Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  128556/B

Business name: 
Leaf & Go s. r. o.
  (from: 02/08/2024)
Registered seat: 
Račianska 88 B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
  (from: 02/08/2024)
Identification number (IČO): 
51 716 755
  (from: 05/22/2018)
Date of entry: 
05/22/2018
  (from: 05/22/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/22/2018)
Objects of the company: 
Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
  (from: 02/08/2024)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 02/08/2024)
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
  (from: 02/08/2024)
Výroba krmív a kŕmnych zmesí
  (from: 02/08/2024)
Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov
  (from: 02/08/2024)
Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 02/08/2024)
Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy
  (from: 02/08/2024)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 02/08/2024)
Výroba koksu a rafinovaných produktov
  (from: 02/08/2024)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 02/08/2024)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 02/08/2024)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 02/08/2024)
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
  (from: 02/08/2024)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
  (from: 02/08/2024)
Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
  (from: 02/08/2024)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/22/2018)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 02/08/2024)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/08/2024)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 02/08/2024)
Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
  (from: 02/08/2024)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 02/08/2024)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/08/2024)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/08/2024)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/08/2024)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/08/2024)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 02/08/2024)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 02/08/2024)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 02/08/2024)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/08/2024)
Záložne
  (from: 02/08/2024)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 02/08/2024)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (from: 02/08/2024)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/08/2024)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 02/08/2024)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (from: 02/08/2024)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/08/2024)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 02/08/2024)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 02/08/2024)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 02/08/2024)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 02/08/2024)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/08/2024)
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
  (from: 02/08/2024)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 02/08/2024)
Verejné obstarávanie
  (from: 02/08/2024)
Vedenie účtovníctva
  (from: 02/08/2024)
Finančný lízing
  (from: 02/08/2024)
Faktoring a forfaiting
  (from: 02/08/2024)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 02/08/2024)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/08/2024)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/08/2024)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/08/2024)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/08/2024)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/08/2024)
Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
  (from: 02/08/2024)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/08/2024)
Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/08/2024)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 02/08/2024)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 02/08/2024)
Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
  (from: 02/08/2024)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/08/2024)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 02/08/2024)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 02/08/2024)
Mimoškolská vzdelávacia činnosť
  (from: 02/08/2024)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 02/08/2024)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 02/08/2024)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 02/08/2024)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (from: 02/08/2024)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 02/08/2024)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/08/2024)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/08/2024)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 02/08/2024)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 02/08/2024)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 02/08/2024)
Pravidelná kontrola detského ihriska
  (from: 02/08/2024)
Partners: 
Sasa Petrović
Námestie SNP 482/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 02/08/2024)
Contribution of each member: 
Sasa Petrović
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/08/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/22/2018)
Sasa Petrović
Námestie SNP 482/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 01/26/2024
  (from: 02/08/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/22/2018)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/22/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.4.2018 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/22/2018)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person