Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  131196/B

Business name: 
BigRing Platform s.r.o.
  (from: 09/07/2018)
Registered seat: 
Gunduličova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
  (from: 09/07/2018)
Identification number (IČO): 
51 921 855
  (from: 09/07/2018)
Date of entry: 
09/07/2018
  (from: 09/07/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/07/2018)
Objects of the company: 
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/07/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/07/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/07/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/07/2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/07/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 09/07/2018)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/07/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 09/07/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/07/2018)
Poradenstvo v oblasti hardware a software
  (from: 09/07/2018)
Automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/07/2018)
Grafické práce na počítači
  (from: 09/07/2018)
Údržba informačných systémov a počítačových sietí bez zásahu do elektrických častí PC
  (from: 09/07/2018)
Inštalácia a údržba software a hardware v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 09/07/2018)
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/07/2018)
Inštalácia programového vybavenia so súhlasom autora
  (from: 09/07/2018)
Systémová údržba software
  (from: 09/07/2018)
Inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/07/2018)
Výskum v oblasti informačných systémov
  (from: 09/07/2018)
Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 09/07/2018)
Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 09/07/2018)
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/03/2018)
Vývoj a tvorba počítačových programov a softwaru v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov
  (from: 11/03/2018)
Partners: 
BigRing One s. r. o.
Panenská 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Slovak Republic
  (from: 09/07/2018)
Contribution of each member: 
BigRing One s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/07/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/07/2018)
Karol Mózsi
Medveďovej 1551/34
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 06/21/2019
  (from: 07/10/2019)
Ing. Peter Kalás
Severovcov 1379/16
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 03/28/2020
  (from: 06/18/2020)
Mgr. Pavol Blaňár
Kamenice 5240/26
Pezinok 902 01
From: 09/07/2018
  (from: 09/07/2018 until: 07/09/2019)
Mgr. Pavol Blaňár
Kamenice 5240/26
Pezinok 902 01
From: 09/07/2018 Until: 06/20/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 06/21/2019
  (from: 07/10/2019 until: 06/17/2020)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 06/21/2019 Until: 03/27/2020
  (from: 06/18/2020 until: 06/17/2020)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 09/07/2018
  (from: 09/07/2018 until: 03/14/2019)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 09/07/2018 Until: 02/13/2019
  (from: 03/15/2019 until: 03/14/2019)
Karol Mózsi
Medveďovej 1551/34
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 09/07/2018
  (from: 09/07/2018 until: 03/14/2019)
Karol Mózsi
Medveďovej 1551/34
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 09/07/2018 Until: 02/13/2019
  (from: 03/15/2019 until: 03/14/2019)
Jana Stankovská
Novosvetská 5015/60
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 02/14/2019
  (from: 03/15/2019 until: 06/17/2020)
Jana Stankovská
Novosvetská 5015/60
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 02/14/2019 Until: 03/27/2020
  (from: 06/18/2020 until: 06/17/2020)
Acting in the name of the company: 
Za Spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/18/2020)
Za Spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/10/2019 until: 06/17/2020)
Za Spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/15/2019 until: 07/09/2019)
Za spoločnosť konajú vždy traja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/07/2018 until: 03/14/2019)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/07/2018)
Supervisory board: 
Mgr. Pavol Blaňár
Bosákova 3783/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 03/28/2020
  (from: 08/17/2021)
Ing. Dalibor Ciglan
Karloveské rameno 8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/28/2020
  (from: 06/18/2020)
Bc. Milan Vízner
F. P. Drobiševa 2383/19
Pezinok 902 01
From: 06/17/2021
  (from: 08/17/2021)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 02/14/2019
  (from: 03/15/2019 until: 07/09/2019)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 02/14/2019 Until: 06/20/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Karol Mózsi
Medveďovej 1551/34
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/14/2019
  (from: 03/15/2019 until: 07/09/2019)
Karol Mózsi
Medveďovej 1551/34
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/14/2019 Until: 06/20/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Ivan Núdzik
Liptovská Kokava 14
Liptovská Kokava 032 44
From: 02/14/2019
  (from: 03/15/2019 until: 07/09/2019)
Ivan Núdzik
Liptovská Kokava 14
Liptovská Kokava 032 44
From: 02/14/2019 Until: 06/20/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Bc. Milan Vízner
F. P. Drobiševa 2383/19
Pezinok 902 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/15/2019 until: 07/09/2019)
Bc. Milan Vízner
F. P. Drobiševa 2383/19
Pezinok 902 01
From: 02/14/2019 Until: 06/20/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Mgr. Pavol Blaňár
Kamenice 5240/26
Pezinok 902 01
From: 03/28/2020
  (from: 06/18/2020 until: 08/16/2021)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 03/28/2020 Until: 06/10/2021
  (from: 08/17/2021 until: 08/16/2021)
PhDr. Božena Krausová
Štrbská 3683/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 03/28/2020
  (from: 06/18/2020 until: 08/16/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.08.2018 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/07/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2018.
  (from: 11/03/2018)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person