Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4126/S

Business name: 
MEDEA, s.r.o.
  (from: 01/31/1997 until: 02/24/2014)
Registered seat: 
Muľa 1
Muľa 991 22
  (from: 04/28/2010 until: 02/24/2014)
Králiky 113
Králiky 976 34
  (from: 06/14/2007 until: 04/27/2010)
Vlkanovská 4
Vlkanová 976 31
  (from: 01/31/1997 until: 06/13/2007)
Identification number (IČO): 
36 017 485
  (from: 01/31/1997)
Date of entry: 
01/31/1997
  (from: 01/31/1997)
Person dissolved from: 
15.1.2014
  (from: 02/25/2014)
Date of deletion: 
02/25/2014
  (from: 02/25/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/25/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/31/1997)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
prenájom výpočtovej techniky a motorových vozidiel
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
šírenie reklamy
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
propagačná činnosť
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/31/1997 until: 08/21/2013)
Partners: 
Ľuboš Cimerman
Králiky 113
Králiky 976 34
Slovak Republic
  (from: 04/21/2006 until: 04/27/2010)
Ing. Igor Janok
Vlkanovská 4
Vlkanová
Slovak Republic
  (from: 04/12/1999 until: 02/24/2005)
Ing. Igor Janok
Vlkanovská 4
Vlkanová
Slovak Republic
  (from: 01/31/1997 until: 04/11/1999)
Ing. Katarína Janoková
Vlkanovská 30/4
Vlkanová 976 31
Slovak Republic
  (from: 01/31/1997 until: 06/13/2007)
Ján Gergeľ
Muľa 1
Muľa 991 22
Slovak Republic
  (from: 04/28/2010 until: 02/24/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Katarína Janoková
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 02/24/2005)
Ing. Igor Janok
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 04/11/1999)
Ing. Igor Janok
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 04/12/1999 until: 02/24/2005)
Ing. Katarína Janoková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/25/2005 until: 04/20/2006)
Ing. Katarína Janoková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/21/2006 until: 06/13/2007)
Ľuboš Cimerman
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/21/2006 until: 06/13/2007)
Ľuboš Cimerman
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/14/2007 until: 06/05/2009)
Ľuboš Cimerman
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 04/27/2010)
Ján Gergeľ
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 04/28/2010 until: 02/24/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/15/2002 until: 02/24/2014)
konatelia
  (from: 01/31/1997 until: 04/14/2002)
Ľuboš Cimerman
Králiky 113
Králiky 976 34
From: 04/10/2006
  (from: 04/21/2006 until: 04/27/2010)
Ľuboš Cimerman
Králiky 113
Králiky 976 34
From: 04/10/2006 Until: 04/14/2010
  (from: 04/28/2010 until: 04/27/2010)
Ing. Igor Janok
Vlkanovská 4
Vlkanová
Until: 04/15/2002
  (from: 01/31/1997 until: 04/14/2002)
Ing. Katarína Janoková
Vlkanovská 4
Vlkanová
  (from: 01/31/1997 until: 06/13/2007)
Ing. Katarína Janoková
Vlkanovská 4
Vlkanová
Until: 06/04/2007
  (from: 06/14/2007 until: 06/13/2007)
Ján Gergeľ
Muľa 1
Muľa 991 22
From: 04/14/2010
  (from: 04/28/2010 until: 02/24/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 04/15/2002 until: 02/24/2014)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/31/1997 until: 04/14/2002)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 04/28/2010 until: 02/24/2014)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 04/27/2010)
200 000 Sk
  (from: 04/12/1999 until: 06/05/2009)
100 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 04/11/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr/36/2012-49 zo dňa 28. 11. 2013, ktoré sa stalo právoplatným dňa 15. 01. 2014 bola obchodná spoločnosť MEDEA, s. r.o. so sídlom Muľa 1, 991 22 Muľa, IČO: 36 017 485 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 4126/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/25/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.1.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10580
  (from: 01/31/1997 until: 02/24/2014)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmuve v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 04/12/1999 until: 02/24/2014)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 29.01.2002.
  (from: 04/15/2002 until: 02/24/2014)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person