Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3434/B

Obchodné meno: 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  (od: 23.03.2015)
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  (od: 08.10.2004 do: 22.03.2015)
Sídlo: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2016)
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (od: 01.03.2007 do: 31.12.2015)
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 16.11.2004 do: 28.02.2007)
Jesenkého 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 08.10.2004 do: 15.11.2004)
IČO: 
35 902 981
  (od: 08.10.2004)
Deň zápisu: 
08.10.2004
  (od: 08.10.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.10.2004)
Predmet podnikania (činnosti): 
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
  (od: 15.12.2012)
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia čím sa rozumie:
  (od: 08.10.2004 do: 14.12.2012)
a) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
  (od: 08.10.2004 do: 14.12.2012)
b) administrácia, ktorou sa rozumie:
  (od: 08.10.2004 do: 14.12.2012)
1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľom, 3. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom stanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 4. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 5. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 6. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 11. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 14. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a vnútorných aktov riadenia
  (od: 08.10.2004 do: 14.12.2012)
c) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (od: 08.10.2004 do: 14.12.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.10.2004)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 15.06.2019)
Ing. Branislav Buštík
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 15.06.2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 26.10.2019
  (od: 15.06.2019)
Ing. Jozef Dúcky - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 06.09.2019
  (od: 18.09.2019)
Ing. Peter Šterbák - Člen predstavenstva
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2021
  (od: 24.07.2021)
Ing. Peter Brudňák - Predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2021
  (od: 24.07.2021)
Ing. Boris Fošnár - Člen predstavenstva
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 07.03.2022
  (od: 26.03.2022)
Ing. Peter Jung - Člen predstavenstva
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 15.06.2022
  (od: 22.07.2022)
Zuzana Adamová - člen predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2007)
Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 01.03.2007 do: 30.06.2008)
Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 30.06.2008)
Rastislav Antala - člen predstavenstva
Kysucká 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 06.05.2010)
Rastislav Antala - člen predstavenstva
Kysucká 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 07.05.2010 do: 06.05.2010)
Róbert Bohyník - člen predstavenstva
Čakajova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.08.2009
  (od: 21.08.2009 do: 17.12.2009)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.08.2009
  (od: 18.12.2009 do: 08.10.2012)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.08.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2012
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 21.07.2016 do: 23.07.2021)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 23.06.2021
  (od: 24.07.2021 do: 23.07.2021)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 20.07.2016)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 27.05.2016
  (od: 21.07.2016 do: 20.07.2016)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 20.01.2012
  (od: 03.02.2012 do: 10.11.2014)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 20.01.2012 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.10.2004 do: 30.06.2008)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 01.07.2008 do: 19.10.2009)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 08.10.2009
  (od: 20.10.2009 do: 19.10.2009)
JUDr. Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 23.01.2013)
JUDr. Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 19.11.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 24.01.2013 do: 23.01.2013)
Anna Huščavová - člen predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
Vznik funkcie: 16.02.2007
  (od: 31.07.2007 do: 30.06.2008)
Anna Huščavová - člen predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
Vznik funkcie: 16.02.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2008
  (od: 01.07.2008 do: 30.06.2008)
Anna Huščavová - člen predstavenstva
Jána Smreka 12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 16.02.2007
  (od: 01.03.2007 do: 30.07.2007)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2017
  (od: 29.06.2017 do: 07.12.2017)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2017
  (od: 08.12.2017 do: 21.07.2022)
Ing. Peter Jung - Člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2017 Skončenie funkcie: 14.06.2022
  (od: 22.07.2022 do: 21.07.2022)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 10.01.2012)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 09.12.2011
  (od: 11.01.2012 do: 10.01.2012)
Jaroslav Krabec - člen
Dlouhá 1926
Kladno 272 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 27.08.2005 do: 31.01.2008)
Jaroslav Krabec - člen
Dlouhá 1926
Kladno 272 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 31.01.2008
  (od: 01.02.2008 do: 31.01.2008)
Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad záhradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 16.02.2007
  (od: 01.07.2008 do: 17.12.2009)
Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad záhradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 16.02.2007 Skončenie funkcie: 19.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 17.12.2009)
Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad záhradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 16.02.2007
  (od: 01.03.2007 do: 30.06.2008)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 02.02.2012)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 11.11.2014 do: 18.08.2015)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009 Skončenie funkcie: 25.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 03.02.2012 do: 10.11.2014)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 12.04.2019)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 10.04.2019
  (od: 13.04.2019 do: 12.04.2019)
Dana Poliačková - člen predstavenstva
Cabanova 13/A
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2007)
Dana Poliačková - člen predstavenstva
Cabanova 13/A
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 16.02.2007
  (od: 01.03.2007 do: 28.02.2007)
Ing. Dušan Quis
Viklefova 1721/7
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2010
  (od: 07.05.2010 do: 02.02.2012)
Ing. Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2010
  (od: 03.02.2012 do: 18.08.2014)
Ing. Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2010 Skončenie funkcie: 25.07.2014
  (od: 19.08.2014 do: 18.08.2014)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 13.04.2017)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2017
  (od: 14.04.2017 do: 13.04.2017)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 20.08.2009)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 05.08.2009
  (od: 21.08.2009 do: 20.08.2009)
Frans Jan van der Ent
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.02.2005
  (od: 15.03.2005 do: 22.11.2005)
Frans Jan van der Ent
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.02.2005 Skončenie funkcie: 15.11.2005
  (od: 23.11.2005 do: 22.11.2005)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.11.2005
  (od: 23.11.2005 do: 28.02.2007)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.11.2005 Skončenie funkcie: 16.02.2007
  (od: 01.03.2007 do: 28.02.2007)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 14.06.2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 25.10.2019
  (od: 15.06.2019 do: 14.06.2019)
Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.10.2004 do: 22.11.2005)
Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 15.11.2005
  (od: 23.11.2005 do: 22.11.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 22.07.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 16.10.2013 do: 21.07.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej svoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 20.06.2013 do: 15.10.2013)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť (platnosť písomných právnych úkonov) sa vykoná takým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu, priezvisku, funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.07.2008 do: 19.06.2013)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (od: 08.10.2004 do: 30.06.2008)
Dozorná rada: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.05.2021
  (od: 07.07.2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 21.07.2016 do: 06.07.2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 07.07.2021 do: 06.07.2021)
Mária Kamenárová - člen
Hornádska 10
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 15.03.2005 do: 07.03.2008)
Mária Kamenárová - člen
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.03.2008 do: 19.10.2009)
Mária Kamenárová - člen
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 08.10.2009
  (od: 20.10.2009 do: 19.10.2009)
Mária Kamenárová - predseda dozornej rady
Hornádska 10
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.10.2004 do: 14.03.2005)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.05.2014
  (od: 07.06.2014 do: 18.08.2015)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.05.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 07.07.2010)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 07.07.2010)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 30.06.2010
  (od: 08.07.2010 do: 18.08.2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 30.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 10.05.2016)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 25.03.2016
  (od: 11.05.2016 do: 10.05.2016)
Ing. Renata Mrázová
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 22.08.2015 do: 07.01.2019)
Ing. Renata Mrázová
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 30.11.2018
  (od: 08.01.2019 do: 07.01.2019)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 21.08.2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 12.11.2010 do: 18.08.2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 18.08.2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 13.06.2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 30.03.2018
  (od: 14.06.2018 do: 13.06.2018)
Ing. Vladimír Rajčák - člen
Strečnianska 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2006
  (od: 11.04.2006 do: 11.11.2010)
Ing. Vladimír Rajčák - člen
Strečnianska 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2006 Skončenie funkcie: 28.10.2010
  (od: 12.11.2010 do: 11.11.2010)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 19.06.2013)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 17.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 19.06.2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 01.08.2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2013
  (od: 02.08.2013 do: 01.08.2013)
Juraj Sedlačko - člen dozornej rady
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.10.2004 do: 14.03.2005)
Juraj Sedlačko - člen dozornej rady
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 28.02.2005
  (od: 15.03.2005 do: 14.03.2005)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.09.2019
  (od: 28.09.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasidzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
  (od: 28.09.2022)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 21.07.2016 do: 26.02.2018)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2018
  (od: 27.02.2018 do: 26.02.2018)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 19.08.2015 do: 22.05.2020)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 15.01.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
Dick Okhuijsen - predseda dozornej rady
Jonkerlaan 9
Wassenaar 2242 GA
Holandsko
Vznik funkcie: 28.02.2005
  (od: 15.03.2005 do: 07.03.2008)
Dick Okhuijsen - predseda dozornej rady
Jonkerlaan 9
Wassenaar 2242 GA
Holandsko
Vznik funkcie: 28.02.2005 Skončenie funkcie: 29.02.2008
  (od: 08.03.2008 do: 07.03.2008)
Hana Sikorová - člen dozornej rady
Čtyřkoly 150
Čtyřkoly 257 22
Česká republika
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 30.06.2008)
Hana Sikorová - člen dozornej rady
Čtyřkoly 150
Čtyřkoly 257 22
Česká republika
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.03.2008 do: 30.06.2008)
Hana Sikorová - člen dozornej rady
Na břehu 1c/897
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 08.10.2004
  (od: 08.10.2004 do: 07.03.2008)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.11.2015
  (od: 01.01.2016 do: 20.07.2016)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.11.2015 Skončenie funkcie: 27.05.2016
  (od: 21.07.2016 do: 20.07.2016)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.09.2019
  (od: 02.10.2019 do: 27.09.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasidzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
  (od: 23.05.2020 do: 27.09.2022)
Prokúra: 
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 20.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 10.11.2014)
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 03.07.2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.03.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2014
  (od: 04.07.2014 do: 03.07.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 04.07.2014
  (od: 15.07.2014 do: 10.11.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 04.07.2014 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
ng. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 04.07.2014
  (od: 04.07.2014 do: 14.07.2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 10.11.2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Pokiaľ je udelená prokúra, za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov, pričom v tomto prípade sa podpisovanie za spoločnosť vykoná takým spôsobom, že prokuristi k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, dodatku označujúcemu prokúru a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 20.06.2013 do: 10.11.2014)
Výška základného imania: 
10 023 200 EUR Rozsah splatenia: 10 023 200 EUR
  (od: 09.10.2012)
39 149 440 EUR Rozsah splatenia: 39 149 440 EUR
  (od: 21.01.2009 do: 08.10.2012)
1 179 200 000 Sk Rozsah splatenia: 1 179 200 000 Sk
  (od: 01.07.2007 do: 20.01.2009)
1 014 500 000 Sk Rozsah splatenia: 1 014 500 000 Sk
  (od: 18.10.2006 do: 30.06.2007)
854 500 000 Sk Rozsah splatenia: 854 500 000 Sk
  (od: 06.06.2006 do: 17.10.2006)
654 500 000 Sk Rozsah splatenia: 654 500 000 Sk
  (od: 31.12.2005 do: 05.06.2006)
500 000 000 Sk Rozsah splatenia: 500 000 000 Sk
  (od: 30.07.2005 do: 30.12.2005)
500 000 000 Sk Rozsah splatenia: 400 000 000 Sk
  (od: 05.04.2005 do: 29.07.2005)
300 000 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 000 Sk
  (od: 08.10.2004 do: 04.04.2005)
Akcie: 
Počet: 11792
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 850 EUR
  (od: 09.10.2012)
Počet: 11792
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (od: 21.01.2009 do: 08.10.2012)
Počet: 11792
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (od: 01.07.2007 do: 20.01.2009)
Počet: 10145
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (od: 18.10.2006 do: 30.06.2007)
Počet: 8545
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (od: 06.06.2006 do: 17.10.2006)
Počet: 6545
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (od: 31.12.2005 do: 05.06.2006)
Počet: 5000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená stanovami spoločnosti
  (od: 05.04.2005 do: 30.12.2005)
Počet: 3000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená stanovami spoločnosti
  (od: 08.10.2004 do: 04.04.2005)
Akcionár: 
NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 28.09.2022)
ING Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 08.10.2004 do: 30.12.2005)
ING Životná poisťovňa, a.s.
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (od: 30.01.2010 do: 13.04.2015)
NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 14.04.2015 do: 27.09.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 180/04, Nz 51064/04 spísanej dňa 17.9.2004 notárom JUDr. Folbovou v znení Dodatku č. 1,2,3 v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
  (od: 08.10.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 54/2005, Nz 8858/2005, NCRls 8753/2005 spísanej JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou.
  (od: 15.03.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2005
  (od: 27.08.2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 2084/ 2005, Nz 62076/ 2005, NCRIs 61289/ 2005 o zlúčení so spoločnosťou Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2085/2005, Nz 62115/2005 JUDr. Tomášom Leškovským dňa 09. 12. 2005. Spoločnosť ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 31.12.2005.
  (od: 31.12.2005)
Zvýšenie základného imnia rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 13. 04. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 26/2006, NZ 14373/2006, NCRIs 14310/2006 zo 654.500.000,- Sk na 854.500.000,- Sk.
  (od: 06.06.2006)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2006
  (od: 18.10.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 827/2007, Nz 6335/2007, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 01.03.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 3382/2007, Nz 22850/2007, NCRls 22732/2007 spísanej dňa 11.06.2007.
  (od: 01.07.2007)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 25.07.2007 o zmene adresy trvalého pobytu člena predstavenstva.
  (od: 31.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
  (od: 01.02.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2008.
  (od: 08.03.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2008. Notárska zápisnica N 107/2008, Nz 25771/2008, NCRls 25490/2008 napísaná dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (od: 01.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
  (od: 21.08.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (od: 18.12.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2010.
  (od: 07.05.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010.
  (od: 07.05.2010)
Notárska zápisnica N 390/2010, Nz 23530/2010 zo dňa 30.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 08.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2010
  (od: 12.11.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.2011
  (od: 11.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.1.2012
  (od: 03.02.2012)
Zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (t.j. zmena povolenia pôvodne udeleného rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 002/2004/PDSS zo dňa 22. septembra 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. septembra 2004), ktorá bola udelená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT - 418/2012-1 zo dňa 12. marca 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. marca 2012.
  (od: 22.03.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 662/2012, Nz 34650/2012, NCRls 35362/2012 dňa 27.09.2012.
  (od: 09.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 469/2013, Nz 19678/2013, NCRls 20069/2013 dňa 12.06.2013.
  (od: 20.06.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.06.2013.
  (od: 20.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05. 2014.
  (od: 07.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 685/2014, Nz 40172/2014, NCRls 40953/2014 zo dňa 24.10.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.10.2014.
  (od: 11.11.2014)
Notárska zápisnica - N 69/2015, Nz 3597/2015, NCRls 3702/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (od: 23.03.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 603/2015, Nz 41865/2015, NCRls 42741/2015 zo dňa 10.11.2015.
  (od: 01.01.2016)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AEGON, d.s.s., a.s. IČO: 35 902 612
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 01.11.2019)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s. IČO: 35 904 437
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (od: 31.12.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR