Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2549/V

Business name: 
HORUS, s. r. o. Michalovce v likvidácii
  (from: 02/07/2007)
HORUS, s. r. o. Michalovce
  (from: 01/21/1993 until: 02/06/2007)
Registered seat: 
Priemyselná 14
Michalovce
  (from: 01/21/1993)
Identification number (IČO): 
31 665 641
  (from: 01/21/1993)
Date of entry: 
01/21/1993
  (from: 01/21/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/21/1993)
Objects of the company: 
výroba mrazených smotanových krémov
  (from: 01/21/1993)
obchodná činnosť mimo riadnej predajne vo vzťahu k predmetu výroby
  (from: 01/21/1993)
Partners: 
Václav Mihályi
I. Krasku 59
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993)
Ing. Miroslav Blaško
prof. Hlaváča 18C/A
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993)
JUDr. Juraj Koči
Sibírska 1
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 01/21/1993)
Contribution of each member: 
Václav Mihályi
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 01/21/1993)
Ing. Miroslav Blaško
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 01/21/1993)
JUDr. Juraj Koči
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 01/21/1993)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/21/1993)
Václav Mihályi
I. Krasku 59
Michalovce
  (from: 06/30/2017)
Ing. Miroslav Blaško
prof. Hlaváča 18C/A
Michalovce
  (from: 03/23/2017)
JUDr. Juraj Koči
Sibírska 1
Michalovce
  (from: 03/23/2017)
Ing. Miroslav Blaško
prof. Hlaváča 18C/A
Michalovce
  (from: 01/21/1993 until: 03/22/2017)
JUDr. Juraj Koči
Sibírska 1
Michalovce
  (from: 01/21/1993 until: 03/22/2017)
Václav Mihalyi
I. Krasku 59
Michalovce
  (from: 01/21/1993 until: 03/22/2017)
Václav Mihalyi
I. Krasku 59
Michalovce
  (from: 03/23/2017 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne v celom rozsahu.
  (from: 01/21/1993)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 01/21/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/16/2006
  (from: 02/07/2007)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Koči
Sibírska 165/4
Michalovce 071 01
From: 05/16/2006
  (from: 02/07/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 02/07/2007)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti HORUS s.r.o. Michalovce spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. podpísaná 3.11.1992. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 3.11.1992.
  (from: 01/21/1993)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 32 Cbr 12/04-20 zo dňa 2.2.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2006 zrušil spoločnosť HORUS, s.r.o. Michalovce s likvidáciou a za likvidátora spoločnosti menoval JUDr. Juraja Kočiho, nar. 18.9.1956, , Sibírska 165/4, Michalovce.
  (from: 02/07/2007)
Date of updating data in databases:  08/04/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person