Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3421/B

Obchodné meno: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
  (od: 19.08.2004)
Sídlo: 
Račianska 162
Bratislava 831 54
  (od: 07.03.2013)
Račianska 162
Bratislava 831 04
  (od: 19.08.2004 do: 06.03.2013)
IČO: 
31 322 999
  (od: 19.08.2004)
Deň zápisu: 
04.05.1992
  (od: 19.08.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 19.08.2004)
Predmet činnosti: 
elektroinštalatérstvo
  (od: 30.11.2004)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 30.11.2004)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (od: 30.11.2004)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 30.11.2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 30.11.2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 30.11.2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 30.11.2004)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 30.11.2004)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 30.11.2004)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti Ev.č. oprávnenia 455-1259-2014/E
  (od: 08.10.2014)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 16.01.2018)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 27.08.2019)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 27.08.2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 27.05.2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 27.05.2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 27.05.2020)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 27.05.2020)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (od: 27.05.2020)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (od: 27.05.2020)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 27.05.2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 27.05.2020)
oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení elektrických, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 20.04.2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 20.04.2021)
zváranie koľajníc
  (od: 20.04.2021)
vykonávanie určených činností : montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických
  (od: 20.04.2021)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických ( OU, R, M ), objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov na zariadeniach, pracoviskách a objektoch MO SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky
  (od: 20.04.2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov na zariadeniach, pracoviskách a objektoch MO SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky
  (od: 20.04.2021)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 30.11.2004 do: 19.04.2021)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 30.11.2004 do: 19.04.2021)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV, v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 30.11.2004 do: 19.04.2021)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A
  (od: 30.11.2004 do: 19.04.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.08.2004)
Ing. Marián Borodáč - predseda predstavenstva
Granátova 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018)
Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Kadnárova 105
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018)
Ing. Martin Madura - člen predstavenstva
375
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018)
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 17.10.2012
  (od: 25.10.2012 do: 14.11.2012)
Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva
Granátová 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 19.01.2007)
Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva
Granátová 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 20.01.2007 do: 19.01.2007)
Ing. Marián Borodáč - predseda predstavenstva
Granátova 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 17.10.2012
  (od: 15.11.2012 do: 02.05.2018)
Ing. Marián Borodáč - predseda predstavenstva
Granátova 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 17.10.2012 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva
Čiližská 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 19.01.2007)
Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva
Čiližská 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 20.01.2007 do: 19.01.2007)
Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 21.08.2009)
Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 21.08.2009)
Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 20.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 04.04.2012)
Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 20.08.2009 Skončenie funkcie: 29.03.2012
  (od: 05.04.2012 do: 04.04.2012)
Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva
Račianska 162
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 29.03.2012
  (od: 05.04.2012 do: 02.05.2018)
Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva
Račianska 162
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 29.03.2012 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
Ing. Martin Madura - člen predstavenstva
Budimír 375
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 25.09.2014
  (od: 08.10.2014 do: 02.05.2018)
Ing. Martin Madura - člen predstavenstva
Budimír 375
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 25.09.2014 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline
Černovská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 20.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 04.04.2012)
Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline
Černovská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 20.08.2009 Skončenie funkcie: 29.03.2012
  (od: 05.04.2012 do: 04.04.2012)
Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline
Černovská 4/53
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 21.08.2009)
Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline
Černovská 4/53
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 21.08.2009)
Ing. Dušan Paluga - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Černovská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 29.03.2012
  (od: 05.04.2012 do: 24.10.2012)
Ing. Dušan Paluga - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Černovská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 29.03.2012 Skončenie funkcie: 02.10.2012
  (od: 25.10.2012 do: 24.10.2012)
Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach
Rosná 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 21.08.2009)
Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach
Rosná 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 21.08.2009)
Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach
Rosná 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 07.10.2014)
Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach
Rosná 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.08.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2014
  (od: 08.10.2014 do: 07.10.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne.
  (od: 22.10.2021)
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne. Predstavenstvo však nesmie scudzovať nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia udeleného vo forme uznesenia valného zhromaždenia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva.
  (od: 20.01.2007 do: 21.10.2021)
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne a bez obmedzenia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva.
  (od: 19.08.2004 do: 19.01.2007)
Prokúra: 
Ing. Vladimír Kováč
Magurská 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 17.10.2012
  (od: 25.10.2012)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 25.10.2012)
Odštepný závod: 
Názov: 
odštepný závod ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
  (od: 25.09.2020)
Sídlo: 
Martinovská 48
Ostrava, Martinov 723 00
Česká republika
  (od: 25.09.2020)
Vedúci: 
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 27.2.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2020)
Predmet činnosti: 
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  (od: 25.09.2020)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, elektronických a telekomunikačných zariadení
  (od: 25.09.2020)
montáž, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení
  (od: 25.09.2020)
revízie, prehliadky a skúšky určených technických zariadení v prevádzke
  (od: 25.09.2020)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Žilina
  (od: 13.10.2021)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (od: 13.10.2021)
Vedúci: 
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 17.10.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2021)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Košice
  (od: 03.11.2021)
Sídlo: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (od: 03.11.2021)
Vedúci: 
Ing. Martin Madura
Budimír 375
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 25.9.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.2021)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Košice
  (od: 08.10.2014 do: 02.11.2021)
Sídlo: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (od: 08.10.2014 do: 02.11.2021)
Vedúci: 
Ing. Martin Madura
Budimír 375
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 25.9.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2014 do: 02.11.2021)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Žilina
  (od: 25.10.2012 do: 12.10.2021)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (od: 25.10.2012 do: 12.10.2021)
Vedúci: 
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 17.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2012 do: 12.10.2021)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Košice
  (od: 19.08.2004 do: 07.10.2014)
Sídlo: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (od: 19.08.2004 do: 07.10.2014)
Vedúci: 
Imrich Toth
Rosná 1
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004 do: 07.10.2014)
Imrich Toth
Rosná 1
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 25.9.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2014 do: 07.10.2014)
 
 
Názov: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Žilina
  (od: 19.08.2004 do: 24.10.2012)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (od: 19.08.2004 do: 24.10.2012)
Vedúci: 
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4/53
Žilina 010 08
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2004 do: 24.10.2012)
Ing. Dušan Paluga
Černovská 4/53
Žilina 010 08
Skončenie funkcie: 2.10.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2012 do: 24.10.2012)
 
 
Základné imanie: 
660 000 EUR Rozsah splatenia: 660 000 EUR
  (od: 05.04.2012)
438 240 EUR
  (od: 25.06.2009 do: 04.04.2012)
13 200 000 Sk
  (od: 30.11.2004 do: 24.06.2009)
Akcie: 
Počet: 132
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 05.04.2012)
Počet: 132
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 25.06.2009 do: 04.04.2012)
Počet: 132
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 19.08.2004 do: 24.06.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Pavel Kicko
Čiližská 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018)
Jozef Repáň
Pásová 5
Trnava - Modranka 917 05
Vznik funkcie: 11.09.2018
  (od: 18.09.2018)
Ing. Pavol Sekáč
Na Výhone 677/17
Borský Mikuláš 908 77
Vznik funkcie: 07.10.2021
  (od: 22.10.2021)
Ing. Ondrej Boržík , PhD.
Pod záhradami 64/A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 30.04.2010 do: 02.05.2018)
Ing. Ondrej Boržík , PhD.
Pod záhradami 64/A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
Ing. Ján Cichra - predseda dozornej rady
Šípkova 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 19.01.2007)
Ing. Ján Cichra - predseda dozornej rady
Šípkova 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 20.01.2007 do: 19.01.2007)
Ing. Peter Haršány
Majerská 19
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.12.2011
  (od: 13.01.2012 do: 02.05.2018)
Ing. Peter Haršány
Majerská 19
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.12.2011 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
Ing. Peter Haršány
Majerská 19
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 17.09.2018)
Ing. Peter Haršány
Majerská 19
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 03.05.2018 Skončenie funkcie: 09.08.2018
  (od: 18.09.2018 do: 17.09.2018)
Ing. Maroš Hrádela
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 20.01.2007 do: 29.04.2010)
Ing. Maroš Hrádela
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.01.2007 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 30.04.2010 do: 29.04.2010)
Viera Jurdáková - člen dozornej rady
Račianska 79
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 21.08.2009)
Viera Jurdáková - člen dozornej rady
Račianska 79
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 21.08.2009)
Ing. Pavel Kicko
Čiližská 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.08.2009
  (od: 22.08.2009 do: 07.10.2014)
Ing. Pavel Kicko
Čiližská 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.08.2009 Skončenie funkcie: 25.09.2014
  (od: 08.10.2014 do: 07.10.2014)
Ing. Pavel Kicko
Čiližská 2
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.09.2014
  (od: 08.10.2014 do: 02.05.2018)
Ing. Pavel Kicko
Čiližská 2
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.09.2014 Skončenie funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
Ing. Michal Kudzia - člen dozornej rady
Račianska 162
Bratislava 831 54
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 19.08.2004 do: 11.12.2006)
Ing. Michal Kudzia - člen dozornej rady
Račianska 162
Bratislava 831 54
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 03.10.2006
  (od: 12.12.2006 do: 11.12.2006)
Anna Palugová
sv. Bystríka 1669/1
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 03.10.2006
  (od: 12.12.2006 do: 12.01.2012)
Anna Palugová
sv. Bystríka 1669/1
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 03.10.2006 Skončenie funkcie: 16.12.2011
  (od: 13.01.2012 do: 12.01.2012)
Ing. Ondrej Boržík , PhD.
Pod záhradami 64/A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 03.05.2018 Skončenie funkcie: 07.10.2021
  (od: 22.10.2021 do: 21.10.2021)
Ing. Ondrej Boržík , PhD.
Pod záhradami 64/A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 03.05.2018
  (od: 03.05.2018 do: 21.10.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2006.
  (od: 12.12.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.01.2007 - odvolanie členov predstavenstva, odvolanie člena dozornej rady, menovanie člena dozornej rady, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti.
  (od: 20.01.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08.2009.
  (od: 22.08.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.03.2010.
  (od: 30.04.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2011.
  (od: 13.01.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 114/2012, Nz 11232/2012 dňa 29.03.2012. Zmena stanov spoločnosti.
  (od: 05.04.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10. 2012.
  (od: 25.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2014.
  (od: 08.10.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.09.2018.
  (od: 18.09.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  02.06.2023
Dátum výpisu:  06.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)