ján Smolen - riaditeľ
Turgenevova 12
Košice
  (from: 11/13/1996 until: 10/17/2000)
Ing. Ján Smolen
Plzenská 71
Košice
From: 11/02/1992
  (from: 04/08/2003 until: 07/17/2008)
Ing. Ján Smolen
Plzenská 71
Košice
From: 11/02/1992 Until: 06/19/2008
  (from: 07/18/2008 until: 07/17/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 12/31/1992)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 10/03/2017)
6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 01/06/2011 until: 10/02/2017)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 01/05/2011)
210 000 Sk
  (from: 10/18/2000 until: 04/07/2003)
200 000 Sk
  (from: 11/24/1998 until: 10/17/2000)
103 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 11/23/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/15/2020
  (from: 09/09/2020)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ondrej Gajdošech
Krmanova 14
Košice 040 01
From: 01/15/2020
  (from: 09/09/2020)
Other legal facts: 
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 201/96, Nz 206/96 zo dňa 25.10.1996.
  (from: 11/13/1996)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice na Štátnom notárstve Košice-mesto dňa 2.11.1992 pod č. N 705/92, Nz 664/92, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/31/1992)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 201/98, Nz 204/98 zo dňa 24.7.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/24/1998)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 17.8.2000.
  (from: 10/18/2000)
Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.2002.
  (from: 04/08/2003)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/28/2019-81 zo dňa 07.01.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka RP – DREPOS s.r.o., Vrátna č. 18, 040 01 Košice, IČO: 31 664 822 a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Ondreja Gajdošecha, zn. správcu S1283.
  (from: 09/09/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/03/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
NARO & Co. s.r.o.
Alejova 24
Košice 040 11
  (from: 10/03/2017)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person