Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2760/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GPTronic spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 06/02/1993)
GPTronic spol. s.r.o.
  (from: 02/05/1991 until: 06/01/1993)
Registered seat: 
Fučíkova č. 7
Šaľa nad Váhom
  (from: 02/05/1991)
Identification number (IČO): 
00 611 867
  (from: 02/05/1991)
Date of entry: 
02/05/1991
  (from: 02/05/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/05/1991)
Objects of the company: 
a/ výroba, údržba, opravy a obchod s elektronickými, audiovizuálnymi a mikroelektronickými zariadeniami vrátane výpočtovej techniky a sprostredkovanie tejto činnosti
  (from: 02/05/1991)
b/ propagačná (reklamná) činnosť v oblasti elektroniky a výpočtovej techniky vrátane marketingu.
  (from: 02/05/1991)
c/ inštalácia anténnych a výpočtových systémov
  (from: 02/05/1991)
d/ činnosť spojená s dobierkovými službami pri obchode zariadeniami a prístrojmi uvedenými v písm. a/ tohto predmetu činnosti.
  (from: 02/05/1991)
Partners: 
Milan Gombík
Partizánska 4
Šaľa nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 02/05/1991)
Ladislav Papp
Jazerná 32
Šaľa nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 02/05/1991)
Jozef Takáč
Revolučná 967
Galanta
Slovak Republic
  (from: 02/05/1991)
Contribution of each member: 
Milan Gombík
Amount of investment: 550 000 Sk Paid up: 550 000 Sk
  (from: 02/05/1991)
Ladislav Papp
Amount of investment: 550 000 Sk Paid up: 550 000 Sk
  (from: 02/05/1991)
Jozef Takáč
Amount of investment: 550 000 Sk Paid up: 550 000 Sk
  (from: 02/05/1991)
Acting in the name of the company: 
Likvidátor
  (from: 06/02/1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje spoločník Milan Gombík.
  (from: 02/05/1991 until: 06/01/1993)
Capital: 
1 650 000 Sk
  (from: 02/05/1991)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Milan Gombík
Partizánska č. 4
Šaľa 927 01
  (from: 06/02/1993)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Rady spoločnosti zo dňa 1.4.1993 sa ruší GPTronic spol. s r.o. a vstupuje do likvidácie. Dňom 18.09.1995 bolo začaté dohodovacie konanie v zmysle § 4a ods. 3 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 382/1991 Zb. v znení zákona NR SR sč. 122/1993 Z.z. Stary spis: S.r.o. 598
  (from: 06/02/1993)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person