Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33066/B

Business name: 
FARDERO, s. r. o. v likvidácii
  (from: 05/24/2011 until: 02/27/2012)
FARDERO, s.r.o.
  (from: 09/08/2004 until: 05/23/2011)
Registered seat: 
Na Vŕšku 6
Bratislava 811 01
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
Identification number (IČO): 
35 899 557
  (from: 09/08/2004)
Date of entry: 
09/08/2004
  (from: 09/08/2004)
Date of deletion: 
02/28/2012
  (from: 02/28/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/28/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
administratívne práce
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
baliace činnosti
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
Partners: 
Marcela Buzgovičová
Dopravná 45
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
Gregor Gál
Rázusova 1480/60
Pezinok 902 01
  (from: 03/14/2006 until: 09/12/2011)
Patrícius Sako
Farská 459/13
Jacovce 956 21
Slovak Republic
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
Contribution of each member: 
Patrícius Sako
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 02/13/2006)
Marcela Buzgovičová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 02/13/2006)
Patrícius Sako
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 02/14/2006 until: 11/30/2006)
Marcela Buzgovičová
Amount of investment: 6 650 000 Sk Paid up: 6 650 000 Sk
  (from: 02/14/2006 until: 03/13/2006)
Marcela Buzgovičová
Amount of investment: 5 250 000 Sk Paid up: 5 250 000 Sk
  (from: 03/14/2006 until: 11/30/2006)
Gregor Gál
Amount of investment: 1 400 000 Sk Paid up: 1 400 000 Sk
  (from: 03/14/2006 until: 11/30/2006)
Patrícius Sako
Amount of investment: 770 000 Sk Paid up: 770 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 10/06/2009)
Marcela Buzgovičová
Amount of investment: 11 550 000 Sk Paid up: 11 550 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 10/06/2009)
Gregor Gál
Amount of investment: 3 080 000 Sk Paid up: 3 080 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 10/06/2009)
Patrícius Sako
Amount of investment: 25 560 EUR Paid up: 25 560 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 09/12/2011)
Marcela Buzgovičová
Amount of investment: 383 390 EUR Paid up: 383 390 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 02/27/2012)
Gregor Gál
Amount of investment: 102 238 EUR Paid up: 102 238 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 09/12/2011)
Patrícius Sako
Amount of investment: 127 798 EUR Paid up: 127 798 EUR
  (from: 09/13/2011 until: 02/27/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
Gregor Gál
Rázusova 1480/60
Pezinok 902 01
From: 03/06/2006
  (from: 03/14/2006 until: 08/05/2008)
Gregor Gál
Rázusova 1480/60
Pezinok 902 01
From: 03/06/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Patrícius Sako
Farská 459/13
Jacovce 956 21
From: 09/08/2004
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 08/06/2008 until: 02/27/2012)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne, s výnimkou zmlúv o prevodoch majetku spoločnosti, úverových zmlúv, zmlúv o pôžičke peňazí, zmlúv obsahujúcich obmedzenia nakladania s majetkom spoločnosti (vecné bremená, záložné práva), listín o uznaní záväzkov spoločnosti, ktoré podpisujú vždy spoločne dvaja konatelia.
  (from: 03/14/2006 until: 08/05/2008)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/08/2004 until: 03/13/2006)
Capital: 
511 188 EUR Paid up: 511 188 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 02/27/2012)
15 400 000 *
  (from: 12/01/2006 until: 10/06/2009)
7 000 000 *
  (from: 02/14/2006 until: 11/30/2006)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 02/13/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/16/2011
  (from: 02/28/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/16/2011
  (from: 05/24/2011 until: 02/27/2012)
 Liquidators:
Patricius Sako
Farská 459/13
Jacovce 956 21
From: 05/16/2011 Until: 02/28/2012
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Patrícius Sako
Farská 459/13
Jacovce 956 21
From: 05/16/2011
  (from: 05/24/2011 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Počas likvidácie vykonáva likvidátor iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor má právo konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/24/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/13/2011
  (from: 02/28/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť FARDERO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Na Vŕšku 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 899 557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vložke č. 33066/B bola rozhodnutím valného zhromaždenia s účinnosťou ku dňu 16.05.2011 zrušená a vstúpila do likvidácie. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.2011 a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 13.10.2011. RENOVIN, spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom Na Vŕšku 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 899 557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vložke č. 33066/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 28.02.2012.
  (from: 02/28/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.8.2004 v zmysle §§ 56-7-5 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/08/2004 until: 02/27/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2006 - schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti.
  (from: 02/14/2006 until: 02/27/2012)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 07.11.2006 o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (from: 12/01/2006 until: 02/27/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.6.2008.
  (from: 08/06/2008 until: 02/27/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2011.
  (from: 05/24/2011 until: 02/27/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2011.
  (from: 09/13/2011 until: 02/27/2012)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person