Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  50/N

Business name: 
Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo
  (from: 04/27/1993)
Registered seat: 
943 52
Mužla 943 52
  (from: 04/27/1993)
Identification number (IČO): 
31 435 629
  (from: 04/27/1993)
Date of entry: 
04/01/1993
  (from: 04/27/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/27/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania, alebo ďalšieho rozvoja
  (from: 04/27/1993)
nákup a predaj jedov a žieravín, okrem zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 04/27/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/27/1993)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/27/1993)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami
  (from: 04/27/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/27/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/27/1993)
nákup a predaj všetkého durhu tovarov v rozsahu voľných živností, najmä uhľovodíkových palív a mazadiel
  (from: 09/13/1994)
poskytovanie poľnohospodárskych služieb
  (from: 09/21/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1993)
Imrich Borvák - predseda družstva
239
Mužla 943 52
From: 06/21/2019
  (from: 08/08/2019)
Acting: 
Za družstvo koná predseda družstva samostatne.
  (from: 08/08/2019)
Procuration: 
Ing. Jozef Őszi
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 08/08/2019
  (from: 08/08/2019)
Prokurista je oprávnený konať v mene družstva samostatne a je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, žek obchodnému menu družstva pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/08/2019)
Registered capital: 
1 557 625 EUR
  (from: 08/24/2017)
Basic member contribution: 
9 000 EUR
  (from: 11/15/2018)
Other legal facts: 
Družstvo založené na ustanovujúcej schôdzi družstva dňa 22.12.1992 v súlade s ustanoveniami § 765, § 69, § 221 a násl. Zák.č. 513/1991 Zb. a prísluš.ustanoveniami Zák.č. 42/1991 Zb. Stary spis: Dr 111
  (from: 04/27/1993)
Dodatok č. 1 k stanovám družstva, schválený na členskej schôdzi družstva konaný dňa 15.4.1994. Stary spis: Dr 111
  (from: 09/13/1994)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 23.02.1996. Stary spis: Dr 111
  (from: 05/31/1996)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 24.05.1996. Stary spis: Dr 111
  (from: 08/30/1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.03.2001.
  (from: 07/31/2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 14.02.2003. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 24.03.2003.
  (from: 10/08/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person