Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4124/S

Business name: 
Cb-mont s.r.o.
  (from: 01/31/1997)
Registered seat: 
Poľovnícka 41
Banská Bystrica 974 06
  (from: 01/31/1997)
Identification number (IČO): 
36 017 469
  (from: 01/31/1997)
Date of entry: 
01/31/1997
  (from: 01/31/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/31/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
  (from: 01/31/1997)
činnosť stavbyvedúceho: pozemné stavby
  (from: 01/31/1997)
činnosť stavebného dozoru: pozemné stavby
  (from: 01/31/1997)
Inžinierska činnosť v stavebníctve: - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve - vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií - rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 01/31/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/31/1997)
zámočníctvo
  (from: 08/05/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/16/2017)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/09/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/09/2020)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/31/2024)
Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
  (from: 01/31/2024)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/31/2024)
projektovanie stavieb: pozemné stavby
  (from: 01/31/1997 until: 11/22/2000)
Partners: 
Bc. Ján Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Ing. Ľubomír Filip
Terézie Vansovej 1
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 08/05/2004 until: 03/04/2016)
Ing. Ľubomír Filip
Chabenecká 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/10/1998 until: 08/04/2004)
Ing. Ľubomír Filip
Chabenecká 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Ing. Igor Hukel
Radvanská 25
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 08/05/2004 until: 02/17/2015)
Ing. Igor Hukel
Radvanská 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/10/1998 until: 08/04/2004)
Ing. Igor Hukel
Radvanská 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Bc. Ján Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 03/05/2016 until: 05/18/2022)
Ján Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 08/05/2004 until: 03/04/2016)
Ján Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/10/1998 until: 08/04/2004)
Ján Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Contribution of each member: 
Bc. Ján Rapčan
( peňažný vklad )
  (from: 03/05/2016 until: 05/18/2022)
Bc. Ján Rapčan
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/19/2022)
Ing. Ľubomír Filip
Amount of investment: 69 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Ján Rapčan
Amount of investment: 26 000 Sk Paid up: 13 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Ing. Igor Hukel
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Ing. Ľubomír Filip
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 69 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 08/04/2004)
Ján Rapčan
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 26 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 08/04/2004)
Ing. Igor Hukel
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 08/04/2004)
Ing. Ľubomír Filip
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 08/05/2004 until: 12/01/2009)
Ján Rapčan
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 08/05/2004 until: 12/01/2009)
Ing. Igor Hukel
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/05/2004 until: 12/01/2009)
Ing. Ľubomír Filip
Amount of investment: 3 983,270265 EUR Paid up: 3 983,270265 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 02/17/2015)
Ján Rapčan
Amount of investment: 1 493,72635 EUR Paid up: 1 493,72635 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 02/17/2015)
Ing. Igor Hukel
Amount of investment: 1 161,787161 EUR Paid up: 1 161,787161 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 02/17/2015)
Ing. Ľubomír Filip
Amount of investment: 3 400 EUR Paid up: 3 400 EUR
  (from: 02/18/2015 until: 03/04/2016)
Ján Rapčan
Amount of investment: 3 240 EUR Paid up: 3 240 EUR
  (from: 02/18/2015 until: 03/04/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/18/2015)
konatelia
  (from: 09/10/1998 until: 02/17/2015)
konatelia
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Ján Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica
  (from: 05/19/2022)
Ing. Ľubomír Filip
Chabenecká 1
Banská Bystrica
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Ján Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica
  (from: 01/31/1997 until: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/10/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Procuration: 
Ing. Lukáš Rapčan
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
From: 06/07/2023
  (from: 06/07/2023)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne, pričom podpisovanie sa vykonáva takým spôsobom, že Prokurista k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a súčasne aj dodatok označujúci prokúru.
  (from: 06/07/2023)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/18/2015)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 02/17/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/05/2004 until: 12/01/2009)
200 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 08/04/2004)
115 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 09/09/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.12.1996, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 10578/S
  (from: 01/31/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 15.7.1998 a Dodatoku č 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/10/1998)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.3
  (from: 11/23/2000)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person