Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6836/B

Business name: 
NetPoint, a. s.
  (from: 09/29/2018)
NetPoint, a.s.,
  (from: 09/04/2018 until: 09/28/2018)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 48
Bratislava 821 09
  (from: 09/04/2018)
Identification number (IČO): 
35 819 065
  (from: 09/04/2018)
Date of entry: 
08/30/2001
  (from: 09/04/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/04/2018)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/04/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/04/2018)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/04/2018)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 09/04/2018)
zriaďovanie a prevádzanie vysielacieho rádiového zariadenia pre širokopásmový prenos dát
  (from: 09/04/2018)
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby: a/ sprostedkovanie prístupu do siete Internet a služby, ktoré je možné prostredníctvom siete Internet poskytovať/DNS, e-mail, proxing, hosting, messaging, housing, e-commerce, multimedia, streeming, virtuálne privátne siete a iné, b/ poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby - hlas prostredníctvom siete Internet, c/ prenos dát, d/ prenájom telekomunikačných okruhov
  (from: 09/04/2018)
montáž, servis a konfigurácia výpočtovej, informačnej, meracej a kancelárskej techniky a automatizácie technických systémov
  (from: 09/04/2018)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/04/2018)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
  (from: 09/04/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/04/2018)
výroba počítačových, elekronických a optických výrobkov.
  (from: 09/04/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/04/2018)
administratívne služby
  (from: 09/04/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/04/2018)
finančný lízing
  (from: 09/04/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/04/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/04/2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/04/2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/04/2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/04/2018)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 09/04/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,služieb a výroby.
  (from: 09/04/2018)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  (from: 09/04/2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/27/2019)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/27/2019)
výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 11/27/2019)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/04/2018 until: 11/26/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/04/2018)
Ing. Ján Vigaš - predseda predstavenstva
Lachova 8
Bratislava 851 03
From: 09/04/2018
  (from: 09/04/2018)
Acting in the name of the company: 
Ak má predstavenstvo jedného člena, spoločnosť zaväzuje prejavom vôle tento člen predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k menu a funkcií pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/04/2018)
Capital: 
170 000 EUR Paid up: 170 000 EUR
  (from: 09/04/2018)
Shares: 
Number of shares: 17
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 09/04/2018)
Stockholder: 
Ing. Ján Vigaš
Lachova 8
Bratislava 851 03
  (from: 09/04/2018 until: 11/02/2018)
Supervisory board: 
Ivana Vigašová - predseda DR
Lachova 8
Bratislava 851 03
From: 09/04/2018
  (from: 09/04/2018)
Diana Vigašová
Lachova 8
Bratislava 851 03
From: 09/04/2018
  (from: 09/04/2018)
Simona Vigašová
Lachova 8
Bratislava 851 03
From: 09/04/2018
  (from: 09/04/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 189/01 zo dňa 13.6.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom Miloslavom Kováčom.
  (from: 09/04/2018)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 17.12.2003 spísané do notárskych zápisníc č. N 753/03, Nz 122863/03, N 754/03, Nz 122870/03. Zmluva o prevode obchodného podielu zo 17.12.2003. Zmena predchádzajúceho obchodného mena Royal business, spol. s r.o.
  (from: 09/04/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 504/2004, Nz 63287/204 zo dňa 9.8.2004.
  (from: 09/04/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaženia zo dňa 30.05.2008.
  (from: 09/04/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2012
  (from: 09/04/2018)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2012.
  (from: 09/04/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2016.
  (from: 09/04/2018)
Zápisnica z rokovania 23. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.08.2017.
  (from: 09/04/2018)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person