Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  32967/B

Obchodné meno: 
SK Union Stav s.r.o.
  (od: 23.06.2004)
SOLID VIDEO spol. s r.o.
  (od: 07.06.1994 do: 22.06.2004)
LONGJIAN - medzinárodná obchodná spoločnosť spol. s r.o.
  (od: 28.06.1993 do: 06.06.1994)
Sídlo: 
Miletičova 312/3A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (od: 24.02.2021)
Stachanovská 48
Bratislava 821 05
  (od: 23.06.2004 do: 23.02.2021)
Vámbéryho 53
Dunajská Streda 929 01
  (od: 28.06.1993 do: 22.06.2004)
IČO: 
31 438 547
  (od: 28.06.1993)
Deň zápisu: 
28.06.1993
  (od: 28.06.1993)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.06.1993)
Predmet podnikania (činnosti): 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 28.06.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 28.06.1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.06.2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 23.06.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 23.06.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (od: 23.06.2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 23.06.2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 23.06.2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 23.06.2004)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (od: 23.06.2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (od: 23.06.2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 23.06.2004)
komplexné zariaďovanie interiérov - aranžérske a návrhárske práce podľa existujúcich návrhov
  (od: 23.06.2004)
kalkulácie a rozpočty v stavebníctve
  (od: 23.06.2004)
poskytovanie služieb podľa § 4 z.č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovnaie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmň na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projetkov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátanie vypracovania špecifikácii a technickej dokumentácie f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave uskutčňovaní stavieb g) vyhotovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (od: 10.09.2014)
Spoločníci: 
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
  (od: 09.09.2021)
Mgr. Pavol Činčura
nám. Á. Vámbéryho 53
Dunajská Streda
  (od: 28.09.1993 do: 06.06.1994)
Huang Chan Jin
Smolenická 12
Bratislava
  (od: 14.07.1993 do: 27.09.1993)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava- mestská časť Nové Mesto 831 03
  (od: 24.02.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava 831 03
  (od: 23.06.2004 do: 23.02.2021)
Ing. Eduard Pohl
Stackanovská 48
Bratislava
  (od: 07.06.1994 do: 22.06.2004)
Ing. Lýdia Pohlová
Stackanovská 48
Bratislava
  (od: 07.06.1994 do: 22.06.2004)
JUDr. Milan Švec
Kolískova 12
Bratislava
  (od: 28.09.1993 do: 06.06.1994)
Huang Chang Jin
Beimen No. 28
Longjian Fujian
Čínska ľudová republika
  (od: 28.06.1993 do: 13.07.1993)
Zhou Meiru
Xisanhuan North Avenue 2
Peking
Čínska ľudová republika
  (od: 28.06.1993 do: 27.09.1993)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Eduard Pohl
  (od: 24.02.2021 do: 08.09.2021)
Ing. Eduard Pohl
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 09.09.2021)
Huang Chang Jin
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 28.06.1993 do: 13.07.1993)
Zhou Meiru
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 28.06.1993 do: 27.09.1993)
Huang Chan Jin
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 14.07.1993 do: 27.09.1993)
JUDr. Milan Švec
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 06.06.1994)
Mgr. Pavol Činčura
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 06.06.1994)
Ing. Lýdia Pohlová
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 07.06.1994 do: 22.06.2004)
Ing. Eduard Pohl
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 07.06.1994 do: 22.06.2004)
Ing. Eduard Pohl
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 23.06.2004 do: 05.05.2010)
Ing. Eduard Pohl
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 06.05.2010 do: 23.02.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 19.08.2023)
konateľ
  (od: 28.09.1993 do: 18.08.2023)
konateľ
  (od: 28.06.1993 do: 27.09.1993)
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 07.06.1994
  (od: 09.09.2021)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 3865/22G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 07.08.2023
  (od: 19.08.2023)
Mgr. Pavol Činčura
Á. Vámbéryho 53
Dunajská Streda
  (od: 28.06.1993 do: 13.07.1993)
Mgr. Pavol Činčura
nám. Á. Vámbéryho 53
Dunajská Streda
  (od: 28.09.1993 do: 06.06.1994)
Huang Chan Jin
Smolenická 12
Bratislava
  (od: 14.07.1993 do: 27.09.1993)
Ing. Eduard Pohl
Stackanovská 48
Bratislava
  (od: 07.06.1994 do: 09.09.2014)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava- mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 07.06.1994
  (od: 10.09.2014 do: 08.09.2021)
JUDr. Milan Švec
Kolískova 12
Bratislava
  (od: 28.09.1993 do: 06.06.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
samostatne a v celom rozsahu
  (od: 19.08.2023)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a v celom rozsahu.
  (od: 10.09.2014 do: 18.08.2023)
V mene spoločnosti konajú navonok konatelia, každý samostatne.
  (od: 28.09.1993 do: 09.09.2014)
Za spoločnosť koná vo všetkých veciach samostatne konateľ.
  (od: 28.06.1993 do: 27.09.1993)
Výška základného imania: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 24.02.2021)
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 06.05.2010 do: 23.02.2021)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 23.06.2004 do: 05.05.2010)
100 000 Sk
  (od: 28.06.1993 do: 22.06.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.6.1993 v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
  (od: 28.06.1993)
Dodatky k spoločenskej zmluve zo dňa 13.8.1993.
  (od: 28.09.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2024
Dátum výpisu:  17.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR