Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3434/B

Obchodné meno: 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  (od: 23.03.2015)
Sídlo: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2016)
IČO: 
35 902 981
  (od: 08.10.2004)
Deň zápisu: 
08.10.2004
  (od: 08.10.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.10.2004)
Predmet podnikania (činnosti): 
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
  (od: 15.12.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.10.2004)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 06.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2019)
Ing. Branislav Buštík
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 26.10.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2019)
Ing. Jozef Dúcky - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 06.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.09.2019)
Ing. Peter Šterbák - Člen predstavenstva
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2021)
Ing. Peter Brudňák - Predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2021)
Ing. Boris Fošnár - Člen predstavenstva
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 07.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2022)
Ing. Peter Jung - Člen predstavenstva
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 15.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 22.07.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2021)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.09.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasidzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2022)
Výška základného imania: 
10 023 200 EUR Rozsah splatenia: 10 023 200 EUR
  (od: 09.10.2012)
Akcie: 
Počet: 11792
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 850 EUR
  (od: 09.10.2012)
Akcionár: 
NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 180/04, Nz 51064/04 spísanej dňa 17.9.2004 notárom JUDr. Folbovou v znení Dodatku č. 1,2,3 v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
  (od: 08.10.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 54/2005, Nz 8858/2005, NCRls 8753/2005 spísanej JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou.
  (od: 15.03.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2005
  (od: 27.08.2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 2084/ 2005, Nz 62076/ 2005, NCRIs 61289/ 2005 o zlúčení so spoločnosťou Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2085/2005, Nz 62115/2005 JUDr. Tomášom Leškovským dňa 09. 12. 2005. Spoločnosť ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 31.12.2005.
  (od: 31.12.2005)
Zvýšenie základného imnia rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 13. 04. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 26/2006, NZ 14373/2006, NCRIs 14310/2006 zo 654.500.000,- Sk na 854.500.000,- Sk.
  (od: 06.06.2006)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2006
  (od: 18.10.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 827/2007, Nz 6335/2007, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 01.03.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 3382/2007, Nz 22850/2007, NCRls 22732/2007 spísanej dňa 11.06.2007.
  (od: 01.07.2007)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 25.07.2007 o zmene adresy trvalého pobytu člena predstavenstva.
  (od: 31.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
  (od: 01.02.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2008.
  (od: 08.03.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2008. Notárska zápisnica N 107/2008, Nz 25771/2008, NCRls 25490/2008 napísaná dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (od: 01.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
  (od: 21.08.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (od: 18.12.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2010.
  (od: 07.05.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010.
  (od: 07.05.2010)
Notárska zápisnica N 390/2010, Nz 23530/2010 zo dňa 30.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 08.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2010
  (od: 12.11.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.2011
  (od: 11.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.1.2012
  (od: 03.02.2012)
Zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (t.j. zmena povolenia pôvodne udeleného rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 002/2004/PDSS zo dňa 22. septembra 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. septembra 2004), ktorá bola udelená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT - 418/2012-1 zo dňa 12. marca 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. marca 2012.
  (od: 22.03.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 662/2012, Nz 34650/2012, NCRls 35362/2012 dňa 27.09.2012.
  (od: 09.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 469/2013, Nz 19678/2013, NCRls 20069/2013 dňa 12.06.2013.
  (od: 20.06.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.06.2013.
  (od: 20.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05. 2014.
  (od: 07.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 685/2014, Nz 40172/2014, NCRls 40953/2014 zo dňa 24.10.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.10.2014.
  (od: 11.11.2014)
Notárska zápisnica - N 69/2015, Nz 3597/2015, NCRls 3702/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (od: 23.03.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 603/2015, Nz 41865/2015, NCRls 42741/2015 zo dňa 10.11.2015.
  (od: 01.01.2016)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AEGON, d.s.s., a.s. IČO: 35 902 612
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 01.11.2019)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s. IČO: 35 904 437
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (od: 31.12.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2024
Dátum výpisu:  27.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR