Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3434/B

Business name: 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  (from: 03/23/2015)
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  (from: 10/08/2004 until: 03/22/2015)
Registered seat: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2016)
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (from: 03/01/2007 until: 12/31/2015)
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 11/16/2004 until: 02/28/2007)
Jesenkého 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 10/08/2004 until: 11/15/2004)
Identification number (IČO): 
35 902 981
  (from: 10/08/2004)
Date of entry: 
10/08/2004
  (from: 10/08/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/08/2004)
Objects of the company: 
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
  (from: 12/15/2012)
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia čím sa rozumie:
  (from: 10/08/2004 until: 12/14/2012)
a) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
  (from: 10/08/2004 until: 12/14/2012)
b) administrácia, ktorou sa rozumie:
  (from: 10/08/2004 until: 12/14/2012)
1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľom, 3. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom stanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 4. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 5. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 6. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 11. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 14. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a vnútorných aktov riadenia
  (from: 10/08/2004 until: 12/14/2012)
c) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (from: 10/08/2004 until: 12/14/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/08/2004)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/26/2019
  (from: 06/15/2019)
Ing. Jozef Dúcky - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 09/06/2019
  (from: 09/18/2019)
Ing. Peter Šterbák - Member of the Board of Directors
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/24/2021
  (from: 07/24/2021)
Ing. Peter Brudňák - Chairman of the Board of Directors
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 06/24/2021
  (from: 07/24/2021)
Ing. Boris Fošnár - Member of the Board of Directors
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
From: 03/07/2022
  (from: 03/26/2022)
Ing. Peter Jung - Member of the Board of Directors
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 06/15/2022
  (from: 07/22/2022)
Ing. Branislav Buštík - Member of the Board of Directors
Studenohorská 2064/31
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 06/07/2024
  (from: 06/26/2024)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
From: 06/07/2024
  (from: 06/26/2024)
Zuzana Adamová - člen predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 10/08/2004
  (from: 10/08/2004 until: 02/28/2007)
Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 10/08/2004
  (from: 03/01/2007 until: 06/30/2008)
Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 10/08/2004 Until: 06/17/2008
  (from: 07/01/2008 until: 06/30/2008)
Rastislav Antala - člen predstavenstva
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 06/17/2008
  (from: 07/01/2008 until: 05/06/2010)
Rastislav Antala - člen predstavenstva
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 06/17/2008 Until: 04/30/2010
  (from: 05/07/2010 until: 05/06/2010)
Róbert Bohyník - člen predstavenstva
Čakajova 11
Žilina 010 01
From: 08/05/2009
  (from: 08/21/2009 until: 12/17/2009)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
From: 08/05/2009
  (from: 12/18/2009 until: 10/08/2012)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
From: 08/05/2009 Until: 09/30/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 06/23/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/23/2021)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 06/23/2016 Until: 06/23/2021
  (from: 07/24/2021 until: 07/23/2021)
Ing. Branislav Buštík
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 06/06/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/25/2024)
Ing. Branislav Buštík
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 06/06/2019 Until: 06/06/2024
  (from: 06/26/2024 until: 06/25/2024)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 07/20/2016)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 10/25/2014 Until: 05/27/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/20/2016)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
From: 01/20/2012
  (from: 02/03/2012 until: 11/10/2014)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
From: 01/20/2012 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 10/08/2004
  (from: 10/08/2004 until: 06/30/2008)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 10/08/2004
  (from: 07/01/2008 until: 10/19/2009)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 10/08/2004 Until: 10/08/2009
  (from: 10/20/2009 until: 10/19/2009)
JUDr. Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 11/19/2009
  (from: 12/18/2009 until: 01/23/2013)
JUDr. Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 11/19/2009 Until: 12/31/2012
  (from: 01/24/2013 until: 01/23/2013)
Anna Huščavová - člen predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 02/16/2007
  (from: 07/31/2007 until: 06/30/2008)
Anna Huščavová - člen predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 02/16/2007 Until: 05/31/2008
  (from: 07/01/2008 until: 06/30/2008)
Anna Huščavová - člen predstavenstva
Jána Smreka 12
Bratislava 841 08
From: 02/16/2007
  (from: 03/01/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
From: 06/06/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/25/2024)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
From: 06/06/2019 Until: 06/06/2024
  (from: 06/26/2024 until: 06/25/2024)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 06/14/2017
  (from: 06/29/2017 until: 12/07/2017)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 06/14/2017
  (from: 12/08/2017 until: 07/21/2022)
Ing. Peter Jung - Member of the Board of Directors
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 06/14/2017 Until: 06/14/2022
  (from: 07/22/2022 until: 07/21/2022)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 06/17/2008
  (from: 07/01/2008 until: 01/10/2012)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 06/17/2008 Until: 12/09/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
Jaroslav Krabec - člen
Dlouhá 1926
Kladno 272 01
Česká republika
From: 07/29/2005
  (from: 08/27/2005 until: 01/31/2008)
Jaroslav Krabec - člen
Dlouhá 1926
Kladno 272 01
Česká republika
From: 07/29/2005 Until: 01/31/2008
  (from: 02/01/2008 until: 01/31/2008)
Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad záhradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 02/16/2007
  (from: 07/01/2008 until: 12/17/2009)
Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad záhradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 02/16/2007 Until: 11/19/2009
  (from: 12/18/2009 until: 12/17/2009)
Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad záhradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
From: 02/16/2007
  (from: 03/01/2007 until: 06/30/2008)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 12/18/2009 until: 02/02/2012)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 11/11/2014 until: 08/18/2015)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009 Until: 06/25/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 02/03/2012 until: 11/10/2014)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 11/19/2009 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 04/12/2019)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 10/25/2014 Until: 04/10/2019
  (from: 04/13/2019 until: 04/12/2019)
Dana Poliačková - člen predstavenstva
Cabanova 13/A
Bratislava 841 02
From: 10/08/2004
  (from: 10/08/2004 until: 02/28/2007)
Dana Poliačková - člen predstavenstva
Cabanova 13/A
Bratislava 841 02
From: 10/08/2004 Until: 02/16/2007
  (from: 03/01/2007 until: 02/28/2007)
Ing. Dušan Quis
Viklefova 1721/7
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 05/01/2010
  (from: 05/07/2010 until: 02/02/2012)
Ing. Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 05/01/2010
  (from: 02/03/2012 until: 08/18/2014)
Ing. Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 05/01/2010 Until: 07/25/2014
  (from: 08/19/2014 until: 08/18/2014)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 04/13/2017)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
From: 10/25/2014 Until: 03/31/2017
  (from: 04/14/2017 until: 04/13/2017)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/17/2008
  (from: 07/01/2008 until: 08/20/2009)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/17/2008 Until: 08/05/2009
  (from: 08/21/2009 until: 08/20/2009)
Frans Jan van der Ent
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 02/28/2005
  (from: 03/15/2005 until: 11/22/2005)
Frans Jan van der Ent
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 02/28/2005 Until: 11/15/2005
  (from: 11/23/2005 until: 11/22/2005)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 11/15/2005
  (from: 11/23/2005 until: 02/28/2007)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 11/15/2005 Until: 02/16/2007
  (from: 03/01/2007 until: 02/28/2007)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/25/2014
  (from: 11/11/2014 until: 06/14/2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 10/25/2014 Until: 10/25/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 10/08/2004
  (from: 10/08/2004 until: 11/22/2005)
Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 10/08/2004 Until: 11/15/2005
  (from: 11/23/2005 until: 11/22/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/22/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/16/2013 until: 07/21/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej svoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/20/2013 until: 10/15/2013)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť (platnosť písomných právnych úkonov) sa vykoná takým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu, priezvisku, funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/01/2008 until: 06/19/2013)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 10/08/2004 until: 06/30/2008)
Procuration: 
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/20/2013
  (from: 06/20/2013 until: 11/10/2014)
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
From: 06/20/2013 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 01
From: 03/28/2014
  (from: 03/29/2014 until: 07/03/2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 01
From: 03/28/2014 Until: 06/26/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 07/04/2014
  (from: 07/15/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 07/04/2014 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
ng. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
From: 07/04/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/14/2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
From: 06/20/2013
  (from: 06/20/2013 until: 11/10/2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
From: 06/20/2013 Until: 10/24/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Pokiaľ je udelená prokúra, za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov, pričom v tomto prípade sa podpisovanie za spoločnosť vykoná takým spôsobom, že prokuristi k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, dodatku označujúcemu prokúru a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/20/2013 until: 11/10/2014)
Capital: 
10 023 200 EUR Paid up: 10 023 200 EUR
  (from: 10/09/2012)
39 149 440 EUR Paid up: 39 149 440 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 10/08/2012)
1 179 200 000 Sk Paid up: 1 179 200 000 Sk
  (from: 07/01/2007 until: 01/20/2009)
1 014 500 000 Sk Paid up: 1 014 500 000 Sk
  (from: 10/18/2006 until: 06/30/2007)
854 500 000 Sk Paid up: 854 500 000 Sk
  (from: 06/06/2006 until: 10/17/2006)
654 500 000 Sk Paid up: 654 500 000 Sk
  (from: 12/31/2005 until: 06/05/2006)
500 000 000 Sk Paid up: 500 000 000 Sk
  (from: 07/30/2005 until: 12/30/2005)
500 000 000 Sk Paid up: 400 000 000 Sk
  (from: 04/05/2005 until: 07/29/2005)
300 000 000 Sk Paid up: 300 000 000 Sk
  (from: 10/08/2004 until: 04/04/2005)
Shares: 
Number of shares: 11792
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 850 EUR
  (from: 10/09/2012)
Number of shares: 11792
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (from: 01/21/2009 until: 10/08/2012)
Number of shares: 11792
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (from: 07/01/2007 until: 01/20/2009)
Number of shares: 10145
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (from: 10/18/2006 until: 06/30/2007)
Number of shares: 8545
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (from: 06/06/2006 until: 10/17/2006)
Number of shares: 6545
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je v zmysle článku VII. Stanov podmienená predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
  (from: 12/31/2005 until: 06/05/2006)
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená stanovami spoločnosti
  (from: 04/05/2005 until: 12/30/2005)
Number of shares: 3000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená stanovami spoločnosti
  (from: 10/08/2004 until: 04/04/2005)
Stockholder: 
NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 09/28/2022)
ING Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 10/08/2004 until: 12/30/2005)
ING Životná poisťovňa, a.s.
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (from: 01/30/2010 until: 04/13/2015)
NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 04/14/2015 until: 09/27/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 05/26/2021
  (from: 07/07/2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 05/25/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/06/2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 07/07/2021 until: 07/06/2021)
Mária Kamenárová - člen
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 10/08/2004
  (from: 03/15/2005 until: 03/07/2008)
Mária Kamenárová - člen
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
From: 10/08/2004
  (from: 03/08/2008 until: 10/19/2009)
Mária Kamenárová - člen
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
From: 10/08/2004 Until: 10/08/2009
  (from: 10/20/2009 until: 10/19/2009)
Mária Kamenárová - predseda dozornej rady
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 10/08/2004
  (from: 10/08/2004 until: 03/14/2005)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 05/30/2014
  (from: 06/07/2014 until: 08/18/2015)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 05/30/2014 Until: 06/26/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/17/2008
  (from: 07/01/2008 until: 07/07/2010)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/17/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/30/2010
  (from: 07/08/2010 until: 08/18/2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/30/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/26/2015
  (from: 08/19/2015 until: 05/10/2016)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
From: 06/26/2015 Until: 03/25/2016
  (from: 05/11/2016 until: 05/10/2016)
Ing. Renata Mrázová
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 08/22/2015 until: 01/07/2019)
Ing. Renata Mrázová
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015 Until: 11/30/2018
  (from: 01/08/2019 until: 01/07/2019)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/21/2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 10/28/2010
  (from: 11/12/2010 until: 08/18/2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 10/28/2010 Until: 06/24/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/26/2015
  (from: 08/19/2015 until: 06/13/2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
From: 06/26/2015 Until: 03/30/2018
  (from: 06/14/2018 until: 06/13/2018)
Ing. Vladimír Rajčák - člen
Strečnianska 5
Bratislava 851 01
From: 03/29/2006
  (from: 04/11/2006 until: 11/11/2010)
Ing. Vladimír Rajčák - člen
Strečnianska 5
Bratislava 851 01
From: 03/29/2006 Until: 10/28/2010
  (from: 11/12/2010 until: 11/11/2010)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/17/2008
  (from: 07/01/2008 until: 06/19/2013)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/17/2008 Until: 06/17/2013
  (from: 06/20/2013 until: 06/19/2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/18/2013
  (from: 06/20/2013 until: 08/01/2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
From: 06/18/2013 Until: 06/30/2013
  (from: 08/02/2013 until: 08/01/2013)
Juraj Sedlačko - člen dozornej rady
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
From: 10/08/2004
  (from: 10/08/2004 until: 03/14/2005)
Juraj Sedlačko - člen dozornej rady
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
From: 10/08/2004 Until: 02/28/2005
  (from: 03/15/2005 until: 03/14/2005)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
From: 09/26/2019
  (from: 09/28/2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasidzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
From: 01/15/2020
  (from: 09/28/2022)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 06/23/2016
  (from: 07/21/2016 until: 02/26/2018)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
From: 06/23/2016 Until: 01/31/2018
  (from: 02/27/2018 until: 02/26/2018)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
From: 06/26/2015
  (from: 08/19/2015 until: 05/22/2020)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
From: 06/26/2015 Until: 01/15/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
Dick Okhuijsen - predseda dozornej rady
Jonkerlaan 9
Wassenaar 2242 GA
Holandsko
From: 02/28/2005
  (from: 03/15/2005 until: 03/07/2008)
Dick Okhuijsen - predseda dozornej rady
Jonkerlaan 9
Wassenaar 2242 GA
Holandsko
From: 02/28/2005 Until: 02/29/2008
  (from: 03/08/2008 until: 03/07/2008)
Hana Sikorová - člen dozornej rady
Čtyřkoly 150
Čtyřkoly 257 22
Česká republika
From: 10/08/2004 Until: 06/17/2008
  (from: 07/01/2008 until: 06/30/2008)
Hana Sikorová - člen dozornej rady
Čtyřkoly 150
Čtyřkoly 257 22
Česká republika
From: 10/08/2004
  (from: 03/08/2008 until: 06/30/2008)
Hana Sikorová - člen dozornej rady
Na břehu 1c/897
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 10/08/2004
  (from: 10/08/2004 until: 03/07/2008)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
From: 11/10/2015
  (from: 01/01/2016 until: 07/20/2016)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
From: 11/10/2015 Until: 05/27/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/20/2016)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
From: 09/26/2019
  (from: 10/02/2019 until: 09/27/2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasidzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
From: 01/15/2020
  (from: 05/23/2020 until: 09/27/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 180/04, Nz 51064/04 spísanej dňa 17.9.2004 notárom JUDr. Folbovou v znení Dodatku č. 1,2,3 v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
  (from: 10/08/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 54/2005, Nz 8858/2005, NCRls 8753/2005 spísanej JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou.
  (from: 03/15/2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2005
  (from: 08/27/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 2084/ 2005, Nz 62076/ 2005, NCRIs 61289/ 2005 o zlúčení so spoločnosťou Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2085/2005, Nz 62115/2005 JUDr. Tomášom Leškovským dňa 09. 12. 2005. Spoločnosť ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 31.12.2005.
  (from: 12/31/2005)
Zvýšenie základného imnia rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 13. 04. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 26/2006, NZ 14373/2006, NCRIs 14310/2006 zo 654.500.000,- Sk na 854.500.000,- Sk.
  (from: 06/06/2006)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2006
  (from: 10/18/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 827/2007, Nz 6335/2007, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 03/01/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 3382/2007, Nz 22850/2007, NCRls 22732/2007 spísanej dňa 11.06.2007.
  (from: 07/01/2007)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 25.07.2007 o zmene adresy trvalého pobytu člena predstavenstva.
  (from: 07/31/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
  (from: 02/01/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2008.
  (from: 03/08/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2008. Notárska zápisnica N 107/2008, Nz 25771/2008, NCRls 25490/2008 napísaná dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/01/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
  (from: 08/21/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (from: 12/18/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2010.
  (from: 05/07/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010.
  (from: 05/07/2010)
Notárska zápisnica N 390/2010, Nz 23530/2010 zo dňa 30.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/08/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2010
  (from: 11/12/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.2011
  (from: 01/11/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.1.2012
  (from: 02/03/2012)
Zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (t.j. zmena povolenia pôvodne udeleného rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 002/2004/PDSS zo dňa 22. septembra 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. septembra 2004), ktorá bola udelená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT - 418/2012-1 zo dňa 12. marca 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. marca 2012.
  (from: 03/22/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 662/2012, Nz 34650/2012, NCRls 35362/2012 dňa 27.09.2012.
  (from: 10/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 469/2013, Nz 19678/2013, NCRls 20069/2013 dňa 12.06.2013.
  (from: 06/20/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.06.2013.
  (from: 06/20/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05. 2014.
  (from: 06/07/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 685/2014, Nz 40172/2014, NCRls 40953/2014 zo dňa 24.10.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.10.2014.
  (from: 11/11/2014)
Notárska zápisnica - N 69/2015, Nz 3597/2015, NCRls 3702/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (from: 03/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 603/2015, Nz 41865/2015, NCRls 42741/2015 zo dňa 10.11.2015.
  (from: 01/01/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2019 until: 06/25/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AEGON, d.s.s., a.s. 35902612 ,
Slávičie údolie
106
  (from: 11/01/2019)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s. 35904437 ,
Malý trh
2/A
  (from: 12/31/2005)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person